آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
گزیده ای از سخنان گهربار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پيوند ثابت

گزیده ای از سخنان گهربار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مثل قائم ما مثل وقوع قیامت است که وقت آنرا جز خدای تبارک و تعالی نمی داند و به احدی آشکار نسازد…. جز به صورت ناگهانی پیش نخواهد آمد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱ صفحه ۱۵۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مهدی (عج) از فرزندان من است نامش نام من ( محمد ) و کنیه اش کنیه من ( ابوالقاسم ) میباشد در صورت و سیرت از همه کس به من شبیه تر است . برای او غیبتی است که در آن مردم دچار حیرت می گردند و بسیاری از دسته ها و گروه های مردم گمراه میشوند . آنگاه مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در می آید و زمین را پر از عدل و داد میکند آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : برترین عبادت ها انتظار فرج است. کتاب نهج الفصاحه جلد ۱ صفحه ۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مهدی (عج) از فرزندان من است نامش نام من ( محمد ) و کنیه اش کنیه من ( ابوالقاسم ) میباشد در صورت و سیرت از همه کس به من شبیه تر است . برای او غیبتی است که در آن مردم دچار حیرت می گردند و بسیاری از دسته ها و گروه های مردم گمراه میشوند . آنگاه مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در می آید و زمین را پر از عدل و داد میکند آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : برترین عبادت ها انتظار فرج است. کتاب نهج الفصاحه جلد ۱ صفحه ۷۸

از رسولخدا (صلی الله علیه و آله) سوال شد محبوبترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود : کسی که سودش به مردم بیشتر باشد. اصول کافی جلد ۳ صفحه ۲۳۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شوخی بسیار آبرو را می برد و خنده بسیار ایمان را نابود میکند و دروغ خرمی را بر می اندازد. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه ۲۷۰

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : هرکه شب را خسته از طلب حلال بگذراند شب را گذرانده و آمرزیده شده. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و هشتم صفحه ۲۸۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : فرمودند چهار چیز است که هرکدام در خانه ای رخنه کرد ویرانش کند و برکت از آن خانه ها رود : ۱٫خیانت ۲٫دزدی ۳٫شراب ۴٫زنا امالی شیخ صدوق مجلس شصت و دوم صفحه ۳۹۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مردم بیشتر از همه بواسطه دو چیز به جهنم می روند : زبان و عورت. نهج الفصاحه صفحه ۱۲۱ حدیث ۶۰۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد. نهج الفصاحه صفحه ۱۱۳ حدیث ۵۷۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : دلها مانند آهن زنگ می زند . پرسیدند ؟ صیقل آن چیست ؟ فرمودند یاد مرگ و خواندن قرآن. نهج الفصاحه صفحه ۱۸۹ حدیث ۹۳۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین بندگان خدا آنها هستند که به وعده وفا کنند. نهج الفصاحه صفحه ۱۷۲ حدیث ۸۵۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند به وسیله نیکی با پدر و مادر عمر انسان را زیاد می کند. نهج الفصاحه صفحه ۱۵۲ حدیث ۷۵۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.( بین فرزندان فرق نگذارید) نهج الفصاحه صفحه ۱۵۲ حدیث ۷۵۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند جوان توبه کار را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه ۱۵۱ صفحه ۷۴۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند عبادتهایی را می پذیرد که تنها برای خدا باشد. ( ریا نباشد) نهج الفصاحه صفحه ۱۴۶ حدیث ۷۱۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه ۱۴۳ حدیث ۷۰۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : دعا اسلحه مومن است برای دفع دشمنان و ستون دین است که با آن دین مومن برپاست و نور آسمان و زمین است. عین الحیوه صفحه ۴۰۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : عبادت کردن هرچه مخفی تر انجام شود اجرش بیشتر است. (عبادت برای خدا باشد و برای ریا و خودنمایی نباشد) عین الحیوه صفحه ۴۲۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوه صفحه ۴۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین وقتها برای مناجات و عبادت سحرها است. عین الحیوه صفحه ۴۰۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. سفینه البحار جلد ۱ صفحه ۶۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خدای عزوجل فرموده : آن کسی که با جنگ آشکارا با من برخاسته کسی است که بنده مومن مرا اذیت و خوار کند.اصول کافی جلد ۴ صفحه ۵۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به ابوذر غفاری فرمودند : همانا دنیا زندان مومن است و قبر محل ایمنی و بهشت منزلگاه اوست ولی دنیا بهشت است برای کافر ( چون در آخرت به عذاب الهی دچار میشود ) و قبر محل عذاب و جهنم جایگاه اوست. ارشاد القلوب دیلمی جلد ۱ صفحه ۴۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به اصحابشان فرمودند : آیا میدانید بهترین و عاقل ترین شما چه کسی است ؟ اصحاب عرض کردند نمی دانیم.فرمودند : آن کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد و خود را آماده آن نماید.گفتند علامات آمادگی برای مرگ چیست ؟ فرمود : دل نبستن به دنیا و توجه داشتن به آخرت و زاد و توشه برای روز وحشت و ترس که ( قیامت) است جمع کردن. ارشاد القلوب دیلمی جلد ۱ صفحه ۱۱۵

مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) توصیف و تعریف و مدح مردی را نمودند به حسن عبادتش ( به زیادی عبادتش ) حضرت فرمودند : عقل او چگونه است و ببینید چقدر عقل دارد.جز این نیست که در قیامت هرکسی را جزا می دهند به اندازه عقلش.و ادب و نیکوئی مرد دلیل بر صحت و درست بودن عقلش است. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۸۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) از جبرئیل سوال کردند که نزد خداوند علماء گرامی ترند یا شهدا ؟ گفت : یک نفر عالم گرامی تر است از هزار شهید.زیرا علماء به پیغمبران اقتدا کردند و شهدا به علماء اقتدا کردند. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۰۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد. جامع الاخبار و الاثار جلد ۱ صفحه ۴۰۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شراب گرد آورنده گناه و ریشه زشتیها و کلید بدیهاست. بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شرابخوار از رحمت خدا دور شده است شرابخوار همانند بت پرستان است و روز قیامت با فرعون و هامان محشور میشود. بحار الانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۱ ( در صورتی که توبه نکند)

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : تا زمانی که مومن در کمک به برادر مومن خود کوشا باشد خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : وقتی مسلمانی از کنار برادر مسلمانش عبور می نماید و سلام نمی کند ملائکه از آن مسلمان تعجب می کنند. محجه البیضاء جلد ۳ صفحه ۳۸۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : ای علی ! تو و شیعه ات و دوست شیعه تو در بهشت خواهد بود.و دشمن تو و غلو کننده ( درباره تو ) در آتش خواهند بود. بحارالانوار جلد ۲۵ صفحه ۲۶۵ حدیث ۴

ابن مسعود گفت : رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ( در مسجد ) به شانه ی علی (علیه السلام) زد و سپس فرمود : این ( مرد ) و شیعیان او رستگارانند. بحارالانوار جلد ۷ صفحه ۱۷۸ حدیث ۱۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : ابن عباس می گوید : از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره فرموده خداوند ( در قرآن ) السابقون السابقون ….. پرسیدم ؟ در پاسخ فرمود : جبرئیل گفت : آنان علی (علیه السلام) و شیعیان او هستند که به سوی بهشت پیش تاختند ( رفتند ) و به الطاف و نعمت های خداوند نزدیک شدند. بحارالانوار جلد ۶۸ صفحه ۲۰ حدیث ۳۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که غیبت مسلمانی را بکند روزه اش باطل میشود و وضویش باطل میشود و روز قیامت در حالی می آید که از دهانش بویی متعفن تر از مردار بیرون می آید که اهل قیامت از آن بو رنج می برند. وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۹۹ حدیث ۱۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : از پرخوری بپرهیزید چون بدن را تباه می کند و بیماری به وجود می آورد و سست کننده از عبادت است. مستدرک الوسائل جلد ۱۶ صفحه ۲۱۰ حدیث ۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مسواک زدن دوازده فایده دارد : ۱٫دهان را پاکیزه می کند. ۲٫موجب خشنودی پروردگار میشود.۳٫دندانها را سفید میکند.۴٫مانع پوسیدگی دندان میشود.۵٫بلغم را دفع میکند.۶٫غذا را لذیذ میسازد.۷٫حسنات را دو برابر میکند.۸٫با مسواک زدن به سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) عمل میشود.۹٫ملائکه نزد او حاضر میشوند.۱۰٫لثه را محکم می کند.۱۱٫از گذرگاه مسواک ( دهان ) قرآن عبور میکند.۱۲٫دو رکعت نماز با مسواک پیش خدا محبوبتر است از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک . روضه الواعظین صفحه ۳۰۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش کند مثل این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت کرده در حالیکه روزها روزه بوده و شبها هم شب زنده داری می کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به خدا قسم که برآوردن حاجت مومن از روزه یک ماه و اعتکاف یک ماه در مسجد بهتر است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۲۸۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هنگامی که از پرداختن زکات خودداری شود زمین برکاتش را باز خواهد داشت. وسائل الشیعه جلد ۶ صفحه ۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که نیاز برادر مومن خود را برآورد مثل کسی است که روزگاری خدا را عبادت کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۰۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : سعادتمندترین مردم کسی است که با مردمان درست کار و نیکوکار معاشرت نماید. عین الحیوه صفحه ۴۴۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکه به مومنی در جائی که آب به راحتی بدست می آید و موجود میباشد آب دهد خداوند به او هفتادهزار حسنه می دهد و اگر درجائی که آب کم باشد به مومنی آب دهد مانند این است که دو نفر از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) را آزاد کرده باشد. عین الحیوه صفحه ۴۴۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوه صفحه ۴۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مومنان با یکدیگر برادرند و نیازهای همدیگر را برآورده میکنند و خداوند هم نیاز آنها را برطرف میکند. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نگاه کردن فرزند به پدر و مادرش از روی محبت عبادت محسوب میشود. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۸۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد آن روز برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) امتم منصوب کنم. تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید. امالی صدوق صفحه ۱۲۵ حدیث ۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : غضب ایمان را فاسد می گرداند چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۳۵

