آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
احادیث دوست و دوست یابی (۴) پيوند ثابت

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
اللَّه فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه؛
تا هنگامى که شخص به یارى برادر خویش مى پردازد، خداوند یاور اوست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أکثروا من الإخوان فإنّ ربّکم حییّ کریم یستحیی أن یعذّب عبده بین إخوانه یوم القیمه؛
دوست بسیار گیرید زیرا خداى شما با حیا و بخشنده است و شرم دارد که روز رستاخیز بنده خود را میان برادرانش عذاب کند.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال الحبّ فی اللَّه و البغض فی اللَّه؛
بهترین کارها دوستى و دشمنى در راه خداست.
نهج الفصاحه
پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال بعد الإیمان باللَّه التّودّد إلى النّاس؛
بهترین کارها پس از ایمان به خدا دوستى با مردم است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأعمال أن تدخل على أخیک المؤمن سرورا أو تقضى عنه دینا؛
بهترین کارها آن است که برادر مؤمن خویش را خوشحال سازى یا قرض او را بپردازى.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفضل الأصحاب من إذا ذکرت أعانک و إذا نسیت ذکرک؛
بهترین دوستان کسى است که وقتى یاد کردى تو را یارى کند و و وقتى فراموش کردى تو را بیاد آرد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أفشوا السّلام بینکم تحابّوا؛
سلام را آشکار کنید تا رشته دوستى شما استوار شود.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أسدّ الأعمال ثلاثه ذکر اللَّه على کلّ حال و الإنصاف من نفسک و مواساه الأخ فی المال؛
استوارترین کارها سه چیز است یاد خداوند در همه حال و رعایت انصاف بر ضرر خویش و تقسیم مال با برادر دینى.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا رأى أحدکم من نفسه أو ماله أو من أخیه ما یعجبه فلیدع له بالبرکه فإنّ العین حقّ؛
وقتى یکى از شما از خود یا مال خود یا برادر خود چیز جالب توجهى دید براى وى بدعا برکت خواهد زیرا چشم حق است.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا رأیت من أخیک ثلاث خصال فارجه: الحیاء و الأمانه و الصّدق و إذا لم ترها فلا ترجه؛
وقتى در برادر خود سه صفت دیدى بدو امیدوار باش، حیا و امانت و راستى و اگر این صفات را ندارد از او امیدى نداشته باش.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
إذا أحببت رجلا فلا تماره و لا تجاره و لا تشارّه و لا تسئل عنه أحدا فعسى أن توافی له عدوّا فیخبرک بما لیس فیه فیفرّق ما بینک و بینه؛
وقتى با کسى دوست شدى با او مجادله و رقابت مکن و بر او برترى مجو و از هیچ کس در باره او چیزى مپرس چون ممکن است به یکى از دشمنان او بر خورى و درباره وى سخن به خطا گوید و میان شما را تفرقه اندازد.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
اختبروا النّاس بأخدانهم فإنّ الرّجل یخادن من یعجبه؛
مردم را از معاشرانشان بشناسید زیرا کند هم جنس با هم جنس پرواز.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أحبّ الأعمال إلى اللَّه الحبّ فی اللَّه و البغض فی اللَّه؛
بهترین کارها در پیش خدا دوستی و دشمنى در راه خداست.
نهج الفصاحه

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أحبب حبیبک هونا ما عسى أن یکون بغیضک یوما ما و أبغض بغیضک هونا ما عسى أن یکون حبیبک یوما ما؛
در دوستى میانه نگهدار که شاید دوست روزى دشمن تو شود و در دشمنى راه افراط مسپار که شاید دشمن روزى دوست گردد.
نهج الفصاحه

