آخرین مطالب

 
No Image
خوش آمديد!
گزیده ای از سخنان گهربار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله پيوند ثابت

گزیده ای از سخنان گهربار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله
حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مثل قائم ما مثل وقوع قیامت است که وقت آنرا جز خدای تبارک و تعالی نمی داند و به احدی آشکار نسازد…. جز به صورت ناگهانی پیش نخواهد آمد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱ صفحه ۱۵۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مهدی (عج) از فرزندان من است نامش نام من ( محمد ) و کنیه اش کنیه من ( ابوالقاسم ) میباشد در صورت و سیرت از همه کس به من شبیه تر است . برای او غیبتی است که در آن مردم دچار حیرت می گردند و بسیاری از دسته ها و گروه های مردم گمراه میشوند . آنگاه مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در می آید و زمین را پر از عدل و داد میکند آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : برترین عبادت ها انتظار فرج است. کتاب نهج الفصاحه جلد ۱ صفحه ۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مهدی (عج) از فرزندان من است نامش نام من ( محمد ) و کنیه اش کنیه من ( ابوالقاسم ) میباشد در صورت و سیرت از همه کس به من شبیه تر است . برای او غیبتی است که در آن مردم دچار حیرت می گردند و بسیاری از دسته ها و گروه های مردم گمراه میشوند . آنگاه مانند ستاره تابانی از پرده غیبت به در می آید و زمین را پر از عدل و داد میکند آن چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. کتاب بحارالانوار جلد ۵۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : برترین عبادت ها انتظار فرج است. کتاب نهج الفصاحه جلد ۱ صفحه ۷۸

از رسولخدا (صلی الله علیه و آله) سوال شد محبوبترین مردم نزد خدا کیست ؟ فرمود : کسی که سودش به مردم بیشتر باشد. اصول کافی جلد ۳ صفحه ۲۳۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شوخی بسیار آبرو را می برد و خنده بسیار ایمان را نابود میکند و دروغ خرمی را بر می اندازد. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه ۲۷۰

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : هرکه شب را خسته از طلب حلال بگذراند شب را گذرانده و آمرزیده شده. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و هشتم صفحه ۲۸۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : فرمودند چهار چیز است که هرکدام در خانه ای رخنه کرد ویرانش کند و برکت از آن خانه ها رود : ۱٫خیانت ۲٫دزدی ۳٫شراب ۴٫زنا امالی شیخ صدوق مجلس شصت و دوم صفحه ۳۹۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مردم بیشتر از همه بواسطه دو چیز به جهنم می روند : زبان و عورت. نهج الفصاحه صفحه ۱۲۱ حدیث ۶۰۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بخیل ترین مردم کسی است که از سلام کردن بخل ورزد. نهج الفصاحه صفحه ۱۱۳ حدیث ۵۷۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : دلها مانند آهن زنگ می زند . پرسیدند ؟ صیقل آن چیست ؟ فرمودند یاد مرگ و خواندن قرآن. نهج الفصاحه صفحه ۱۸۹ حدیث ۹۳۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین بندگان خدا آنها هستند که به وعده وفا کنند. نهج الفصاحه صفحه ۱۷۲ حدیث ۸۵۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند به وسیله نیکی با پدر و مادر عمر انسان را زیاد می کند. نهج الفصاحه صفحه ۱۵۲ حدیث ۷۵۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتار کنید.( بین فرزندان فرق نگذارید) نهج الفصاحه صفحه ۱۵۲ حدیث ۷۵۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند جوان توبه کار را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه ۱۵۱ صفحه ۷۴۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند عبادتهایی را می پذیرد که تنها برای خدا باشد. ( ریا نباشد) نهج الفصاحه صفحه ۱۴۶ حدیث ۷۱۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند غیرتمند است و مرد غیرتمند را دوست دارد. نهج الفصاحه صفحه ۱۴۳ حدیث ۷۰۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : دعا اسلحه مومن است برای دفع دشمنان و ستون دین است که با آن دین مومن برپاست و نور آسمان و زمین است. عین الحیوه صفحه ۴۰۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : عبادت کردن هرچه مخفی تر انجام شود اجرش بیشتر است. (عبادت برای خدا باشد و برای ریا و خودنمایی نباشد) عین الحیوه صفحه ۴۲۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوه صفحه ۴۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین وقتها برای مناجات و عبادت سحرها است. عین الحیوه صفحه ۴۰۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. سفینه البحار جلد ۱ صفحه ۶۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خدای عزوجل فرموده : آن کسی که با جنگ آشکارا با من برخاسته کسی است که بنده مومن مرا اذیت و خوار کند.اصول کافی جلد ۴ صفحه ۵۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به ابوذر غفاری فرمودند : همانا دنیا زندان مومن است و قبر محل ایمنی و بهشت منزلگاه اوست ولی دنیا بهشت است برای کافر ( چون در آخرت به عذاب الهی دچار میشود ) و قبر محل عذاب و جهنم جایگاه اوست. ارشاد القلوب دیلمی جلد ۱ صفحه ۴۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به اصحابشان فرمودند : آیا میدانید بهترین و عاقل ترین شما چه کسی است ؟ اصحاب عرض کردند نمی دانیم.فرمودند : آن کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد و خود را آماده آن نماید.گفتند علامات آمادگی برای مرگ چیست ؟ فرمود : دل نبستن به دنیا و توجه داشتن به آخرت و زاد و توشه برای روز وحشت و ترس که ( قیامت) است جمع کردن. ارشاد القلوب دیلمی جلد ۱ صفحه ۱۱۵