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : خداوند پاک و پاکیزه است و پاکیزگی را دوست میدارد , تمیز است و تمیزی را دوست میدارد. میزان الحکمه جلد ۴ صفحه ۳۳۰۲ حدیث ۲۰۳۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکس از کار خوب و نیکویش خوشحال و از کار گناهی که کرده ناراحت شود آن کس مومن است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۸۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : مومن در یک روده می خورد و کافر در هفت روده. ( مراد اینکه مومن پرخوری نمی کند ولی کافر پرخوری می کند ) خصال الصدوق جلد ۲ صفحه ۱۰۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کار خیر بسیار است و عمل کننده اش کم است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۷۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بوی بهشت از مسافت پانصد سال راه شنیده میشود ولی عاق والدین و دیوث آن را نمی شنوند . عرض شد : ای رسول خدا دیوث کیست ؟ فرمود کسی که زنش زنا دهد و او بداند. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۸۱

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : به همانی که جانم در دست او است هرگز علی (علیه السلام) را به جبهه جنگی در حال رفتن ندیدم جز این که دیدم جبرئیل با هفتاد هزار فرشته در سمت راست ، و دیدم میکائیل را با هفتاد هزار فرشته در سمت چپ اوست ، و فرشته مرگ جلوی اوست ، و ابری بر سرش سایه کند تا پیروزی رسد. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۲۰۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : همنشینی ( رفاقت ) با اهل دین شرف دنیا و آخرت است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۶۴

جبرئیل نزد پیغمبر (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد : ای محمد هرچه میخواهی زنده باش که آخر می میری ، هرکه را خواهی دوست بدار که از او جدا می شوی هر کاری را که خواستی بکن که در مقابل کار خوب پاداش و در مقابل کار بد عذاب خواهی شد و بدانکه شرافت مرد به عبادت او است در شب و عزت مرد به بی نیازی از مردم است. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و یکم صفحه ۲۳۴ حدیث ۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : چون یکی از شما می خواهد کاری انجام دهد ، باید آنرا درست و محکم انجام دهد. سفینه البحار جلد ۲ صفحه ۲۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که به مسلمانی خیانت کند ، یا به او زیانی برساند ، یا به او نیرنگ بزند ، از ما نیست. الحیاه جلد ۵ صفحه ۵۴۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکس که بدون دانش ( مهارت و تخصص ) به کاری دست زند ، بیش از اینکه آن کار را درست انجام دهد ، خراب می کند. تحف العقول صفحه ۳۹

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : هرکه به امامی بی وفائی ( و عهد شکنی ) کند با دهن کج وارد محشر گردد تا به دوزخ رود.اصول کافی جلد ۴ صفحه ۳۴

حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: پیوسته غم و اندوه گریبانگیر مؤ من باشند تا براى او گناهى بجا نگذارند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۱۸۱

رسول خدا (ص ) فرمود: صلوات بر من و بر اهل بیت من نفاق را مى برد. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۲۵۰

اسماعیل بن عبدالخالق گوید: مردى از اصحاب پیغمبر (ص ) (چندى ) بخدمت آنحضرت (ص ) نیامد، (و پس از مدتى ) خدمتش رسید، رسول خدا (ص ) باو فرمود: چه چیز تو را از ما دور کرده بود؟ عرضکرد: بیمارى و ندارى ، باو فرمود: آیا بتو نیاموزم دعائى که خداوند از تو بیمارى و ندارى را دور سازد؟ عرض کرد: چرا یا رسول الله ، فرمود: بگو: ((لا حول و لا قوه الا باللّه (العلى العظیم ) توکلت على الحى الذى لا یموت و الحمد لله الذى لم یتخذ (صاحبه و لا) ولدا و لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا)). گوید: پس درنگى نکرد (و طولى نکشید) که خدمت پیغمبر (ص ) بازگشت و عرضکرد: اى رسول خدا (ص ) خداوند بیمارى و ندارى را از من برد.اصول کافى جلد ۴ صفحه ۳۳۲

پیغمبر (ص ) فرمود: خانه هاى خود را بتلاوت قرآن روشن کنید و آنها را گورستان نکنید چنانچه یهودى و نصارى کردند، در کلیساها و عبادتگاههاى خود نماز کنند، ولى خانه هایش خویش را معطل گذارنده اند (و در آنها عبادتى انجام ندهند) زیرا که هرگاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شد خیر و برکتش زیاد شود، و اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنانچه ستارگان آسمان براى اهل زمین مى درخشند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۱۳

رسول خدا (ص ) فرموده : حق مسافر این استکه چون بیمار شد رفقاى هم سفرش ‍ تا سه روز بخاطر او توقف کنند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما توصیه میکنم : اخلاص در عمل در نهان و عیان.عدالت در حال خشم و خشنودی.اقتصاد در فقر و غنی بودن.گذشت از ظالم.بخشش به آنکه محرومم کرده.پیوند با کسی که از من بریده.و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.و نگاهم عبرت آموزی. نصایح صفحه ۲۹۲ تا ۲۹۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند متعال اسلام را به دست من رونق داد قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود مرا بر همه مردم مزیت بخشید در دنیا سرور نسل بشر و در قیامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر سایر پیامبران پیش از ورود من حرام کرده و همچنین بر سایر امتها پیش از امت من خلافت را پس از من تا قیامت در اهلبیتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است. نصایح صفحه ۲۹۲

رسول خدا (ص ) فرموده : بمن ایمان ندارد کسى که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد ، و فرمود: اهل یک آبادى که شب را بگذرانند و در ایشان گرسنه اى باشد روز قیامت خداوند به آنها نظر رحمت نیفکند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۹۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که مومنی را خوشحال کند مرا خوشحال نموده و کسی که مرا خوشحال نماید خدا را خوشحال کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۲۸۷

رسولخدا (صلی الله علیه و آله) فرموده : عطسه براى بیمار نشانه بهبودى و آسودگى بدن اوست . اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۷۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شقی و بد بخت در شکم مادر بد بخت است و سعید در شکم مادر خوشبخت . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۴۰

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : دنیا زندان مومن و بهشت کافران است و مرگ پلی است که مومنان را به بهشت می رساند و کافران را به دوزخ . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۰۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هیچ یک از مسلمین را تحقیر نکنید و کوچک نشمارید زیرا مسلمانی که در نظر شما کوچک است نزد خداوند بزرگ است . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۲۱

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت نمایید . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۵۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خوشبخت کسی است که آئین اسلام را پذیرفته و به مقدار معاش (خرج خودش) درآمد دارد و بدنش سالم است. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۷۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که از همه نعمت‌های خداوند تنها به خوردن و نوشیدنی متوجه است و دیگر نعم الهی را در وجود خودش نمی‌بیند نادان و کفران کننده نعمت است ، او راه غلط را می‌پیماید و زود است که به عذاب الهی دچار شود. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۷۴