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
اتَّخِذُوا عِندَ الفُقَراءِ أیادِی فَإنَّ لَهُم دَولَهٌ یَومَ القِیامَهِ؛
با فقرا دوستى کنید زیرا در روز رستاخیز دولتى بزرگ دارند.
نهج الفصاحه
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
أبد المَوَدَّهَ لِمَن وادَّکَ فَإنَّها أثبَتَ؛
آن که با تو در دوستى مى زند با وى ره دوستى گیر که این گونه دوستى پایدارتر است.
نهج الفصاحه

امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمودند:
بهترین دوستانت کسی است که بدی تو را فراموش کرده و خوبی‌ات را یادآور شود.
(اعلام الدین/۳۱۳)

امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمودند:
دو صفت هست که بالاتر از آنها چیزی نیست: ۱- ایمان به خدا، ۲- سود رسانی به برادران دینی
(تحف‌العقول/۵۲۰)

امام حسن عسکری(علیه السلام) فرمودند:
بهترین برادر تو کسی است که خطای تو نسبت به خود را فراموش کند.
(بحارالانوار/۷۸/۳۷۷)

امام حسن عسکری (علیه السلام) می فرمایند:
حب الأبرار للأبرار ثواب للأبرار ، و حب الفجار للأبرار فضیله للأبرار ، و بغض الفجار للأبرار زین للأبرار ، و بغض الأبرار للفجار خزی علی الفجار؛
دوستی نیکان به نیکان ثواب است برای نیکان ، و دوستی بدان به نیکان بزرگواری است برای نیکان ، و دشمنی بدان با نیکان زینتی است برای نیکان ، و دشمنی خوبان با بدان رسوایی است برای بدان .
تحف العقول ، ص ۵۱۷

امام حسن عسکری (علیه السلام) می فرمایند:
من کان الورع سجیته ، و الکرم طبیعته ، و الحلم خلته ، کثر صدیقه؛
کسی که پارسایی خوی او ، و بخشندگی طبیعت او ، و بردباری خصلت او باشد ، دوستانش بسیار شوند .
مسند الامام العسکری ، ص ۲۸۹

امام حسن عسکری (علیه السلام) می فرمایند:
من وعظ أخاه سرا فقد زانه ، و من وعظه علانیه فقد شانه؛
هر که نهانی برادر خود را پند دهد او را آراسته و زیور بسته ، و هر که در برابر دیگرانش پند دهد زشتش کرده.
تحف العقول ، ص ۵۲۰

امام هادی(علیه السلام) می‌فرمایند:
کسی که خود را سبک می‌شمارد، از شرّ او در امان نباش.

(تحف‌العقول/۵۱۲)

امام هادی(علیه السلام) می‌فرمایند:
اگر کسی برای تو دوستی و نظرش را به تمامه گذاشت (دوستانه تو را راهنمایی کرد) تو نیز با اطاعت، او را یاری نما.
(بحار‌الانوار/۷۵/۳۶۵)
امام هادی(علیه السلام) می‌فرمایند:
ستیزه‌جویی و جدال لفظی، دوستی دیرین را تباه می‌سازد.
(بحارالانوار/۷۸/۳۷۰)

امام هادی (علیه السلام) می فرمایند:
المراء یفسد الصداقه القدیمه و یحلل العقده الوثیقه ، و أقل ما فیه أن تکون فیه المغالبه ، و المغالبه أس أسباب القطیعه؛
جدال ، دوستی قدیمی را تباه می کند و پیوند محکم را می گسلد و کمترین چیزی که در آن است کوشش برای غلبه بر دیگری است ، که آن هم ریشه علتهای جدایی می باشد .
مسند الامام الهادی ، ص ۳۰۴

امام محمد باقر (ع) می فرمایند:
دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .
کافی ، ج ۲ ، ص ۵۰۷

امام محمد باقر (ع) می فرمایند:
دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم .
تحف العقول ، ص ۳۰۴

امام محمد باقر (ع) می فرمایند:
ایمان ، دوستی ( با دوستان خدا ) و دشمنی ( با دشمنان خدا ) است .
تحف العقول ، ص ۳۰۴

