آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
گزیده ای از سخنان گهربار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پيوند ثابت

گزیده ای از سخنان گهربار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مثل قائم ما مثل وقوع قیامت است که وقت آنرا جز خدای تبارک و تعالی نمی داند و به احدی آشکار نسازد…. جز به صورت ناگهانی پیش نخواهد آمد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱ صفحه ۱۵۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مهدی (عج) از فرزندان من است نامش نام من ( محمد ) و کنیه اش کنیه من ( ابوالقاسم ) میباشد در صورت و سیرت از همه کس به من شبیه تر است . برای او غیبتی است که در آن مردم دچار حیرت می گردند و بسیاری از دسته ها و گروه های مردم گمراه میشوند . آنگاه مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در می آید و زمین را پر از عدل و داد میکند آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : برترین عبادت ها انتظار فرج است. کتاب نهج الفصاحه جلد ۱ صفحه ۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مهدی (عج) از فرزندان من است نامش نام من ( محمد ) و کنیه اش کنیه من ( ابوالقاسم ) میباشد در صورت و سیرت از همه کس به من شبیه تر است . برای او غیبتی است که در آن مردم دچار حیرت می گردند و بسیاری از دسته ها و گروه های مردم گمراه میشوند . آنگاه مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در می آید و زمین را پر از عدل و داد میکند آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : برترین عبادت ها انتظار فرج است. کتاب نهج الفصاحه جلد ۱ صفحه ۷۸

از رسولخدا (صلی الله علیه و آله) سوال شد محبوبترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود : کسی که سودش به مردم بیشتر باشد. اصول کافی جلد ۳ صفحه ۲۳۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شوخی بسیار آبرو را می برد و خنده بسیار ایمان را نابود میکند و دروغ خرمی را بر می اندازد. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه ۲۷۰

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : هرکه شب را خسته از طلب حلال بگذراند شب را گذرانده و آمرزیده شده. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و هشتم صفحه ۲۸۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : فرمودند چهار چیز است که هرکدام در خانه ای رخنه کرد ویرانش کند و برکت از آن خانه ها رود : ۱٫خیانت ۲٫دزدی ۳٫شراب ۴٫زنا امالی شیخ صدوق مجلس شصت و دوم صفحه ۳۹۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مردم بیشتر از همه بواسطه دو چیز به جهنم می روند : زبان و عورت. نهج الفصاحه صفحه ۱۲۱ حدیث ۶۰۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد. نهج الفصاحه صفحه ۱۱۳ حدیث ۵۷۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : دلها مانند آهن زنگ می زند . پرسیدند ؟ صیقل آن چیست ؟ فرمودند یاد مرگ و خواندن قرآن. نهج الفصاحه صفحه ۱۸۹ حدیث ۹۳۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین بندگان خدا آنها هستند که به وعده وفا کنند. نهج الفصاحه صفحه ۱۷۲ حدیث ۸۵۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند به وسیله نیکی با پدر و مادر عمر انسان را زیاد می کند. نهج الفصاحه صفحه ۱۵۲ حدیث ۷۵۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.( بین فرزندان فرق نگذارید) نهج الفصاحه صفحه ۱۵۲ حدیث ۷۵۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند جوان توبه کار را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه ۱۵۱ صفحه ۷۴۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند عبادتهایی را می پذیرد که تنها برای خدا باشد. ( ریا نباشد) نهج الفصاحه صفحه ۱۴۶ حدیث ۷۱۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه ۱۴۳ حدیث ۷۰۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : دعا اسلحه مومن است برای دفع دشمنان و ستون دین است که با آن دین مومن برپاست و نور آسمان و زمین است. عین الحیوه صفحه ۴۰۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : عبادت کردن هرچه مخفی تر انجام شود اجرش بیشتر است. (عبادت برای خدا باشد و برای ریا و خودنمایی نباشد) عین الحیوه صفحه ۴۲۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوه صفحه ۴۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین وقتها برای مناجات و عبادت سحرها است. عین الحیوه صفحه ۴۰۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. سفینه البحار جلد ۱ صفحه ۶۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خدای عزوجل فرموده : آن کسی که با جنگ آشکارا با من برخاسته کسی است که بنده مومن مرا اذیت و خوار کند.اصول کافی جلد ۴ صفحه ۵۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به ابوذر غفاری فرمودند : همانا دنیا زندان مومن است و قبر محل ایمنی و بهشت منزلگاه اوست ولی دنیا بهشت است برای کافر ( چون در آخرت به عذاب الهی دچار میشود ) و قبر محل عذاب و جهنم جایگاه اوست. ارشاد القلوب دیلمی جلد ۱ صفحه ۴۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به اصحابشان فرمودند : آیا میدانید بهترین و عاقل ترین شما چه کسی است ؟ اصحاب عرض کردند نمی دانیم.فرمودند : آن کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد و خود را آماده آن نماید.گفتند علامات آمادگی برای مرگ چیست ؟ فرمود : دل نبستن به دنیا و توجه داشتن به آخرت و زاد و توشه برای روز وحشت و ترس که ( قیامت) است جمع کردن. ارشاد القلوب دیلمی جلد ۱ صفحه ۱۱۵

مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) توصیف و تعریف و مدح مردی را نمودند به حسن عبادتش ( به زیادی عبادتش ) حضرت فرمودند : عقل او چگونه است و ببینید چقدر عقل دارد.جز این نیست که در قیامت هرکسی را جزا می دهند به اندازه عقلش.و ادب و نیکوئی مرد دلیل بر صحت و درست بودن عقلش است. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۸۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) از جبرئیل سوال کردند که نزد خداوند علماء گرامی ترند یا شهدا ؟ گفت : یک نفر عالم گرامی تر است از هزار شهید.زیرا علماء به پیغمبران اقتدا کردند و شهدا به علماء اقتدا کردند. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۰۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد. جامع الاخبار و الاثار جلد ۱ صفحه ۴۰۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شراب گرد آورنده گناه و ریشه زشتیها و کلید بدیهاست. بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شرابخوار از رحمت خدا دور شده است شرابخوار همانند بت پرستان است و روز قیامت با فرعون و هامان محشور میشود. بحار الانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۱ ( در صورتی که توبه نکند)

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : تا زمانی که مومن در کمک به برادر مومن خود کوشا باشد خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : وقتی مسلمانی از کنار برادر مسلمانش عبور می نماید و سلام نمی کند ملائکه از آن مسلمان تعجب می کنند. محجه البیضاء جلد ۳ صفحه ۳۸۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : ای علی ! تو و شیعه ات و دوست شیعه تو در بهشت خواهد بود.و دشمن تو و غلو کننده ( درباره تو ) در آتش خواهند بود. بحارالانوار جلد ۲۵ صفحه ۲۶۵ حدیث ۴

ابن مسعود گفت : رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ( در مسجد ) به شانه ی علی (علیه السلام) زد و سپس فرمود : این ( مرد ) و شیعیان او رستگارانند. بحارالانوار جلد ۷ صفحه ۱۷۸ حدیث ۱۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : ابن عباس می گوید : از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره فرموده خداوند ( در قرآن ) السابقون السابقون ….. پرسیدم ؟ در پاسخ فرمود : جبرئیل گفت : آنان علی (علیه السلام) و شیعیان او هستند که به سوی بهشت پیش تاختند ( رفتند ) و به الطاف و نعمت های خداوند نزدیک شدند. بحارالانوار جلد ۶۸ صفحه ۲۰ حدیث ۳۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که غیبت مسلمانی را بکند روزه اش باطل میشود و وضویش باطل میشود و روز قیامت در حالی می آید که از دهانش بویی متعفن تر از مردار بیرون می آید که اهل قیامت از آن بو رنج می برند. وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۹۹ حدیث ۱۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : از پرخوری بپرهیزید چون بدن را تباه می کند و بیماری به وجود می آورد و سست کننده از عبادت است. مستدرک الوسائل جلد ۱۶ صفحه ۲۱۰ حدیث ۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مسواک زدن دوازده فایده دارد : ۱٫دهان را پاکیزه می کند. ۲٫موجب خشنودی پروردگار میشود.۳٫دندانها را سفید میکند.۴٫مانع پوسیدگی دندان میشود.۵٫بلغم را دفع میکند.۶٫غذا را لذیذ میسازد.۷٫حسنات را دو برابر میکند.۸٫با مسواک زدن به سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) عمل میشود.۹٫ملائکه نزد او حاضر میشوند.۱۰٫لثه را محکم می کند.۱۱٫از گذرگاه مسواک ( دهان ) قرآن عبور میکند.۱۲٫دو رکعت نماز با مسواک پیش خدا محبوبتر است از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک . روضه الواعظین صفحه ۳۰۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش کند مثل این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت کرده در حالیکه روزها روزه بوده و شبها هم شب زنده داری می کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به خدا قسم که برآوردن حاجت مومن از روزه یک ماه و اعتکاف یک ماه در مسجد بهتر است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۲۸۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هنگامی که از پرداختن زکات خودداری شود زمین برکاتش را باز خواهد داشت. وسائل الشیعه جلد ۶ صفحه ۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که نیاز برادر مومن خود را برآورد مثل کسی است که روزگاری خدا را عبادت کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۰۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : سعادتمندترین مردم کسی است که با مردمان درست کار و نیکوکار معاشرت نماید. عین الحیوه صفحه ۴۴۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکه به مومنی در جائی که آب به راحتی بدست می آید و موجود میباشد آب دهد خداوند به او هفتادهزار حسنه می دهد و اگر درجائی که آب کم باشد به مومنی آب دهد مانند این است که دو نفر از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) را آزاد کرده باشد. عین الحیوه صفحه ۴۴۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوه صفحه ۴۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مومنان با یکدیگر برادرند و نیازهای همدیگر را برآورده میکنند و خداوند هم نیاز آنها را برطرف میکند. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نگاه کردن فرزند به پدر و مادرش از روی محبت عبادت محسوب میشود. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۸۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد آن روز برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) امتم منصوب کنم. تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید. امالی صدوق صفحه ۱۲۵ حدیث ۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : غضب ایمان را فاسد می گرداند چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۳۵