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : از رحمت خدا دور باد آن پدر و مادری که با رفتار و گفتار نادرستشان موجبات بدکاری فرزندان خود و نارضایتی خویشتن را از وی فراهم آورند. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۸۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به مردم بلا زده و جذامی , چشم خود را ندوزید و به آنها نگاه طولانی نکنید که باعث ملالت و آزردگی آنان میشود . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۲۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به شما درباره نو بالغان و جوانان به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق و قلبی فضیلت پذیرتر دارند خداوند مرا به پیامبری بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم . جوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم بر خاستند سپس به آیه ای از قرآن اشاره کرد و در باره مردم کهنسال که مدت زندگی آنها به درازا کشیده و دچار قساوت و سخت دل شده اند سخن گفت . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۳۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شدیدترین عذاب در قیامت برای عالمی است که به علمش عمل ننموده و دانشش او را بهره‌ مند نکرده باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : از دروغگویی بپرهیزید، گمان می‌کنید نجات شما در دروغ‌ گفتن است، بدانید که اشتباه می‌کنید و هلاکت شما در دروغ ‌گفتن است. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۴

حضرت محمد‌ (صلی الله علیه و آله) : درباره انتخاب همسر فرمود : بپرهیزید از خضراء دمن. به حضرت عرض شد: یارسول‌الله خضراء دمن چیست؟ فرمود: زن زیبایی که از خانواده بد و پلید به وجود آمده باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)‌ : برای یک مرد پس از قبول اسلام هیچ سودی بهتر از همسری با یک زن مسلمان درستکار نیست، زنی که مرد را با دیدن خود شاد سازد، از دستورش اطاعت نماید، و در غیاب شوهر حافظ عفت خویش و اموال وی باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : در ضمن بیان وظائف و حقوق همسایگان فرموده است: موقعی که برای خود و خانواده میوه خریداری می‌کنی مقداری از آن را به همسایه اهدا کن. اگر نمی‌توانی هدیه بدهی میوه را سری و مخفیانه به منزل ببر. مراقب باش فرزندت میوه را به خارج از منزل نبرد تا کودک همسایه از دیدن آن ناراحت و آزرده شود. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۸

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ریشه‌های ایمان را از دلت برمی‌کند. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : زن را برای زیباییش به همسری مگیر چه ممکن است جمال زن باعث پستی و سقوط اخلاقیش شود، و همچنین به انگیزه مالش با وی پیوند زناشویی برقرار مکن زیرا مال می‌تواند مایه طغیان او گردد، بلکه به سرمایه دینش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج کن. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که یتیمی را در خاندان خود نگهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد تا دوران کودکیش سپری گردد و از سرپرستی بی‌نیاز شود با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می‌کند. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به سربازانی که از جبهه جنگ برگشته بودند فرمود : در گشایش و رحمت باشند مردمی که جهاد اصغر را انجام داده و جهاد اکبر به عهده آنها باقی مانده است . عرض شد یا رسول الله جهاد اکبر کدام است ، فرمود جهاد با نفس . الحدیث جلد ۳ ص ۳۰۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نیرومند و قوی و قهرمان کسی نیست که در کشتی ، رقیب خود را بر زمین زند بلکه نیرومند کسی است که در موقع خشم مالک نفس خود باشد . الحدیث جلد ۳ ص ۳۱۳

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : بیماران را عیادت نمایید ، و در تشییع جنازه ها بروید ، زیرا شما را به یاد آخرت می اندازد . الحدیث جلد ۳ ص ۳۱۰
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : به مولا علی (علیه السلام) فرموده است : از رحمت و فیض الهی بی نصیب باد آن پدری و مادری که براثر سوء رفتار و گفتار خود باعث انحراف فرزندان خویش شوند و او را به ایذاء عصیانشان وادار سازند . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۴۲

آئین مقدس اسلام در برنامه تربیت کودک اولیا اطفال را از زیاده روی در اعمال محبت بر حذر داشته است , آنانکه در مهر و نوازش فرزندان افراط می کنند و باروش ناپسند خویش آنان را به بیماری خود پسندی و از خود رضایی مبتلا می نمایند مورد بد بینی پیشوایانی اسلام هستند .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: آگاه باشید بدترین مردم در امت من کسانی هستند که از ترس اذیت وآزارشان مورد احترام هستند، آگاه باشید کسی را که مردم از شرش احترام کنند از من نیست و با من بستگی روحانی ندارد. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۹۴

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به ابن مسعود توصیه فرمودند : مبادا مهر و محبت نسبت به زن و فرزند ، تو را وادار نماید که در محیط گناه قدم بزاری و دامن خویش را به حرام آلوده گنی . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۵۸

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : از رحمت الهی دور باد آن کسی که ثروتمندی را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نماید. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۵۸

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند : روح متوفی (مرده) پس از مرگ ندا می دهد ای خانواده وفرزندان من ، مراقب باشید، دنیا شماها را به بازی نگیرد همانطور که مرا به بازی گرفت و اغفالم کرد اموالی از حلال و حرام جمع آوری نمودم وآنرا برای دیگران به جای گذاردم، هم اکنون آسایش و رفاهش برای آنان است وتبعات وعوارض ناراحت کننده اش برای من، بترسید وحذر کنید از وبالی که مرا دامنگیر شده است. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۶۰

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزگاری بگراید. الحدیث جلد ۳صفحه ۱۶۳

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هیچ مونی حق ندارد خود را ذلیل و پست نماید.

نظرات[۳] | دسته: پیامبر(ص) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
سلطانِ سلاطین!کرامات امام زمان (عج) پيوند ثابت

شیخ محمد طاهر نجفی سالها خادم مسجد کوفه بود و با خانواده خود در همان جا منزل داشت و اکثر اهل علم نجف که به آن جا مشرف می شدند، او را می شناسند و تاکنون چیزی جز حسن و صلاح از او نقل نکرده اند و ایشان از هر دو چشم نابینا اشد . او می گفت:
« هفت یا هشت سال قبل، به علت نیامدن زوّار و جنگ بین دو طایفه در نجف اشرف، که باعث قطع تردد اهل علم به آن جا شد، زندگانی بر من تلخ گشت؛ چون راه درآمد من منحصر به این دو دسته ( زوار و اهل علم ) بود؛ به طوری که اگر آنها نمی آمدند، زندگی ام نمی چرخید.
با این حال و با کثرت عیال خود و بعضی از ایتام، که سرپرستی آنها با من بود، شب جمعه ای هیچ غذایی نداشتیم و بچه ها از گرسنگی ناله می کردند. بسیار دلتنگ شدم.
من غالباً به بعضی از اوراد و ختوم مشغول بودم. در آن شب که بدی حال به نهایت خود رسیده بود، رو به قبله، میان محل سفینه ( معروف به جای تنور ) و دکه القضاء ( جایی که امیرالمؤمنین علیه السلام برای قضاوت می نشسته اند ) نشسته بودم و شکایات حال خود را به خدای متعال می نمودم و اظهار می کردم که خدایا به همین حالت فقر و پریشانی راضی هستم.
و باز عرض کردم: چیزی بهتر از آن نیست که چهره مبارک سید و مولای عزیزم را به من نشان دهی و دیگر هیچ نمی خواهم.
ناگهان خود را سر پا دیدم که در یک دستم سجاده ای سفید و دست دیگرم در دست جوان جلیل القدری که آثار هیبت و جلال از او ظاهر است، قرار داشت. ایشان لباس نفیسی مایل به سیاه در برداشت.
من ظاهربین، خیال کردم که یکی از سلاطین است؛ اما عمامه به سر مبارک داشت و نزدیک او شخص دیگری بود که لباس سفیدی به تن کرده بود. با این حالت به سمت دکه ای که نزدیک محراب است به راه افتادیم وقتی به آن جا رسیدیم، آن شخص جلیل که دست من در دست او بود فرمود:
یا طاهر افرش السجاده. ( ای طاهر سجاده را فرش کن.)
آن را پهن نمودم دیدم سفید است و می درخشد و با خط درخشان چیزی بر آن نوشته شده بود ولی جنس آن را تشخیص ندادم. من با ملاحظه انحرافی که در قبله مسجد بود، سجاده را رو به قبله فرش کردم.
فرمود: چطور سجاده را پهن کردی؟
من از هیبت آن جناب از خود بی خود شدم و از شدت حواس پرتی گفتم: فرشتها بالطول و العرض ( سجاده را به طول و عرض پهن نمودم. )
فرمود: این عبارت را از کجا گرفته ای؟ گفتم: این کلام از زیارتی است که با آن، حضرت بقیه الله عجل الله تعالی فرجه الشریف را زیارت می کنند.
در روی من تبسم کرد و فرمود: اندکی فهم داری.
بعد هم بر آن سجاده ایستاد و برای نماز تکبیر گفت و پیوسته نور عظمت او زیاد می شد به طوری که نظر بر روی مبارک ایشان ممکن نبود. آن شخص دیگر، به فاصله چهار وجب پشت سر ایشان ایستاد.
هر دو نماز خواندند و من روبروی ایشان ایستاده بودم. ناگهان در دلم راجع به او چیزی افتاد و فهمیدم ایشان از آن اشخاصی که من خیال کرده ام، نیست. وقتی از نماز فارغ شدند، حضرتش را دیگر در آن جا ندیدم اما مشاهده کردم که آن بزرگوار روی یک کرسی حدود دو متری که سقف هم داشت، نشسته اند و آن قدر نورانی بودند که چشم را خیره می کرد. از همان جا فرمودند:« ای طاهر احتمال می دهی من کدام سلطان از این سلاطین باشم؟ »عرض کردم: مولای من، شما سلطان سلاطینید و سید عالمید و از این سلاطین معمولی نیستید.فرمود:« ای طاهر به مقصد خود رسیدی دیگر چه می خواهی؟ آیا ما شما را هر روز رعایت نمی کنیم؟ آیا اعمال شما بر ما عرضه نمی شود؟ »بعد هم وعده گشایش از تنگدستی را به من دادند. در همین لحظه شخصی که او را می شناختم و کردار زشتی داشت از طرف صحن مسلم وارد مسجد شد. آثار غضب بر آن جناب ظاهر و روی مبارک را به طرف او کرد و رگ هاشمی در پیشانیش پدیدار شد و فرمود: ای فلان، کجا فرار می کنی؟ آیا زمین و آسمان از آن ما نیست و در احکام و دستورات ما جاری نمی شود؟ تو چاره ای جز آن که زیر دست ما باشی، نداری؟»آنگاه به من توجه کرد و تبسم نمود و فرمود:ای طاهر به مراد خود رسیدی؛ دیگر چه می خواهی؟به خاطر هیبت آن جناب و حیرتی که از جلال و عظمت او به من دست داد، نتوانستم سخنی بگویم. باز ایشان سخن خود را تکرار فرمودند؛ اما شدت حال من به وصف نمی آمد. لذا نتوانستم جوابی بدهم و سؤالی از حضرتش بنمایم. و در این جا به فاصله چشم برهم زدنی نگذ شت که ناگهان خود را در میان مسجد، تنها دیدم. به طرف مشرق نگاه کردم، دیدم فجر طلوع کرده است.شیخ طاهر گفت: با آن که چند سال است که کور شده ام و بسیاری از راه های کسب درآمد بر من بسته شده، که یکی از آنها خدمت علماء و طلابی بود که به کوفه مشرف می شدند؛ اما طبق وعده حضرت، از آن تاریخ تا به حال الحمدلله در امر زندگی گشایش شده و هرگز به سختی و تنگی نیفتاده ام. »