امام سجاد(علیه‌السلام) می فرمایند:
نگاه دوستانه و محبت‌آمیز مؤمن به چهره‌ی برادر مؤمنش، عبادت است.
(بحارالانوار/۷۱/۲۸۰)

قالَ الاْمامُ الْحُسَیْن – علیه السلام – :
لا تَقُولَنَّ فی أخیکَ الْمُؤمِنِ إذا تَواری عَنْکَ إلاّ مِثْلَ ماتُحِبُّ أنْ یَقُولَ فیکَ إذا تَوارَیْتَ عَنْهُ ؛
امام حسین – علیه السلام – فرمودند:
سخنی ـ که ناراحت کننده باشد ـ پشت سر دوست و برادر خود مگو، مگر آن که دوست داشته باشی که همان سخن پشت سر خودت گفته شود.
بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۱۲۷، ح ۱۰

قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبی – عَلَیْهِ السَّلام – :
لَقَضاءُ حاجَهِ أخ لی فِی اللّهِ أحَبُّ مِنْ إعْتِکافِ شَهْر؛
امام حسن مجتبی – علیه السلام – فرمودند:
هر آینه برآوردن حاجت و رفع مشکل دوست و برادرم، از یک ماه اعتکاف، در مسجد ـ و عبادت مستحبّی، نزد من ـ بهتر و محبوب تر است.
کلمه الإمام الحسن – علیه السلام -، ص ۱۳۹

قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبی – عَلَیْهِ السَّلام – :
مَنِ اسْتَخَفَّ بِإخوانِهِ فَسَدَتْ مُرُوَّتُهُ؛
امام حسن مجتبی – علیه السلام – فرمودند:
کسی که دوستان و برادرانش را سبک شمارد و نسبت به آن ها بی اعتناء باشد، مروّت و جوانمردیش فاسد گشته است.
کلمه الإمام الحسن – علیه السلام -، ص ۲۰۹

قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبی – عَلَیْهِ السَّلام – :
القَریبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّهُ وَإنْ بَعُدَ نَسَبُهُ، وَالْبَعیدُ مَنْ باعَدَتْهُ الْمَوَدَّهُ وَإنْ قَرُبُ نَسَبُهُ؛
امام حسن مجتبی – علیه السلام – فرمودند:
بهترین دوست نزدیک به انسان، آن کسی است که در تمام حالات دلسوز و با محبّت باشد گرچه خویشاوندی نزدیکی هم نداشته باشد. و بیگانه ترین افراد کسی است که از محبّت و دلسوزی بیگانه باشد گرچه از نزدیک ترین خویشاوندان باشد.
بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۱۰۶، ح ۴

قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبی – عَلَیْهِ السَّلام – :
إنَّ مَنْ خَوَفَّکَ حَتّی تَبْلُغَ الاْمْنَ، خَیْرٌ مِمَّنْ یُؤْمِنْکَ حَتّی تَلْتَقِی الْخَوْفَ؛
امام حسن مجتبی – علیه السلام – فرمودند:
همانا کسی تو را ـ در برابر عیب ها و کم بودها ـ هشدار دهد تا آگاه و بیدار شوی، بهتر است از آن کسی که فقط تو را تعریف و تمجید کند تا بر عیب هایت افزوده گردد.
إحقاق الحقّ، ج ۱۱، ص ۲۴۲

قالَ الإمامُ الْحَسَنُ الْمُجتبی – عَلَیْهِ السَّلام – :
إذا لَقی أحَدُکُمْ أخاهُ فَلْیُقَبِّلْ مَوْضِعَ النُّورِ مِنْ جَبْهَتِهِ؛
امام حسن مجتبی – علیه السلام – فرمودند:
وقتی انسان برادر مؤمن ـ و دوست ـ خود را ملاقات نمود، باید پیشانی و سجده گاه او را ببوسد.
بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۱۰۵، ح ۴