مردمی در حضور حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) توصیف و تعریف و مدح مردی را نمودند به حسن عبادتش ( به زیادی عبادتش ) حضرت فرمودند : عقل او چگونه است و ببینید چقدر عقل دارد.جز این نیست که در قیامت هرکسی را جزا می دهند به اندازه عقلش.و ادب و نیکوئی مرد دلیل بر صحت و درست بودن عقلش است. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۸۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) از جبرئیل سوال کردند که نزد خداوند علماء گرامی ترند یا شهدا ؟ گفت : یک نفر عالم گرامی تر است از هزار شهید.زیرا علماء به پیغمبران اقتدا کردند و شهدا به علماء اقتدا کردند. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۰۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که قرآن بخواند و به آن عمل نکند خداوند او را روز قیامت کور محشور خواهد کرد. جامع الاخبار و الاثار جلد ۱ صفحه ۴۰۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شراب گرد آورنده گناه و ریشه زشتیها و کلید بدیهاست. بحارالانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شرابخوار از رحمت خدا دور شده است شرابخوار همانند بت پرستان است و روز قیامت با فرعون و هامان محشور میشود. بحار الانوار جلد ۷۹ صفحه ۱۴۱ ( در صورتی که توبه نکند)

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : تا زمانی که مومن در کمک به برادر مومن خود کوشا باشد خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : وقتی مسلمانی از کنار برادر مسلمانش عبور می نماید و سلام نمی کند ملائکه از آن مسلمان تعجب می کنند. محجه البیضاء جلد ۳ صفحه ۳۸۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : ای علی ! تو و شیعه ات و دوست شیعه تو در بهشت خواهد بود.و دشمن تو و غلو کننده ( درباره تو ) در آتش خواهند بود. بحارالانوار جلد ۲۵ صفحه ۲۶۵ حدیث ۴