نظرات[۰] | دسته: امام مهدی (عج) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
رویت حضرت (عج)در سرداب غیبت پيوند ثابت

۵٫ رویت حضرت در سرداب غیبت
عالم ربانی و عارف صمدانی، حاج میرزا مقیم قزوینی فرمود:« قصد کردم چله ای در سرداب غیبت باشم و در اوقات خلوت خود، به آن جا مشرف می شدم. نزدیک تمام شدن چله، روزی به سبب بعضی عوارض، کدورتی پیدا کردم. با دلی گرفته و قلبی شکسته به آن جا مشرف و مشغول نماز و اوراد مخصوص شدم.
ناگهان بین خواب و بیداری، دیدم سرداب مطهر مملو از بوی عطر و عنبر گردید. چشم باز نمودم دیدم، سید جلیلی با عمامه سبز از سراب شش ضلعی که قبل از خود سرداب مقدس است وارد شد و آرام آرام قدم برمی دارد، تا داخل صفـّه گردید.
من چنان بی خود شدم که قادر بر حرکت دادن هیچ عضوی از اعضای خود نبودم جز آن که چشمم باز بود و جمال آن منبع انوار را مشاهده می نمودم.
پس از مدتی با همان وقار و سکینه ای که وارد محل مذکور شد، نماز خواند و بعد از نماز با همان حالت اطمینان روانه گردید و من به همان شکل از خود بی خبر بودم.
وقتی از سرداب اصلی داخل سرداب اولی شدند، به خود آمدم برخاستم و گفتم: یقیناً هنوز بالا نرفته اند. با کمال سرعت دویدم؛ ولی کسی را ندیدم. از پله ها بالا رفتم، ابداً اثری نبود. گفتم: حتماً اشتباه کرده ام و هنوز در سرداب تشریف دارند دویدم و همه جا حتی مسجد زنها را جستجو کردم؛ ولی چیزی ندیدم.
ضمن این که به مجرد غایب شدن ایشان، آن بوی مشک و عنبر هم از مشامم محو گردید.
با کمال گرفتگی و زاری نشستم و به نفس بی قابلیت خود عتاب و خطاب زیادی کردم ولکن چه سود با این بی لیاقتی. »

نظرات[۰] | دسته: امام مهدی (عج) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
کرامات امام زمان (عج)شیعه شدن اهالی همدان پيوند ثابت

شیعه شدن اهالی همدان
احمد بن فارس ادیب می گوید:« اهل همدان همه شیعه اند. از علت آن پرسیدم. گفتند: جدّ ما، سالی به مکه مشرف شد و جریانی از سفر خود برای ما نقل کرد. او می گفت:پس از اعمال حج، در بازگشت، چند منزلی که راه پیمودم در یکی از منازل از سواری، خسته شدم؛ لذا مقداری پیاده حرکت کردم؛ ولی باز خسته شدم با خود گفتم: کمی می خوابم و خستگی راه را از تن بیرون می کنم، بعد خود را به قافله می رسانم.پس خوابیدم؛ اما خواب مرا ربود، به طوری که همه کاروانیان از کنارم رد شدند و من بیدار نشدم، مگر از حرارت آفتاب. برخاستم اما کسی را ندیدم. وحشت زیادی به من رو آورد. آخرالامر چاره ای ندیدم، جز آن که بر خدای مهربان توکل کرده و حرکت کنم. چند قدمی راه رفتم ناگاه به زمینی رسیدم که بسیار سبز و خرم بود به طوری که گویا تازه باران در آن باریده باشد.خاک بسیار خوبی داشت. در وسط آن زمین، قصری از دور نمایان بود. رو به آن قصر رفته و چون به در آن رسیدم دو خادم سفیدروی دیدم سلام کردم و آنها جواب خوبی به من دادند و گفتند: بنشین که خدای تعالی برای تو خیری خواسته است.یکی از آن دو نفر بلند شد و داخل قصر گردید. بعد از لحظاتی برگشت و گفت: برخیز و داخل شو؛چون داخل شدم، دیدم قصری است که هرگز مثل آن به چشمم نخورده است. در یکی از اتاقهای قصر، خادم، پرده ای از جلوی در بلند کرد، مشاهده کردم که جوانی در وسط اتاق نشسته و شمشیر بسیار درازی بالای سر ا و از سقف آویخته و گویا نوک آن به سر ایشان چسبیده باشد.آن جوان بزرگوار مثل ماه شب چهارده بود. سلام کردم در نهایت لطف و ملایمت جوابم دادند بعد از آن فرمودند: آیا مرا شناختی؟ عرض کردم: به خدا قسم نه.فرمود: منم قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در آخرالزمان با همین شمشیر خروج و زمین را پر از عدالت می کنم.من خود را بر زمین انداخته و صورتم را به خاک مالیدم. حضرت فرمودند:
نکن سر خود را بالا بیاور. تو از مردم همدانی؟عرض کردم: بلی.فرمودند: می خواهی به شهر خود برسی؟
گفتم: بلی و می خواهم اهل دیار خود را به آنچه خداوند متعال به من کرامت کرده، بشارت دهم.حضرت به خادمی اشاره کرده و کیسه ای به من دادند. خادم دست مرا گرفت و چند قدمی با هم رفتیم دیدم درختان و سایه دیوار و ساختمان مناره مسجدی نمایان شد.از من پرسید: این جا را می شناسی؟گفتم: ظاهراً اسدآباد که نزدیک شهر همدان است، می باشد. گفت: بلی، همان جا است؛ برو به سلامت.آمدم و وارد اسد آباد شدم. اهل و عیال خود را جمع کرده و آنها را به این کرامت بشارت دادم.آن کیسه ای که به من داده بودند چهل یا پنجاه اشرفی داشت و مادامی که در آن، اشرفی وجود داشت چیزهایی به چشم خود دیدیم. به همین دلیل اهل شهر همدان همگی شیعه شدند. »

نظرات[۰] | دسته: امام مهدی (عج) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
کرامات امام زمان (عج) پيوند ثابت