قالَ الاْمامُ علی – علیه السلام – :
فی وَصیَّتِهِ لِلْحَسَنِ – علیه السلام – : سَلْ عَنِ الرَّفیقِ قَبْلَ الطَّریقِ، وَعَنِ الْجارِ قَبْلَ الدّارِ ؛
امام علی – علیه السلام – ضمن سفارشی به فرزندش امام حسن – علیه السلام – فرمودند:
پیش از آن که بخواهی مسافرت بروی، رفیق مناسب راه را جویا باش، و پیش از آن که منزلی را تهیّه کنی همسایگان را بررسی کن که چگونه هستند.
بحارالأنوار، ج ۷۶، ص ۱۵۵، ح ۳۶

قال رَسُولُ اللّهِ – صلی الله علیه وآله – :
اَلْمَرْءُ عَلی دینِ خَلیلِهِ، فَلْیَنْظُر أحَدُکُمْ مَنْ یُخالِطُ؛
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند:
انسان بر روش و اخلاق دوستش پرورش می یابد و شناخته می شود، پس متوجّه باشید با چه کسی دوست و همنشین می باشید.
بحارالأنوار، ج ۷۱، ص ۱۹۲، ح ۱۲

قال رَسُولُ اللّهِ – صلی الله علیه وآله – :
عَلَیْکُمْ بِمَکارِمِ الاْخْلاقِ، فَإنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَنی بِها، وَ إنَّ مِنْ مَکارِمِ الاْخْلاقِ: أنْ یَعْفُوَالرَّجُلُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَ یُعْطِیَ مَنْ حَرَمَهُ، وَ یَصِلَ مَنْ قَطَعَهُ، وَ أنْ یَعُودَ مَنْ لایَعُودُهُ؛
رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمودند:
بر شما باد رعایت مکارم اخلاق، که خداوند مرا بر آن ها مبعوث نمود، و ـ بعضی از ـ آن ها عبارتند از: کسی که بر تو ظلم کند ـ به جهت غرض شخصی ـ او را ببخش، کسی که تو را نسبت به چیزی محروم گرداند کمکش نما، با شخصی که با تو قطع دوستی کند رابطه دوستی داشته باش، شخصی که به دیدار تو نیاید به دیدارش برو.
بحارالأنوار، ج ۶۶، ص ۳۷۵، ح ۲۴٫

قال رسول اللّه ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ :
النّظر الی العالم عباده، و النّظر الی الامام المقسط عباده، و النّظر الی الوالدین برأفه و رحمه عباده، و النّظر الی أخ تَوَدُه فی اللّه عزّوجّل عبادهَ؛
نگریستن به دانشمند عبادت است، نگریستن به پیشوای دادگر عبادت است، نگاه دلسوزانه و مهرآمیز به پدر و مادر عبادت است و نگریستن به برادری که برای خدای عزوجل دوستش داری عبادت است.
أمالی الطوسّی: ۴۵۴ / ۱۰۱۵٫

امام جعفر صادق (علیه السلام) :
من زار أخاه فی الله قال الله عز و جل : إیای زرت و ثوابک علی و لست أرضی لک ثوابا دون الجنه ؛
هر کسی که برای خدا از برادرش دیدن کند ، خدای متعال فرماید : مرا دیدن کردی و ثوابت بر من است و به ثوابی جز بهشت برایت خرسند نیستم .
اصول کافی ، ج ۳ ، ص ۲۵۵

امام صادق ( علیه السلام) فرمودند:
تواصلوا و تباروا و تراحموا و کونوا إخوه أبرارا کما أمرکم الله عز و جل؛
همان گونه که خدای عزوجل به شما دستور داده، با هم پیوند داشته باشید، به یکدیگر نیکی کنید، و برادرانی نیکوکار باشید.
وسایل الشیعه، جلد ۸، ص ۵۵۲

پیامبراکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و سلم می فرمایند:
اِخْتَبِرُوا النّاسَ بِاَخْدانِهِمْ فَاِنَّ الرَّجُلَ یُخادِنُ مَنْ یُعْجِبُهُ؛
مردم را از دوستانشان بشناسید، زیرا انسان با کسى رفاقت مى‏کند که او را مى‏پسندد.
نهج الفصاحه، ح ۱۰۶٫

امام على علیه‏ السلام می فرمایند:
خَیْرُ اِخْوانِکَ مَنْ دَعاکَ اِلى صِدْقِ الْمَقالِ بِصِدْقِ مَقالِهِ وَ نَدَبَکَ اِلى أفْضَلِ الاَْعْمالِ بِحُسْنِ اَعْمالِهِ؛
بهترین برادران (دینى) تو کسى است که با راستگویى‏اش تو را به راستگویى و باکردار نیکش تو را به بهترین کارها دعوت کند.
غررالحکم، ج ۳، ص ۴۳۴، ح ۵۰۲۲٫

امام صادق علیه‏السلام :
مَنْ غَضِبَ عَلَیْکَ ثَلاثَ مَرّاتٍ وَلَم یَقُل فیکَ سوءا فَاتَّخِذْهُ لِنَفْسکَ خَلیلاً؛
هر کس سه بار بر تو خشم گرفت ولى به تو بد نگفت، او را براى خود به دوستى انتخاب کن.
معدن الجواهر، ص۳۴٫

امام علی(علیه السلام) می فرمایند:
براى برادر خود پند را خالص گردان خواه برایش خوش آیند باشد یا ناخوش آیند.
(نهج البلاغه ، ن ۳۱)

امام علی (علیه السلام)می فرمایند:
با انصاف ، دوستان و نزدیکان فراوان دارد.
(شرح غررالحکم ، ج ۲، ص ۵۴۳)

امام علی (علیه السلام)می فرمایند:
انس و همدمى در سه کس باشد: همسر همراه، فرزند صالح، و برادر همراه.
(غررالحکم ، باب انس و الفت)

امام علی (علیه السلام)می فرمایند:
شایسته ‏ترین مردم براى انس و همدمى آن کسى است که بسیار مهربان و انس گیرنده باشد.
(غررالحکم ، باب انس و الفت)

امام علی (علیه السلام) می فرمایند :
خوشرویى به دوستان اُنس بیشترى مى دهد.
شرح غررالحکم ، ج ۱، ص ۱۹۱

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
چه نیکو عطایست سخن حقی که بشنوی و به برادر مومن خویش برسانی.
(نهج الفصاحه ، حدیث ۳۱۲۷)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
هر یک از شما آینه برادر خویش است،وقتی عیبی در او دید باید بزداید.
(نهج الفصاحه ، حدیث ۵۸۰)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
مومن آینه مومن است ، مومن برادر مومن است از پشت سر مراقب اوست.
(نهج الفصاحه ، حدیث ۳۱۰۲)

امام علی(علیه السلام ) می فرمایند:
دوست دلسوز تو کسى است که تو را به سراى جاویدان دعوت کرده و درباره عمل براى آنجا تو را کمک کند.
غررالحکم ، باب آخرت

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
سزاوار خوارى است کسى که دوستى احمقان را غنیمت داند.
غررالحکم ، باب حماقت

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوستى با مردمان احمق از بین مى ‏رود همان گونه که سراب از بین مى ‏رود و بر طرف شود همان گونه که مه (و ابرهاى نازک روى زمین) بر طرف گردد.
غررالحکم ، باب حماقت

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوستى کردن با احمق همچون درخت آتشى است که هر قسمتى از آن قسمت دیگر را مى ‏خورد.
غررالحکم ، باب حماقت

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوست احمق (پیوسته) در رنج است.
غررالحکم ، باب حماقت