ابن مسعود گفت : رسول خدا (صلی الله علیه و آله) ( در مسجد ) به شانه ی علی (علیه السلام) زد و سپس فرمود : این ( مرد ) و شیعیان او رستگارانند. بحارالانوار جلد ۷ صفحه ۱۷۸ حدیث ۱۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : ابن عباس می گوید : از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) درباره فرموده خداوند ( در قرآن ) السابقون السابقون ….. پرسیدم ؟ در پاسخ فرمود : جبرئیل گفت : آنان علی (علیه السلام) و شیعیان او هستند که به سوی بهشت پیش تاختند ( رفتند ) و به الطاف و نعمت های خداوند نزدیک شدند. بحارالانوار جلد ۶۸ صفحه ۲۰ حدیث ۳۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که غیبت مسلمانی را بکند روزه اش باطل میشود و وضویش باطل میشود و روز قیامت در حالی می آید که از دهانش بویی متعفن تر از مردار بیرون می آید که اهل قیامت از آن بو رنج می برند. وسائل الشیعه جلد ۸ صفحه ۵۹۹ حدیث ۱۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : از پرخوری بپرهیزید چون بدن را تباه می کند و بیماری به وجود می آورد و سست کننده از عبادت است. مستدرک الوسائل جلد ۱۶ صفحه ۲۱۰ حدیث ۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مسواک زدن دوازده فایده دارد : ۱٫دهان را پاکیزه می کند. ۲٫موجب خشنودی پروردگار میشود.۳٫دندانها را سفید میکند.۴٫مانع پوسیدگی دندان میشود.۵٫بلغم را دفع میکند.۶٫غذا را لذیذ میسازد.۷٫حسنات را دو برابر میکند.۸٫با مسواک زدن به سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله) عمل میشود.۹٫ملائکه نزد او حاضر میشوند.۱۰٫لثه را محکم می کند.۱۱٫از گذرگاه مسواک ( دهان ) قرآن عبور میکند.۱۲٫دو رکعت نماز با مسواک پیش خدا محبوبتر است از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک . روضه الواعظین صفحه ۳۰۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که برای رفع نیاز برادر مومن خود کوشش کند مثل این است که نه هزار سال خداوند متعال را عبادت کرده در حالیکه روزها روزه بوده و شبها هم شب زنده داری می کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به خدا قسم که برآوردن حاجت مومن از روزه یک ماه و اعتکاف یک ماه در مسجد بهتر است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۲۸۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هنگامی که از پرداختن زکات خودداری شود زمین برکاتش را باز خواهد داشت. وسائل الشیعه جلد ۶ صفحه ۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که نیاز برادر مومن خود را برآورد مثل کسی است که روزگاری خدا را عبادت کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۰۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : سعادتمندترین مردم کسی است که با مردمان درست کار و نیکوکار معاشرت نماید. عین الحیوه صفحه ۴۴۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکه به مومنی در جائی که آب به راحتی بدست می آید و موجود میباشد آب دهد خداوند به او هفتادهزار حسنه می دهد و اگر درجائی که آب کم باشد به مومنی آب دهد مانند این است که دو نفر از فرزندان اسماعیل (علیه السلام) را آزاد کرده باشد. عین الحیوه صفحه ۴۴۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوه صفحه ۴۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مومنان با یکدیگر برادرند و نیازهای همدیگر را برآورده میکنند و خداوند هم نیاز آنها را برطرف میکند. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۳۱۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نگاه کردن فرزند به پدر و مادرش از روی محبت عبادت محسوب میشود. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۸۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : روز غدیر خم برترین عیدهای امت من است و آن روزی است که خداوند بزرگ دستور داد آن روز برادرم علی بن ابی طالب را به عنوان پرچمدار ( و فرمانده ) امتم منصوب کنم. تا بعد از من مردم توسط او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند در آن روز دین را تکمیل و نعمت را بر امت من تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای آنان پسندید. امالی صدوق صفحه ۱۲۵ حدیث ۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : غضب ایمان را فاسد می گرداند چنانکه سرکه عسل را فاسد میکند. ارشاد القلوب جلد ۲ صفحه ۲۳۵

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : خداوند پاک و پاکیزه است و پاکیزگی را دوست میدارد , تمیز است و تمیزی را دوست میدارد. میزان الحکمه جلد ۴ صفحه ۳۳۰۲ حدیث ۲۰۳۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکس از کار خوب و نیکویش خوشحال و از کار گناهی که کرده ناراحت شود آن کس مومن است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۸۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : مومن در یک روده می خورد و کافر در هفت روده. ( مراد اینکه مومن پرخوری نمی کند ولی کافر پرخوری می کند ) خصال الصدوق جلد ۲ صفحه ۱۰۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کار خیر بسیار است و عمل کننده اش کم است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۷۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بوی بهشت از مسافت پانصد سال راه شنیده میشود ولی عاق والدین و دیوث آن را نمی شنوند . عرض شد : ای رسول خدا دیوث کیست ؟ فرمود کسی که زنش زنا دهد و او بداند. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۸۱

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : به همانی که جانم در دست او است هرگز علی (علیه السلام) را به جبهه جنگی در حال رفتن ندیدم جز این که دیدم جبرئیل با هفتاد هزار فرشته در سمت راست ، و دیدم میکائیل را با هفتاد هزار فرشته در سمت چپ اوست ، و فرشته مرگ جلوی اوست ، و ابری بر سرش سایه کند تا پیروزی رسد. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۲۰۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : همنشینی ( رفاقت ) با اهل دین شرف دنیا و آخرت است. خصال الصدوق جلد ۱ صفحه ۶۴