. نافله، جامعه، عاشورا!
حاج سید احمد رشتی می فرماید:« در سال ۱۲۸۰، به قصد حج بیت الله الحرام از رشت به تبریز آمدم و در خانه حاج صفرعلی تاجر تبریزی منزل کردم؛ اما چون قافله ای نبود، متحیر ماندم تا آن که حاج جبار جلودار سدهی اصفهانی برای طرابوزن (از شهرهای ترکیه) بار برداشت.من هم به تنهایی از او حیوانی کرایه کرده و رفتم. وقتی به منزل اول رسیدیم، سه نفر دیگر به تشویق حاج صفرعلی به من ملحق شدند: یکی حاج ملا باقر تبریزی، دیگری حاج سید حسین تاجر تبریزی و سومی حاجی علی نام داشت که خدمت می کرد که به اتفاق روانه شدیم. به ارزنه الروم ( شهری تجاری و صنعتی در شرق ترکیه ) رسیدیم و از آن جا عازم طرابوزن شدیم.
در یکی از منازل بین این دو شهر، حاج جبار جلودار آمد و گفت: منزلی که فردا در پیش داریم مخوف است امشب زودتر حرکت کنید که به همراه قافله باشید. این مطلب را به خاطر آن می گفت که ما در سایر منازل، غالباً با فاصله ای پشت سر قافله راه می رفتیم. لذا حدود سه ساعت پیش از اذان صبح، حرکت کردیم. حدود نیم فرسخ از منزل خود دور شده بودیم که ناگاه هوا دگرگون شد و برف باریدن گرفت به طوری که هر کدام از رفقا، سر خود را پوشاندند و به سرعت رفتند؛ اما من هر قدر تلاش کردم نتوانستم به آنها برسم و در آن جا تنها ماندم.
از اسب پیاده شدم و در کنار راه نشستم. خیلی مضطرب بودم؛ چون حدود ششصد تومان برای مخارج سفر همراه داشتم و ممکن بود راهزن یا دزدی پیدا شود و مرا به خاطر آنها از بین ببرد. بعد از تأمل و تفکر، با خود گفتم: تا صبح همین جا می مانم بعد به منزل قبلی برگشته، چند محافظ همراه خود می آورم و به قافله ملحق می شوم.در همان حال ناگاه باغی مقابل خود دیدم و در آن باغ باغبانی که در دست بیلی داشت، مشاهده می شد. او بر درختها می زد که برف آنها بریزد. پیش آمد و نزدیک من ایستاد و فرمود: تو کیستی؟
عرض کردم: رفقایم رفته و من مانده و راه را گم کرده ام.فرمود: نافله شب بخوان تا راه را پیدا کنی.
مشغول نافله شب شدم. بعد از تهجد (نماز شب)، دوباره آمد و فرمود: نرفتی؟گفتم: والله، راه را بلد نیستم.
فرمود: جامعه ( زیارت جامعه کبیره – مفاتیح الجنان ) بخوان تا راه را پیدا کنی.من جامعه را از حفظ نداشتم و الان هم از حفظ نیستم با آن مکرر به زیارت عتبات مشرف شده ام. از جای برخاستم و زیارت جامعه را از حفظ خواندم.باز آن شخص آمد و فرمود: نرفتی؟ بی اختیار گریه ام گرفت و گفتم: همین جا هستم چون راه را بلد نیستم. فرمود عاشورا بخوان. من زیارت عاشورا را از حفظ نداشتم و الان هم حفظ نیستم در عین حال برخواستم و مشغول زیارت عاشورا از حفظ شدم، و تمام لعن و سلام ها و دعای علقمه را خواندم.
دیدم باز آمد و فرمود: نرفتی؟گفتم: نه، تا صبح همین جا هستم. فرمود: الان تو را به قافله می رسانم. ایشان رفت و بر الاغی سوار شد و بیل خود را به دوش گرفت و آمد. فرمود: پشت سر من بر الاغم سوار شو.
سوار شدم و اسب خود را کشیدم اما حیوان حرکت نکرد.فرمود: دهنه اسب را به من بده.
ایشان بیل را به دوش چپ گذاشت و عنان اسب را با دست راست گرفت و به راه افتاد و اسب کاملاً آرام می آمد و ایشان را اطاعت می نمود بعد آن بزرگوار دست خود را بر زانوی من گذاشت و فرمود:شما چرا نافله نمی خوانید؟ نافله، نافله، نافله.باز فرمود: شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا.
بعد فرمود: شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه.در زمان طی مسافت، مسیری دایره ای را پیمودیم ناگاه برگشت و فرمود: اینها رفقای شما هستند.دیدم رفقا کنار نهر آبی پیاده شده، مشغول وضو برای نماز صبح بودند.از الاغ پیاده شدم تا سوار اسب خود شوم، نتوانستم. آن جناب پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و مرا سوار نمود و سر اسب را به سمت رفقا برگرداند. من در آن حال به فکر افتادم این شخص که بود که به زبان فارسی صحبت می کرد در حالی که این طرفها زبانی جز ترکی و مذهبی جز مذهب عیسوی وجود ندارد! تازه چطور به این سرعت مرا به رفقای خود رسانید.به خاطر همین فکرها پشت سرم را نگاه کردم؛ اما کسی را ندیدم و از ایشان اثری نیافتم. و بعد از این جریان به رفقای خود ملحق شدم. »

نظرات[۰] | دسته: امام مهدی (عج) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
کرامات امام زمان (عج) پيوند ثابت

در این بخش قضایای کسانی نقل شده است که امام زمان(عج)
را در حالت مشاهده و مکاشفه زیارت کرده اند.
تعریف مکاشفه و مشاهده:حالتی است بین خواب و بیداری – نه آن که فقط قبل از خوابیدن باشد- و شخصی که مکاشفه برایش اتفاق می افتد چیزهایی را می بیند که مربوط به حواس ظاهری نیستند؛ بلکه به ادراکات روحی و معنوی او برمی گردند.
همان گونه که انسان وقتی خوابی می بیند، این دیدن و شنیدن در خواب، با چشم و گوش ظاهری نیست. فرقی که مکاشفه با خواب دارد این است که، شخص خواب، حواس ظاهری اش چیزی را درک نمی کنند؛ اما در مکاشفه، ضمن این که روح مشغول درک حقایق است، در همان زمان گوش ظاهری، صداهای اطراف را هم می شنود.حال اگر روح با قدرت و تمرکز بیشتری عمل کند و در هنگام ادراک مطالب، چشم انسان نیز باز باشد این حالت را مشاهده می نامند.این حالات غالباً نشان دهنده آن است که، شخص نسبت به چیزی که در مکاشفه یا مشاهده دیده است علاقه زیادی دارد و به خاطر انقطاع از دیگران و اطراف خود، چنین حالتی را به طور موقت یا دائم بدست آورده است.