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : خداوند پاک و پاکیزه است و پاکیزگی را دوست میدارد , تمیز است و تمیزی را دوست میدارد. میزان الحکمه جلد ۴ صفحه ۳۳۰۲ حدیث ۲۰۳۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکس از کار خوب و نیکویش خوشحال و از کار گناهی که کرده ناراحت شود آن کس مومن است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۸۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : مومن در یک روده می خورد و کافر در هفت روده. ( مراد اینکه مومن پرخوری نمی کند ولی کافر پرخوری می کند ) خصال الصدوق جلد ۲ صفحه ۱۰۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کار خیر بسیار است و عمل کننده اش کم است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۷۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بوی بهشت از مسافت پانصد سال راه شنیده میشود ولی عاق والدین و دیوث آن را نمی شنوند . عرض شد : ای رسول خدا دیوث کیست ؟ فرمود کسی که زنش زنا دهد و او بداند. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۸۱

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : به همانی که جانم در دست او است هرگز علی (علیه السلام) را به جبهه جنگی در حال رفتن ندیدم جز این که دیدم جبرئیل با هفتاد هزار فرشته در سمت راست ، و دیدم میکائیل را با هفتاد هزار فرشته در سمت چپ اوست ، و فرشته مرگ جلوی اوست ، و ابری بر سرش سایه کند تا پیروزی رسد. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۲۰۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : همنشینی ( رفاقت ) با اهل دین شرف دنیا و آخرت است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۶۴

جبرئیل نزد پیغمبر (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد : ای محمد هرچه میخواهی زنده باش که آخر می میری ، هرکه را خواهی دوست بدار که از او جدا می شوی هر کاری را که خواستی بکن که در مقابل کار خوب پاداش و در مقابل کار بد عذاب خواهی شد و بدانکه شرافت مرد به عبادت او است در شب و عزت مرد به بی نیازی از مردم است. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و یکم صفحه ۲۳۴ حدیث ۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : چون یکی از شما می خواهد کاری انجام دهد ، باید آنرا درست و محکم انجام دهد. سفینه البحار جلد ۲ صفحه ۲۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که به مسلمانی خیانت کند ، یا به او زیانی برساند ، یا به او نیرنگ بزند ، از ما نیست. الحیاه جلد ۵ صفحه ۵۴۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکس که بدون دانش ( مهارت و تخصص ) به کاری دست زند ، بیش از اینکه آن کار را درست انجام دهد ، خراب می کند. تحف العقول صفحه ۳۹

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : هرکه به امامی بی وفائی ( و عهد شکنی ) کند با دهن کج وارد محشر گردد تا به دوزخ رود.اصول کافی جلد ۴ صفحه ۳۴

حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: پیوسته غم و اندوه گریبانگیر مؤ من باشند تا براى او گناهى بجا نگذارند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۱۸۱

رسول خدا (ص ) فرمود: صلوات بر من و بر اهل بیت من نفاق را مى برد. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۲۵۰