جبرئیل نزد پیغمبر (صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد : ای محمد هرچه میخواهی زنده باش که آخر می میری ، هرکه را خواهی دوست بدار که از او جدا می شوی هر کاری را که خواستی بکن که در مقابل کار خوب پاداش و در مقابل کار بد عذاب خواهی شد و بدانکه شرافت مرد به عبادت او است در شب و عزت مرد به بی نیازی از مردم است. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و یکم صفحه ۲۳۴ حدیث ۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : چون یکی از شما می خواهد کاری انجام دهد ، باید آنرا درست و محکم انجام دهد. سفینه البحار جلد ۲ صفحه ۲۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که به مسلمانی خیانت کند ، یا به او زیانی برساند ، یا به او نیرنگ بزند ، از ما نیست. الحیاه جلد ۵ صفحه ۵۴۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکس که بدون دانش ( مهارت و تخصص ) به کاری دست زند ، بیش از اینکه آن کار را درست انجام دهد ، خراب می کند. تحف العقول صفحه ۳۹

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : هرکه به امامی بی وفائی ( و عهد شکنی ) کند با دهن کج وارد محشر گردد تا به دوزخ رود.اصول کافی جلد ۴ صفحه ۳۴

حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمود: پیوسته غم و اندوه گریبانگیر مؤ من باشند تا براى او گناهى بجا نگذارند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۱۸۱

رسول خدا (ص ) فرمود: صلوات بر من و بر اهل بیت من نفاق را مى برد. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۲۵۰

اسماعیل بن عبدالخالق گوید: مردى از اصحاب پیغمبر (ص ) (چندى ) بخدمت آنحضرت (ص ) نیامد، (و پس از مدتى ) خدمتش رسید، رسول خدا (ص ) باو فرمود: چه چیز تو را از ما دور کرده بود؟ عرضکرد: بیمارى و ندارى ، باو فرمود: آیا بتو نیاموزم دعائى که خداوند از تو بیمارى و ندارى را دور سازد؟ عرض کرد: چرا یا رسول الله ، فرمود: بگو: ((لا حول و لا قوه الا باللّه (العلى العظیم ) توکلت على الحى الذى لا یموت و الحمد لله الذى لم یتخذ (صاحبه و لا) ولدا و لم یکن له شریک فى الملک و لم یکن له ولى من الذل و کبره تکبیرا)). گوید: پس درنگى نکرد (و طولى نکشید) که خدمت پیغمبر (ص ) بازگشت و عرضکرد: اى رسول خدا (ص ) خداوند بیمارى و ندارى را از من برد.اصول کافى جلد ۴ صفحه ۳۳۲

پیغمبر (ص ) فرمود: خانه هاى خود را بتلاوت قرآن روشن کنید و آنها را گورستان نکنید چنانچه یهودى و نصارى کردند، در کلیساها و عبادتگاههاى خود نماز کنند، ولى خانه هایش خویش را معطل گذارنده اند (و در آنها عبادتى انجام ندهند) زیرا که هرگاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شد خیر و برکتش زیاد شود، و اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنانچه ستارگان آسمان براى اهل زمین مى درخشند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۱۳

رسول خدا (ص ) فرموده : حق مسافر این استکه چون بیمار شد رفقاى هم سفرش ‍ تا سه روز بخاطر او توقف کنند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خدا نه سفارش به من کرده من هم به شما توصیه میکنم : اخلاص در عمل در نهان و عیان.عدالت در حال خشم و خشنودی.اقتصاد در فقر و غنی بودن.گذشت از ظالم.بخشش به آنکه محرومم کرده.پیوند با کسی که از من بریده.و اینکه سکوتم فکر باشد و گفتارم ذکر.و نگاهم عبرت آموزی. نصایح صفحه ۲۹۲ تا ۲۹۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند متعال اسلام را به دست من رونق داد قرآن را بر من نازل کرد کعبه را به دست من گشود مرا بر همه مردم مزیت بخشید در دنیا سرور نسل بشر و در قیامت زینت بخش صحرای محشر قرار داد بهشت را بر سایر پیامبران پیش از ورود من حرام کرده و همچنین بر سایر امتها پیش از امت من خلافت را پس از من تا قیامت در اهلبیتم نهاده و هر که به آنچه می گویم کافر شود به خدای بزرگ کفر ورزیده است. نصایح صفحه ۲۹۲