مشاهدات
۱٫ نور امامت
شیخ محمد کوفی شوشتری فرمود:
« حدود سال ۱۳۳۵، در شب هجدهم ماه مبارک رمضان قصد کردم به مسجد کوفه مشرف شوم و شب نوزدهم؛ یعنی شب ضربت خوردن حضرت امیرالمؤمنین
(علیه السلام)، و شب بیست و یکم که شهادت ایشان است، را در آن جا بیتوته کنم و در این مسأله و حادثه بزرگ تفکر نمایم و عزادرای کنم.
نماز مغرب و عشاء را در مقام مشهور به مقام امیرالمؤمنین علیه السلام، به جا آوردم و برخاستم تا به گوشه ای از اطراف مسجد رفته و افطار کنم. افطارم در آن شب نان و خیار بود.
به طرف شرق مسجد به راه افتادم وقتی از طاق اول گذشتم و به طاق دوم رسیدم، دیدم بساطی فرش شده و شخصی عبا به خود پیچیده، بر آن فرش خوابیده است و شخص معمّمی در لباس اهل علم نزد او نشسته است. به او سلام کردم. جواب سلامم را داد و گفت:بنشین .نشستم، سپس از حال تک تک علماء و فضلا سؤال نمود و من در جواب می گفتم: به خیر و عافیت است. شخصی که خوابیده بود کلمه ای به او گفت که من نفهمیدم و او هم دیگر سؤالی نکرد.پرسیدم: این شخص کیست که خوابیده است؟گفت: ایشان سید عالم است. ( سرور تمام مخلوقات است )جمله او را سنگین دانستم و گمان کردم که می خواهد این شخص را بدون جهت بزرگ شمارد. با خود گفتم سید عالم، آن حجت منتظر علیه السلام است؛ لذا گفتم:این سید، عالم است. ( این آقا شخص دانشمندی است )گفت: نه، ایشان سید عالم است.ساکت شدم و از کلام او متحیر گشتم و از این که می دیدم در آن شب تاریک، نور بر دیوارها ساطع است، مثل این که چراغهایی روشن باشد، با این که اول شب بود، در حیرت بودم ولی با وجود این موضوع و همچنین با وجود کلام آن شخص که می گوید ایشان سید عالم است، باز ملتفت نشدم.در این هنگام شخصی که خوابیده بود، آب خواست؛ دیدم مردی در حالی که در دستش کاسه آبی بود، ظاهر شد و به طرف ما آمد ظرف آب را به او داد و ایشان آشامید و بقیه اش را به من داد گفتم: تشنه نیستم. آن شخص کاسه را گرفت و همین که چند قدمی رفت، غایب شد.من هم برای نماز خواندن در مقام، و تفکر در مصیبت عظمای امیرالمؤمنین علیه السلام برخاستم که بروم آن شخص از قصد من سؤال کرد من هم جوابش را دادم. او مرا تشویق و اکرام نمود و برایم دعا کرد.به مقام آمدم و چند رکعت نماز خواندم؛ اما کسالت و خواب بر من غالب شد؛ لذا خوابیدم و وقتی بیدار شدم که دیدم هوا روشن است. خود را به خاطر فوت شدن عبادت و کسالتم سرزنش نمودم و می گفتم امشب که باید در مصیبت امیرالمؤمنین علیه السلام محزون باشم، چرا خوابیدم آن هم در چنین جایی و در حالی که تمام بهره من، در بیداری و در این مقام بود.ولی در آن جا دیدم جمعی دو صف ترتیب داده و نماز می خواندند و یک نفر هم امام جماعت ایشان بود.
یکی از آن جمع گفت: این جوان را با خود ببرید.
امام جماعت فرمود: او دو امتحان در پیش دارد: یکی در سال چهل و دیگری در سال هفتاد.
در این جا من برای گرفتن وضو به خارج مسجد رفتم و وقتی برگشتم، دیدم هوا تاریک است و اثری از آن جماعت نیست.تازه متوجه شدم که آن سیدی که خوابیده بود، همان حجت منتظر، امام عصر روحی فداه بوده است و نوری که بر دیوارها ساطع می شد، نور امامت بود و حضرت، امام جماعت آن عده بوده اند و هوا هم به خاطر آن نور، روشن شده بود. و باز معلوم شد که آن جمعیت، خواص حضرت بوده اند و آب آوردن و برگشتن آن شخص، از معجزات حضرت بقیه الله ارواحنا فداه بوده است. »

نظرات[۰] | دسته: امام مهدی (عج) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
امام زمان (ع ) روضه می خواند پيوند ثابت

امام زمان (ع ) روضه می خواند
مقدس اردبیلی می فرماید: آمدم کربلا زیارت اربعین بود از بسکه دیدم زائر آمده و شلوغ است ، گفتم : داخل حرم نروم با این طلبه ها مزاحم زوار از راه دور آمده نشویم .
گفتم : همین گوشه صحن می ایستم زیارت می خوانم ، طلبه ها را دور خودم جمع کردم یک وقت گفتم : طلبه ها این آقا طلبه ای که در راه برای ما روضه می خواند کجا است ، گفتند: آقا در بین این جمعیت نمی دانیم کجا رفته است .در این اثناء دیدم یک عربی مردم را می شکافت و بطرف من آمد و صدا زد ملا احمد مقدس اردبیلی می خواهی چه کنی ؟ گفتم می خواهم زیارت اربعین بخوانم ، فرمود: بلندتر بخوان من هم گوش کنم .
زیارت را بلندتر خواندم یکی دو جا توجه ام را به نکاتی ادبی داد وقتی که زیارت تمام شد به طلبه ها، گفتم : این آقا طلبه پیدایش نشد؟ گفتند: آقا نمی دانیم کجا رفته است یک وقت این عرب بمن فرمود مقدس اردبیلی چه می خواهی ، گفتم : یکی از این طلبه ها در راه برای ما گاهی روضه می خواند، نمی دانم کجا رفته ، می خواستم اینجا بیاید و برای ما روضه بخواند.
آقای عرب بمن فرمود مقدس اردبیلی می خواهی من برایت روضه بخوانم ؟ گفتم : آری آیا به روضه خواندن واردی ؟ فرمود: آری که در این اثناء دیدم عرب رویش را به طرف ضریح اباعبداللّه الحسین (ع ) کرد و از همان طرز نگاه کردن ما را منقلب کرد یکوقت صدا زد یا اباعبداللّه نه من و نه این مقدس اردبیلی و نه این طلبه ها هیچ کدام یادمان نمی رود از آن ساعتی که می خواستی از خواهرت زینب (علیهاالسلام ) جدا شوی در این هنگام دیدم کسی نیست فهمیدم این عرب مهدی زهرا(علیهاالسلام ) بوده واقعا ساعت عجیبی بود. (۱)

پاورقی
۱- ترجمه کامل الزیارات ص ۴۱۶٫

نظرات[۰] | دسته: امام حسین (ع) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
نگاهى به شخصیت و عملکرد حضرت عباس (ع) پيوند ثابت

نگاهى به شخصیت و عملکرد حضرت عباس (ع)

زندگانى حکمت‏آمیز و غرور آفرین پیشوایان معصوم علیهم‏السلام و فرزندان برومندشان، سرشار از نکات عالى و آموزنده در راستاى الگوگیرى از شخصیت کامل و بارز آنان بوده و نیز درس‏هاى تربیتى آنان نسبت به فرزندان خویش، در تمامى زمینه‏هاى اخلاقى و رفتارى، سرمشق کاملى براى تشنگان زلال معرفت و پناهگاه استوارى براى دوستداران فرهنگ متعالى اهل‌بیت عصمت علیهم‏السلام و به ویژه براى نسل جوان، خواهد بود. از آن جا که زندگانى پر خیر و برکت اهل‌بیت علیهم‏السلام در بردارنده دو اصل استوار «حماسه و عرفان» است، پرداختن به بُعد حماسى زندگانى آنان و فرزندانشان که در معرض پرورش و تربیت ناب اسلامى قرار داشته‏اند، براى عامّه مردم و به ویژه جوانان جذّاب و گام مؤثرى در عرصه تبلیغ اهداف خواهد بود.
اى ام‏البنین! نور دیده‏ات نزد خداوند منزلتى سترگ دارد و پروردگار در عوض آن دو دست بریده، دو بال به او ارزانى مى‏دارد که با فرشتگان خدا در بهشت به پرواز درآید؛ آن سان که پیشتر این لطف به جعفربن ابى‏طالب شده است.
همچنین غبار برخى شبهات عامیانه را از چهره مخاطبان مبلغان دینى، در راستاى معرفى و تبلیغ اهداف و انگیزه‏هاى اهل‌بیت علیهم‏السلام خواهد سترد. شبهاتى از قبیل این که چرا مبلغان بیشتر به جنبه‏هاى عاطفى و خصوصاً به مظلومیت اهل‌بیت پیامبر علیهم‏السلام مى‏پردازند؟ اگر چه پاسخ به این پرسش ساده، براى مبلغان بسیار روشن و بدیهى است، اما باید به خاطر داشت که مبلّغ مى‏بایست ضمن پاسداشت احترام شنوندگان و مخاطبان خود، براى تأثیرگذارى بیشتر در آنان، پاسخگو و برآورنده نیازهاى روحى آنان، با اطلاع رسانى بیشتر در ابعاد حماسى آن بزرگ مردان حماسه و اندیشه و هدایت نیز باشد. با این پیش درآمد، مى‏توان با تبیین جنبه‏هاى حماسى شخصیت پور بى هماورد حیدر علیه‏السلام در زوایایى از زندگانى آن حضرت که کمتر بیان شده است، گام مؤثرى برداشت. این نوشتار سعى دارد، با بررسى زندگانى حضرت عباس علیه‏السلام پیش از رویداد روز دهم محرم سال ۶۱ هجرى، به ابعاد حماسى شخصیت او، با نگاهى به فعالیت‏هاى دوران نوجوانى و شرکت وى در جنگ‏ها، چهره روشن‏ترى از آن حضرت به تصویر کشد.