اسماعیل بن عبدالخالق گوید: مردى از اصحاب پیغمبر (ص ) (چندى ) بخدمت آنحضرت (ص ) نیامد، (و پس از مدتى ) خدمتش رسید، رسول خدا (ص ) باو فرمود: چه چیز تو را از ما دور کرده بود؟ عرضکرد: بیمارى و ندارى ، باو فرمود: آیا بتو نیاموزم دعائى که خداوند از تو بیمارى و ندارى را دور سازد؟ عرض کرد: چرا یا رسول الله ، فرمود: بگو: ((لا حول و لا قوه الا باللّه (العلى العظیم ) توکلت على الحى الذى لا یموت و الحمد لله الذى لم یتخذ (صاحبه و لا) ولدا و لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا)). گوید: پس درنگى نکرد (و طولى نکشید) که خدمت پیغمبر (ص ) بازگشت و عرضکرد: اى رسول خدا (ص ) خداوند بیمارى و ندارى را از من برد.اصول کافى جلد ۴ صفحه ۳۳۲

پیغمبر (ص ) فرمود: خانه هاى خود را بتلاوت قرآن روشن کنید و آنها را گورستان نکنید چنانچه یهودى و نصارى کردند، در کلیساها و عبادتگاههاى خود نماز کنند، ولى خانه هایش خویش را معطل گذارنده اند (و در آنها عبادتى انجام ندهند) زیرا که هرگاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شد خیر و برکتش زیاد شود، و اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنانچه ستارگان آسمان براى اهل زمین مى درخشند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۱۳

رسول خدا (ص ) فرموده : حق مسافر این استکه چون بیمار شد رفقاى هم سفرش ‍ تا سه روز بخاطر او توقف کنند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما توصیه میکنم : اخلاص در عمل در نهان و عیان.عدالت در حال خشم و خشنودی.اقتصاد در فقر و غنی بودن.گذشت از ظالم.بخشش به آنکه محرومم کرده.پیوند با کسی که از من بریده.و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.و نگاهم عبرت آموزی. نصایح صفحه ۲۹۲ تا ۲۹۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند متعال اسلام را به دست من رونق داد قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود مرا بر همه مردم مزیت بخشید در دنیا سرور نسل بشر و در قیامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر سایر پیامبران پیش از ورود من حرام کرده و همچنین بر سایر امتها پیش از امت من خلافت را پس از من تا قیامت در اهلبیتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است. نصایح صفحه ۲۹۲

رسول خدا (ص ) فرموده : بمن ایمان ندارد کسى که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد ، و فرمود: اهل یک آبادى که شب را بگذرانند و در ایشان گرسنه اى باشد روز قیامت خداوند به آنها نظر رحمت نیفکند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۹۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که مومنی را خوشحال کند مرا خوشحال نموده و کسی که مرا خوشحال نماید خدا را خوشحال کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۲۸۷

رسولخدا (صلی الله علیه و آله) فرموده : عطسه براى بیمار نشانه بهبودى و آسودگى بدن اوست . اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۷۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شقی و بد بخت در شکم مادر بد بخت است و سعید در شکم مادر خوشبخت . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۴۰

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : دنیا زندان مومن و بهشت کافران است و مرگ پلی است که مومنان را به بهشت می رساند و کافران را به دوزخ . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۰۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هیچ یک از مسلمین را تحقیر نکنید و کوچک نشمارید زیرا مسلمانی که در نظر شما کوچک است نزد خداوند بزرگ است . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۲۱

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت نمایید . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۵۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خوشبخت کسی است که آئین اسلام را پذیرفته و به مقدار معاش (خرج خودش) درآمد دارد و بدنش سالم است. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۷۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که از همه نعمت‌های خداوند تنها به خوردن و نوشیدنی متوجه است و دیگر نعم الهی را در وجود خودش نمی‌بیند نادان و کفران کننده نعمت است ، او راه غلط را می‌پیماید و زود است که به عذاب الهی دچار شود. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۷۴

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : از رحمت خدا دور باد آن پدر و مادری که با رفتار و گفتار نادرستشان موجبات بدکاری فرزندان خود و نارضایتی خویشتن را از وی فراهم آورند. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۸۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به مردم بلا زده و جذامی , چشم خود را ندوزید و به آنها نگاه طولانی نکنید که باعث ملالت و آزردگی آنان میشود . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۲۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به شما درباره نو بالغان و جوانان به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق و قلبی فضیلت پذیرتر دارند خداوند مرا به پیامبری بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم . جوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم بر خاستند سپس به آیه ای از قرآن اشاره کرد و در باره مردم کهنسال که مدت زندگی آنها به درازا کشیده و دچار قساوت و سخت دل شده اند سخن گفت . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۳۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شدیدترین عذاب در قیامت برای عالمی است که به علمش عمل ننموده و دانشش او را بهره‌ مند نکرده باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : از دروغگویی بپرهیزید، گمان می‌کنید نجات شما در دروغ‌ گفتن است، بدانید که اشتباه می‌کنید و هلاکت شما در دروغ ‌گفتن است. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۴