رسول خدا (ص ) فرموده : بمن ایمان ندارد کسى که سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد ، و فرمود: اهل یک آبادى که شب را بگذرانند و در ایشان گرسنه اى باشد روز قیامت خداوند به آنها نظر رحمت نیفکند. اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۹۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که مومنی را خوشحال کند مرا خوشحال نموده و کسی که مرا خوشحال نماید خدا را خوشحال کرده است. بحارالانوار جلد ۷۴ صفحه ۲۸۷

رسولخدا (صلی الله علیه و آله) فرموده : عطسه براى بیمار نشانه بهبودى و آسودگى بدن اوست . اصول کافى جلد ۴ صفحه ۴۷۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شقی و بد بخت در شکم مادر بد بخت است و سعید در شکم مادر خوشبخت . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۴۰

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : دنیا زندان مومن و بهشت کافران است و مرگ پلی است که مومنان را به بهشت می رساند و کافران را به دوزخ . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۰۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هیچ یک از مسلمین را تحقیر نکنید و کوچک نشمارید زیرا مسلمانی که در نظر شما کوچک است نزد خداوند بزرگ است . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۲۱

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : به فرزندان خود احترام کنید و با آداب و روش پسندیده با آنها معاشرت نمایید . الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۵۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خوشبخت کسی است که آئین اسلام را پذیرفته و به مقدار معاش (خرج خودش) درآمد دارد و بدنش سالم است. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۷۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که از همه نعمت‌های خداوند تنها به خوردن و نوشیدنی متوجه است و دیگر نعم الهی را در وجود خودش نمی‌بیند نادان و کفران کننده نعمت است ، او راه غلط را می‌پیماید و زود است که به عذاب الهی دچار شود. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۷۴

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : از رحمت خدا دور باد آن پدر و مادری که با رفتار و گفتار نادرستشان موجبات بدکاری فرزندان خود و نارضایتی خویشتن را از وی فراهم آورند. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۸۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به مردم بلا زده و جذامی , چشم خود را ندوزید و به آنها نگاه طولانی نکنید که باعث ملالت و آزردگی آنان میشود . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۲۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به شما درباره نو بالغان و جوانان به نیکی سفارش می کنم که آنها دلی رقیق و قلبی فضیلت پذیرتر دارند خداوند مرا به پیامبری بر انگیخت تا مردم را به رحمت الهی بشارت دهم و از عذابش بترسانم . جوانان سخنان مرا پذیرفتند و با من پیمان محبت بستند ولی پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به مخالفتم بر خاستند سپس به آیه ای از قرآن اشاره کرد و در باره مردم کهنسال که مدت زندگی آنها به درازا کشیده و دچار قساوت و سخت دل شده اند سخن گفت . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۳۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شدیدترین عذاب در قیامت برای عالمی است که به علمش عمل ننموده و دانشش او را بهره‌ مند نکرده باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : از دروغگویی بپرهیزید، گمان می‌کنید نجات شما در دروغ‌ گفتن است، بدانید که اشتباه می‌کنید و هلاکت شما در دروغ ‌گفتن است. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۴

حضرت محمد‌ (صلی الله علیه و آله) : درباره انتخاب همسر فرمود : بپرهیزید از خضراء دمن. به حضرت عرض شد: یارسول‌الله خضراء دمن چیست؟ فرمود: زن زیبایی که از خانواده بد و پلید به وجود آمده باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله)‌ : برای یک مرد پس از قبول اسلام هیچ سودی بهتر از همسری با یک زن مسلمان درستکار نیست، زنی که مرد را با دیدن خود شاد سازد، از دستورش اطاعت نماید، و در غیاب شوهر حافظ عفت خویش و اموال وی باشد. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : در ضمن بیان وظائف و حقوق همسایگان فرموده است: موقعی که برای خود و خانواده میوه خریداری می‌کنی مقداری از آن را به همسایه اهدا کن. اگر نمی‌توانی هدیه بدهی میوه را سری و مخفیانه به منزل ببر. مراقب باش فرزندت میوه را به خارج از منزل نبرد تا کودک همسایه از دیدن آن ناراحت و آزرده شود. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۸۸