ولادت و نام‏گذارى

داستان شجاعت و صلابت عباس علیه‏السلام مدت‏ها پیش از ولادت او، از آن روزى آغاز شد که امیرالمؤمنین علیه‏السلام از برادرش عقیل خواست تا براى او زنى برگزیند که ثمره ازدواجشان، فرزندانى شجاع و برومند در دفاع از دین و کیان ولایت باشد.(۱) او نیز «فاطمه» دختر «حزام بن خالد بن ربیعه» را براى همسرى مولاى خویش انتخاب کرد که بعدها «ام‏البنین» خوانده شد. این پیوند، در سحرگاه جمعه، چهارمین روز شعبان سال ۲۶ هجرى، به بار نشست.(۲)

نخستین آرایه‏هاى شجاعت، در همان روز، زینت‌بخشِ غزل زندگانى عباس علیه‏السلام گردید؛ آن لحظه‏اى که على علیه‏السلام او را «عباس» نامید. نامش به خوبى بیانگر خلق و خوى حیدرى بود. على علیه‏السلام طبق سنت پیامبر (صلى‏الله‏علیه ‏و آله) در گوش او اذان و اقامه گفت. سپس نوزاد را به سینه چسباند و بازوان او را بوسید و اشک حلقه چشانش را فراگرفت. ام‏البنین علیهاالسلام از این حرکت شگفت زده شد و پنداشت که عیبى در بازوان نوزادش است. دلیل را پرسید و نگارینه‏اى دیگر بر کتاب شجاعت و شهامت عباس (ع)افزوده شد. امیرالمؤمنین (ع) حاضران را از حقیقتى دردناک، اما افتخارآمیز، که در سرنوشت نوزاد مى‏دید، آگاه نمود که چگونه این بازوان، در راه مددرسانى به امام حسین (ع) از بدن جدا مى‏گردد و افزود: اى ام ‏البنین! نور دیده‏ات نزد خداوند منزلتى سترگ دارد و پروردگار در عوض آن دو دست بریده، دو بال به او ارزانى مى‏دارد که با فرشتگان خدا در بهشت به پرواز درآید؛ آن سان که پیشتر این لطف به جعفربن ابى‏طالب شده است.(۳)

امیرالمؤمنین (ع) فرمود: جلوتر بیا. عباس (ع) پیش روى پدر ایستاد و امام با دست خود، شمشیر را بر قامت بلند او حمایل نمود. سپس نگاهى طولانى به قامت او نمود و اشک در چشمانش حلقه زد. حاضران گفتند: یا امیرالمؤمنین! براى چه مى‏گریید؟ امام پاسخ فرمود: گویا مى‏بینم که دشمن پسرم را احاطه کرده و او با این شمشیر به راست و چپ دشمن حمله مى‏کند تا این که دو دستش قطع مى‏گردد.

نظرات[۲] | دسته: حضرت ابوالفضل (ع) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
حضرت اباالفضل (ع) دریک نگاه پيوند ثابت

اباالفضل علیه السلام الگویی برای نسل امروز

جمال حق ز سر تا پاست عباس به یکتایى قسم، یکتاست عباس

خدا داند که از روز ولادت امام خویش را مى‏خواست عباس

علم در دست، مشک آب بر دوش که هم سردار و هم سقاست عباس

نه در دنیا بود باب الحوائج شفیع خلق در عقباست عباس

هنوز از تشنه کامان شرمگین است ببین در علقمه تنهاست عباس

اگرچه زاده ام‌البنین است ولیکن مادرش زهراست عباس

حضرت ابوالفضل العباس (ع) در روز چهارم شعبان سال ۲۶ ه. ق(۱) در مدینه منوره دیده به جهان گشود.
پدر بزرگوارش على بن ابى طالب قنداقه او را در بغل گرفت و پس از خواندن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ، نام او را عباس گذارد.
مورخان نوشته‏اند: على (ع) او را به این خاطر عباس نامید که به شجاعت، قدرت، صلابت و شهامت او در جنگ با دشمنان و در رویارویى با جنگجویان آگاهى داشت.
مادر با فضیلتش فاطمه معروف به «ام‏البنین‏» دختر حزام بن خالد کلابى بود. (۲)
واژه «عباس‏» از نظر لغوى به معناى «بسیار ترش‏رو» است. و یا به معناى شیرى که شیران دیگر از او فرار کنند.(۳)انتخاب این نام نشان دهنده توان، قدرت، شجاعت و صلابت آن بزرگوار است. لذا مورخان نوشته‏اند «سماه امیرالمومنین علیه السلام بالعباس لعلمه بشجاعته و سطوته و صولته و عبوسته فى قتال الاعداء و فى مقابله الخصماء؛ على علیه السلام او را به این خاطر عباس نامید که به شجاعت، قدرت، صلابت و شهامت او در جنگ با دشمنان و در رویارویى با جنگجویان آگاهى داشت.» (۴)
گاهى هم حضرت امیر (ع) قنداقه عباس را مى‏گرفت، آستین او را بالا مى‏زد و بازوانش را مى‏بوسید و گریه مى‏کرد و مى‏فرمود: «دست‌هاى او در راه یارى برادرش حسین قطع مى‏شود.» (۵)
حضرت عباس القاب مختلفى دارد که هر یک بیانگر بخشى از مقام، عظمت و سجایاى اخلاقى اوست. «ممقانى‏» شانزده لقب براى او برشمرده است؛ مانند:
۱٫ ابوالفضل؛ یعنى پدر فضایل (و یا او پسرى به نام فضل داشت)
۲٫ ابوالقربه؛ که سقا و آبرسان بود.
۳٫ قمر بنى هاشم؛ چون داراى چهره‏اى زیبا بود. صاحب مقاتل الطالبین مى‏نویسد: «عباس، زیبا و نیک منظر بود، وقتى بر اسبى درشت هیکل سوار مى‏شد، پاهایش به زمین کشیده مى‏شد و به او قمر بنى هاشم مى‏گفتند!» (۶)
استاد مرتضى مطهرى مى‏گوید: «عباس اندامى بسیار بلند و قامتى رشید و زیبا داشته که امام حسین علیه السلام از نگاه کردن به او لذت مى‏برد.» (۷)
۴٫ عبد صالح (بنده شایسته)
۵٫ المواسى (ایثارگر)
۶٫ الفادى (فداکار)
۷٫ الحامى (حمایت کننده)
۸ . الواقى (نگهبان و محافظ)
۹٫ الساعى (تلاشگر)
۱۰٫ باب الحوائج (وسیله بر آمدن حاجات)
۱۱٫ حامل اللواء (پرچمدار)
و …
عباس با لبابه دختر عبیدالله بن عباس (پسر عموى پدرش امام على (ع)ازدواج کرد و از او دو فرزند به نام عبیدالله و فضل (۸) داشت .
در این نوشتار بر آنیم تا گوشه‌هایى از فضایل و اوصاف آن حضرت را که مى‏تواند الگو و اسوه ما باشد تقدیم شما خوانندگان گرامی کنیم:
صاحب مقاتل الطالبین مى‏نویسد: «عباس، زیبا و نیک منظر بود، وقتى بر اسبى درشت هیکل سوار مى‏شد، پاهایش به زمین کشیده مى‏شد و به او قمر بنى‌هاشم مى‏گفتند!»

الف) طاعت و بندگى

آنچه بیشتر از چهره حضرت عباس در ذهن‌ها به تصویر کشیده شده و زبان‌ها گویاى آن است‏ شجاعت اوست و حال آن که قبل از همه چیز آن حضرت یک بنده سرا پا تسلیم الهى است، و تمام عظمت‌ها و ارزش‌هاى او زیر سایه همین بندگى و اطاعت محض الهى قرار دارد که به نمونه‏هایى اشاره مى‏کنیم:

۱٫ بنده صالح خدا: امام صادق (ع) این لقب گران سنگ را به او داد؛ چنان که در زیارتنامه آن حضرت مى‏خوانیم: «السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله … ؛ سلام بر تو اى بنده صالح و فرمانبر خدا.» (۹)

۲٫ آثار سجده بر پیشانى: قرآن یکى از نشانه‏هاى بندگان مخلص خدا را آثار سجده در پیشانى آنها مى‏داند: «سیماهم فى وجوههم من اثر السجود»(۱۰)؛ «نشانه‏هاى آنها در صورت‌هایشان بر اثر سجده‏هاى زیاد [در پیشگاه الهى نمایان] است.»

و حضرت عباس این گونه بود؛ در تاریخ مى‏خوانیم: «و بین عینیه اثر السجود؛ [در پیشانى] و بین چشمان او اثر سجده [نمایان] بود.» (۱۱)

نقل شده که روى قاتل عباس که از طایفه «بنى دارم‏» بود، سیاه شده بود. علت را از او پرسیدند. گفت: «من مردى را که در وسط پیشانى او اثر سجده بود کشتم که نامش عباس بود.» (۱۲)

و جعفر نقدى درباره او چنین مى‏گوید: «و هو من عظماء اهل البیت علما و ورعا و نسکا و عباده؛ او از بزرگان اهل‌بیت است از نظر دانش و پارسایى و نیایش و عبادت.» (۱۳)

این ویژگى عباس براى تمامى شیعیان درس بزرگى است تا بندگى خدا را در راس همه کارهاى خود قرار دهند و راز و نیاز و عبادت‌هاى شبانه و سجده‏هاى طولانى براى خدا را در زندگى خویش هرگز فراموش نکنند.