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
بپرهیز از دوستى با احمق که به نظر خودش مى ‏خواهد به تو سودى برساند ولى زیان مى ‏زند و تو را ناراحت مى‏ کند و خودش مى ‏پندارد که خوشحال و شادمانت کرده است.
غررالحکم ، باب حماقت

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
گشادگى رو و به شکفتگى ، و عطا بخشى و نیکوکارى و بذل هدیه ، همه اینها وسیله ‏اى است براى جلب دوستى و محبت مردمان.
غررالحکم ، باب خوش رویی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
وسیله محبت و دوستى خوشرویى است.
غررالحکم ، باب خوش رویی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دور اندیش کسى است که براى دوستى خود ، انتخاب کند (و بدون تأمّل و دقت کسى را به دوستى نگیرد) زیرا انسان به دوست خود سنجیده شود.
غررالحکم ، باب دور اندیشی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوست صمیمى باوفا از دوستى خود باز نگردد اگر چه (زمان هاى بسیارى) دور شود.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
با کافر دوستى نکنید و با نادان مصاحبت و همراهى ننمایید.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
گوهر دوستى خود را به کسى که وفا ندارد نبخش. (و با او دوستى مکن).
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوستى کن با دوست خود تا تو را دوست بدارد ، و به او اکرام کن تا تو را اکرام کند ، و او را بر خویش مقدم دار تا او نیز تو را بر خود و خاندانش مقدّم دارد.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
کسى که مبناى دوستى ‏اش در راه خدا نباشد از او پرهیز کن که دوستى او پستى است و مصاحبت با او شوم است.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
کسى که به خاطر کارى با تو دوستى کند ؛ با انجام شدن آن کار ، از تو روى بگرداند.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
کسى که تو را دوست دارد (از کارهاى نا پسند) بازت دارد.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
سودمندترین گنج ها محبّت و دوستى دلهاست.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
بپرهیز از این که دشمنان خدا را دوست بدارى یا دوستى خود را براى کسانى جز اولیاى خدا خالص گردانى ، که به راستى هر کس مردمى را دوست بدارد با آنها محشور گردد.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوستى خود را گرامى دار و پیمان خود را حفظ کن.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوستى و مهرورزى نسبت به یکدیگر در الفت و آرامش روح هاست.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوستى در راه خدا از پیوند خویشاوندى محکم‏تر است.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوستى میمنت و مبارکى آرد.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
دوستى با مردم (نوعى رابطه) خویشاوندى است.
غررالحکم ، باب حب و دوستی

امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
شخص کینه توز دوستى ندارد.
غررالحکم ، باب کینه

امام علی(علیه السلام) می فرمایند:
أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَ أَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ؛
ناتوان ترین مردم کسى است که در دوست یابى ناتوان است ، و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد.
نهج البلاغه، حکمت۱۲

امام علی(علیه السلام) می فرمایند:
سینه خردمند صندوق راز اوست و خوشرویى وسیله دوست یابى ، و شکیبایى ، گورستان پوشاننده عیب هاست . و یا فرمود : پرسش کردن وسیله پوشاندن عیب هاست ، و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند.
نهج البلاغه، حکمت ۶

امام علی(علیه السلام) می فرمایند:
از دشمنان خدا جدایى شوید (و از آنها فاصله گیرید) و با دوستان خدا پیوند کنید.
غررالحکم ، باب معرفت خدا

امام علی(علیه السلام) می فرمایند:
دوست شخص نادان در معرض هلاکت است.
غررالحکم ، باب جهل

امام علی(علیه السلام) می فرمایند:
دوست آدم نادان ، دچار رنج و سرشکستگى است.
غررالحکم ، باب جهل

دسته: مجموعه احادیث اجتماعی | نويسنده: admin


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

اردیبهشت ۱۳۹۷
د س چ پ ج ش ی
« فروردین    
 12
۳۴۵۶۷۸۹
۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶
۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳
۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰
۳۱  
No Image No Image