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ریشه‌های ایمان را از دلت برمی‌کند. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : زن را برای زیباییش به همسری مگیر چه ممکن است جمال زن باعث پستی و سقوط اخلاقیش شود، و همچنین به انگیزه مالش با وی پیوند زناشویی برقرار مکن زیرا مال می‌تواند مایه طغیان او گردد، بلکه به سرمایه دینش متوجه باش و با زن با ایمان ازدواج کن. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسی که یتیمی را در خاندان خود نگهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد تا دوران کودکیش سپری گردد و از سرپرستی بی‌نیاز شود با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می‌کند. الحدیث، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به سربازانی که از جبهه جنگ برگشته بودند فرمود : در گشایش و رحمت باشند مردمی که جهاد اصغر را انجام داده و جهاد اکبر به عهده آنها باقی مانده است . عرض شد یا رسول الله جهاد اکبر کدام است ، فرمود جهاد با نفس . الحدیث جلد ۳ ص ۳۰۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : نیرومند و قوی و قهرمان کسی نیست که در کشتی ، رقیب خود را بر زمین زند بلکه نیرومند کسی است که در موقع خشم مالک نفس خود باشد . الحدیث جلد ۳ ص ۳۱۳

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : بیماران را عیادت نمایید ، و در تشییع جنازه ها بروید ، زیرا شما را به یاد آخرت می اندازد . الحدیث جلد ۳ ص ۳۱۰
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : به مولا علی (علیه السلام) فرموده است : از رحمت و فیض الهی بی نصیب باد آن پدری و مادری که براثر سوء رفتار و گفتار خود باعث انحراف فرزندان خویش شوند و او را به ایذاء عصیانشان وادار سازند . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۴۲

آئین مقدس اسلام در برنامه تربیت کودک اولیا اطفال را از زیاده روی در اعمال محبت بر حذر داشته است , آنانکه در مهر و نوازش فرزندان افراط می کنند و باروش ناپسند خویش آنان را به بیماری خود پسندی و از خود رضایی مبتلا می نمایند مورد بد بینی پیشوایانی اسلام هستند .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: آگاه باشید بدترین مردم در امت من کسانی هستند که از ترس اذیت وآزارشان مورد احترام هستند، آگاه باشید کسی را که مردم از شرش احترام کنند از من نیست و با من بستگی روحانی ندارد. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۹۴

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به ابن مسعود توصیه فرمودند : مبادا مهر و محبت نسبت به زن و فرزند ، تو را وادار نماید که در محیط گناه قدم بزاری و دامن خویش را به حرام آلوده گنی . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۵۸

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : از رحمت الهی دور باد آن کسی که ثروتمندی را به علت مال و سرمایه اش تکریم و احترام نماید. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۵۸

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند : روح متوفی (مرده) پس از مرگ ندا می دهد ای خانواده وفرزندان من ، مراقب باشید، دنیا شماها را به بازی نگیرد همانطور که مرا به بازی گرفت و اغفالم کرد اموالی از حلال و حرام جمع آوری نمودم وآنرا برای دیگران به جای گذاردم، هم اکنون آسایش و رفاهش برای آنان است وتبعات وعوارض ناراحت کننده اش برای من، بترسید وحذر کنید از وبالی که مرا دامنگیر شده است. الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۶۰

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزگاری بگراید. الحدیث جلد ۳صفحه ۱۶۳

پیامبر رحمت حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می فرمایند: هیچ مونی حق ندارد خود را ذلیل و پست نماید.

الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۶۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خدا رحمت کند کسی را که در نیکی و نیکو کاری به فرزند خویش کمک کند راوی حدیث پرسید : چگونه فرزند خود را در نیکی یاری نمایم ؟ حضرت در جواب چهار دستور داد : ۱- آنچه را که کودک در قوه و قدرت داشته و انجام داده است از او قبول کند . ۲- آنچه انجام آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهد . ۳- او را به گناه و طغیان وادار نکند . ۴- به او دروغ نگوید و در برابر او مرتکب اعمال احمقانه نشود. الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۴۴ یکی از علل دروغ گویی فرزندان تکالیف سنگین بر آنها تحمیل نمودن و توقع بیش از طاقت از آنان داشتن است . سخت گیری های اولیاء اطفال و توقع های نادرست که فوق طاقت کودکان است آنان را به راه دروغ گویی می کشاند و این خلق ناپسند را در وجود آنان بیدار می کند .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : در وصایای خود به ابوذر غفاری فرمود : ای اباذر به حساب نفس خود رسیدگی کن پیش از آنکه مورد محاسبه قرار گیری چه این کار حساب قیامتت را آسانتر می کند خود را وزن کن و بسنج پیش ازآنکه در قیامت در معرض توزین واقع شوی.و خویشتن را برای عرضه بزرگ روز قیامت در پیشگاه الهی مهیا کن که در آنروز هیچ چیز پنهان نماند سپس فرمود ای اباذر شخص به مقام شامخ تقوی نائل نمی شود تا نفس خود را حسابرسی کند شدیدتر از حسابرسی یک شریک از شریک دیگر و بر اثر این حسابرسی دقیق ، بداند خوردنیش و نوشیدنیش و پوشیدنیش از کجا است از حلال یا از حرام ؟ ای اباذر آنکس که به حدود الهی اعتنا نمیکند و باک ندارد از چه راهی مال بدست می آورد خدا هم باک ندارد از چه راهی او را به جهنم وارد نماید. الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۶۹