حضرت محمد‌ (صلی الله علیه و آله) : درباره انتخاب همسر فرمود : بپرهیزید از خضراء دمن. به حضرت عرض شد: یارسول‌الله خضراء دمن چیست؟ فرمود: زن زیبایی که از خانواده بد و پلید به وجود آمده باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)‌ : برای یک مرد پس از قبول اسلام هیچ سودی بهتر از همسری با یک زن مسلمان درستکار نیست، زنی که مرد را با دیدن خود شاد سازد، از دستورش اطاعت نماید، و در غیاب شوهر حافظ عفت خویش و اموال وی باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : در ضمن بیان وظائف و حقوق همسایگان فرموده است: موقعی که برای خود و خانواده میوه خریداری می‌کنی مقداری از آن را به همسایه اهدا کن. اگر نمی‌توانی هدیه بدهی میوه را سری و مخفیانه به منزل ببر. مراقب باش فرزندت میوه را به خارج از منزل نبرد تا کودک همسایه از دیدن آن ناراحت و آزرده شود. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۸

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ریشه‌های ایمان را از دلت برمی‌کند. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : زن را برای زیباییش به همسری مگیر چه ممکن است جمال زن باعث پستی و سقوط اخلاقیش شود، و همچنین به انگیزه مالش با وی پیوند زناشویی برقرار مکن زیرا مال می‌تواند مایه طغیان او گردد، بلکه به سرمایه دینش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج کن. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که یتیمی را در خاندان خود نگهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد تا دوران کودکیش سپری گردد و از سرپرستی بی‌نیاز شود با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می‌کند. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به سربازانی که از جبهه جنگ برگشته بودند فرمود : در گشایش و رحمت باشند مردمی که جهاد اصغر را انجام داده و جهاد اکبر به عهده آنها باقی مانده است . عرض شد یا رسول الله جهاد اکبر کدام است ، فرمود جهاد با نفس . الحدیث جلد ۳ ص ۳۰۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نیرومند و قوی و قهرمان کسی نیست که در کشتی ، رقیب خود را بر زمین زند بلکه نیرومند کسی است که در موقع خشم مالک نفس خود باشد . الحدیث جلد ۳ ص ۳۱۳

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : بیماران را عیادت نمایید ، و در تشییع جنازه ها بروید ، زیرا شما را به یاد آخرت می اندازد . الحدیث جلد ۳ ص ۳۱۰
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : به مولا علی (علیه السلام) فرموده است : از رحمت و فیض الهی بی نصیب باد آن پدری و مادری که براثر سوء رفتار و گفتار خود باعث انحراف فرزندان خویش شوند و او را به ایذاء عصیانشان وادار سازند . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۴۲

آئین مقدس اسلام در برنامه تربیت کودک اولیا اطفال را از زیاده روی در اعمال محبت بر حذر داشته است , آنانکه در مهر و نوازش فرزندان افراط می کنند و باروش ناپسند خویش آنان را به بیماری خود پسندی و از خود رضایی مبتلا می نمایند مورد بد بینی پیشوایانی اسلام هستند .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: آگاه باشید بدترین مردم در امت من کسانی هستند که از ترس اذیت وآزارشان مورد احترام هستند، آگاه باشید کسی را که مردم از شرش احترام کنند از من نیست و با من بستگی روحانی ندارد. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۹۴

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به ابن مسعود توصیه فرمودند : مبادا مهر و محبت نسبت به زن و فرزند ، تو را وادار نماید که در محیط گناه قدم بزاری و دامن خویش را به حرام آلوده گنی . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۵۸

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : از رحمت الهی دور باد آن کسی که ثروتمندی را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نماید. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۵۸

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند : روح متوفی (مرده) پس از مرگ ندا می دهد ای خانواده وفرزندان من ، مراقب باشید، دنیا شماها را به بازی نگیرد همانطور که مرا به بازی گرفت و اغفالم کرد اموالی از حلال و حرام جمع آوری نمودم وآنرا برای دیگران به جای گذاردم، هم اکنون آسایش و رفاهش برای آنان است وتبعات وعوارض ناراحت کننده اش برای من، بترسید وحذر کنید از وبالی که مرا دامنگیر شده است. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۶۰

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزگاری بگراید. الحدیث جلد ۳صفحه ۱۶۳

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هیچ مونی حق ندارد خود را ذلیل و پست نماید.

نظرات[۳] | دسته: پیامبر(ص) | نويسنده: admin | ادامه مطلب...

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

تیر ۱۳۹۱
د س چ پ ج ش ی
« خرداد   شهریور »
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  
No Image No Image