بسوزان دلى را که سوزى ندارد سحر کن شبى را که روزى ندارد

الهى به آن سر که شور تو دارد به آن دل که در سینه، نور تو دارد

به شوق شهیدان در خون تپیده به اشک یتیمان محنت کشیده

به نام عزیزى که نام از تو دارد به ملک ولایت، مقام از تو دارد

چنان کن که شرمنده، فردا نباشم سرافکنده در پیش زهرا نباشم
ب) ولایت مدارى و امام‏شناسى

از ویژگی‌هاى مهم حضرت عباس امام‏شناسى و اطاعت مطلق از امامان خویش بود .

پس از شهادت پدر بزرگوارش امام على (ع) ودایع امامت و مقام ولایت تامه به امام حسن مجتبى علیه السلام سپرده شد. عباس با جان و دل، فرمانبردار و مطیع بى‏چون و چراى برادر و امام خود بود. وقتى امام حسن علیه السلام مجبور شد با معاویه صلح کند و مورد طعن و شماتت «یا مذل المؤمنین؛ اى خوار کننده مؤمنان‏» قرار گیرد، حضرت عباس بیش از پیش همراه و در رکاب امام خویش بود، و با شمشیر برهنه مانند یک سرباز جانباز از برادر و امام خویش محافظت مى‏کرد. در مراسم تشییع آن حضرت که جنازه را تیرباران کردند، بر حضرت عباس خیلى گران آمد و اگر دستور امام و برادرش حضرت حسین علیه السلام نبود، از یکایک آنان انتقام مى‏گرفت .

استاد مرتضى مطهرى مى‏گوید: «عباس اندامى بسیار بلند و قامتى رشید و زیبا داشته که امام حسین (ع)از نگاه کردن به او لذت مى‏برد.»

بعد از شهادت امام حسن (ع)همواره در خدمت امامش، حضرت حسین بن على علیهماالسلام بود . در مورد ولایت مدارى و امام‏شناسى حضرت عباس به نمونه‌هایى اشاره مى‏شود:

۱٫ در زیارتنامه آن حضرت که از سخنان امام صادق (ع) است چنین مى‏خوانیم: «… المطیع لله و لرسوله و لامیرالمؤمنین والحسن والحسین صلى الله علیهم؛ [سلام بر تو اى بنده صالح و] مطیع خدا و رسولش و پیرو امیرمؤمنان و حسن و حسین که درود خدا بر آنان باد.» (۱۴)

۲٫ هنگام خروج از مدینه امام حسین علیه السلام ندا داد: «این اخى – این قمر بنى‌هاشم فاجابه العباس لبیک لبیک یا سیدى فقال له الامام علیه السلام: قدم لى یا اخى جوادى فاتى العباس بالجواد الیه؛ کجاست‏ برادرم … کجاست ماه بنى‏هاشم؟ پس عباس جواب داد: بله بله اى آقاى من! آنگاه امام حسین (ع) فرمود: اى برادر، اسبم را حاضر کن، پس عباس اسب حضرت را حاضر نمود.» (۱۵)

نظرات[۰] | دسته: حضرت ابوالفضل (ع) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 
حضرت ابالفضل(ع)از زبان اهلبیت علیهم السلام پيوند ثابت

حضرت ابالفضل از زبان اهلبیت علیهم السلام

حضرت عباس(ع) در نگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) عقل ابداعگر و اندیشمند اسلام و چهره بى‏مانند دانش بشرى، همواره از عمویش عباس (علیه السلام) تجلیل به عمل مى‏آورد و با درود و ستایشهاى عطرآگین از او یاد مى‏کرد و مواضع قهرمانانه‏اش در روز عاشورا را بزرگ مى‏داشت. از جمله سخنانى که امام درباره قمر بنى‏هاشم(ع) فرموده است، بیان زیر مى‏باشد:
«عمویم عباس بن على (ع) بصیرتى نافذ و ایمانى محکم داشت. همراه برادرش حسین جهاد کرد، به خوبى از بوته آزمایش بیرون آمد و شهید از دنیا رفت…(۱)
امام صادق (ع از برترین صفات مجسم در عمویش که مورد شگفتى اوست چنین نام مى‏برد:
الف: «تیزبینى»:
تیزبینى، پیامد استوارى رأى و اصالت فکر است و کسى بدان دست پیدا نمى‏کند، مگر پس از پالودگى روان، خلوص نیت و از خود راندن غرور و هواهاى نفسانى و عدم سلطه آنها بر درون آدمى.

تیز بینى از آشکارترین ویژگیهاى ابوالفضل العباس بود. از تیزبینى و تفکر عمیق بود که حضرت به تبعیت از امام هدایت و سیدالشهداء امام حسین (ع) برخاست و بدین گونه به قله شرف و کرامت دست یافت و خود رابر صفحات تاریخ، جاودانه ساخت. پس تا وقتى ارزشهاى انسانى پایدار است و انسان آنها را بزرگ مى‏شمارد، در برابر شخصیت بى‏مانند حضرت که بر قله‏هاى انسانیت دست یافته است سر بر زمین مى‏ساید و کرنش مى‏کند.
امام صادق (ع) فرمودند: «عمویم عباس بن على (ع) بصیرتى نافذ و ایمانى محکم داشت. همراه برادرش حسین جهاد کرد، به خوبى از بوته آزمایش بیرون آمد و شهید از دنیا رفت…(۱)

ب: «ایمان استوار»:

یکى دیگر از صفات بارز حضرت، ایمان استوار و پولادین اوست. از نشانهاى استوارى ایمان حضرت، جهاد در کنار برادرش، ریحانه رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بود که هدفش جلب رضایت پروردگار متعال به شمار مى‏رفت. و همانطور که در رجزهایش روز عاشورا بیان داشت از این جانبازى کمترین انگیزه مادى نداشت و همین دلیلى گویاست بر ایمان استوار حضرت.
ج: «جهاد با حسین (ع)»:
فضیلت دیگرى که امام صادق (علیه السلام) براى عمویش، قهرمان کربلا، عباس (علیه السلام) نام مى‏برد، جهاد تحت فرماندهى سالار شهیدان، سبط گرامى پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) و آقاى جوانان بهشت است. جهاد در راه آرمان برادر، بزرگترین فضیلتى بود که حضرت ابوالفضل بدان دست یافت و نیک از عهده آزمایش به درآمد و در روز عاشورا قهرمانیهایى از خود نشان داد که در دنیاى دلاورى و شجاعت بى‏مانند است …

عباس (ع) در نگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

مصلح بزرگ، حجت خدا و بقیه الله الاعظم، امام زمان (عج) – قائم آل محمد (ص) در بخشى از سخنان زیباى خود درباره عمویش عباس (ع) چنین مى‏گوید:«سلام بر ابوالفضل، عباس بن امیرالمؤمنین، هم درد بزرگ برادر که جانش را فداى او ساخت و از دیروز بهره فردایش را برگزید، آنکه فدایى برادر بود و از او حفاظت کرد و براى رساندن آب به او کوشید و دستانش قطع گشت. خداوند قاتلانش، «یزید بن رقاد» و «حیکم بن طفیل طایى» را لعنت کند…» (۱)

امام عصر ( عجل الله تعالى فرجه) صفات والاى ریشه دار در عمویش، قمر بنى‏هاشم و مایه افتخار عدنان را چنین بر مى‏شمارد و مى‏ستاید:

۱- همدردى و همگامى با برادرش سید الشهداء (ع) در سخت‏ترین و دشوارترین شرایط تا آنجا که این همگامى و همدلى ضرب المثل تاریخ گشت.

۲- فرستادن توشه آخرت با تقوا، خویشتندارى و یارى امام هدایت و نور.

۳- فدا کردن جان خود، برادران و فرزندانش در راه سرور جوانان بهشت، امام حسین (ع).

۴- حفاظت از برادر مظلومش با خون خود.

۵- کوشش براى رساندن آب به برادر و اهل بیتش هنگامى که نیروهاى ستمگر و ظالم مانع از رسیدن قطره‏اى آب به خاندان پیامبر (ص) شده ‏بودند.

نظرات[۰] | دسته: حضرت ابوالفضل (ع) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

تیر ۱۳۹۱
د س چ پ ج ش ی
« خرداد   شهریور »
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  
No Image No Image