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : مردان عاقل و درس خوانده دو قسمند : اول عالمی که به علم خود عمل می کند برای او نجات و رستگاری است . و دیگر عالمی که به دانش خود عمل نمی کند او در هلاکت و بدبختی است . الحدیث جلد ۳ صفحه ۳۸۲

ابو ذر غفاری از مردان الهی و از صحابه محترم رسول الله بود ، روزی دچار لغزش سخن شد و در محضر آن حضرت بلال بن ریاح را به این جهت که مادرش از نژاد سیاه بود تحقیر کرد و گفت : (( یابن السوداء )) ای پسر زن سیاه ، رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : از سخن ابی ذر خشمگین و ناراحت شد و در کمال تندی و شدت سخن نادرستش را بر خش کشید و فرمود : ای ابی ذر پیمانه هیچ کس مملوع و لبریز نیست و فرزند زن سفید بر فرزند زن سیاه برتری ندارد . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۳۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : از عقل , راهنمایی و هدایت بخواهید تا راه را از بیراهه بشناسید ، مبادا از راهنمائیهای عقل سرپیچی کنید که پشیمان خواهید شد . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۲۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خداوند فرموده : به رحمت من اعتماد کنید , به فضل من امیدوار باشید و با حسن ظن به من مطمئن شوید که رحمت من در این زمینه ها شامل حال مردم می شود . الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۱۸

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : اگر مردی برای خارکنی به بیابان برود و هیزم جمع کند ، با دوش خود حمل نماید و آنرا بفروشد و از قیمتش خویش را بی نیاز کند و مازادش را صدقه بدهد بهتر از آن است که از ثروتمندی درخواست کمک نماید ، خواه مرد ثروتمند به او چیزی بدهد یا محرومش سازد. الحدیث جلد ۳ صفحه ۲۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به دست آوردن مال حلال برای تامین و گذراندن معاش بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است . الحدیث جلد ۳ صفحه ۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : فرزند آدمی در هفت سال اول زندگی فرمانده است ، در هفت سال دوم زندگی فرمانبردار و مطیع پدر و مادر است ، و در هفت سال سوم وزیر خانواده و مشاور پدر و مادر است .الحدیث جلد ۳ صفحه ۱۰۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در حدیثی حقوق پسران و دختران را به پدران خود ، شرح داده و فرموده است : از حقوقی که پسر ، به پدر خود دارد این است که مادر او را احترام کند ، برای کودک نام خوب انتخاب کند ، به کودک قرآن بیاموزد، او را به پاکی و پاکدلی پرورش دهد.الحدیث جلد ۳ صفحه ۸۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به کودکان خود در هفت سالگی امر کنید تا نماز بگذارند.الحدیث جلد ۳ ص۸۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : عده ای از کودکان را دید فرمود : وای بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها ، فرمود نه بلکه از پدران مسلمانشان که هیچ چیز از فرائض و واجبات دینی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزند به دنبال فراگیری و یاد گرفتن پاره ای از مسائل دین رود، آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قائل هستند که فرزندانشان ثروت نا چیزی از دنیا به دست آورند، من از این قبیل پدران بیزار هستم و آنان نیز از من بیزارند. الحدیث جلد ۳ صفحه ۷۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به بزرگسالان خود احترام کنید و نسبت به کودکان خویش ترحم و عطوفت نمائیذ. الحدیث جلد ۳ صفحه ۵۸

از صفات پسندیده پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم از کوچک تا بزرگ سلام می کرد. الحدیث جلد ۳ صفحه ۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرکس دانشی را به کسی بیاموزد برای آموزنده پاداش آنکس است که عمل به دانش خود کرده تا روز قیامت،و نیز حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرموده است : هرگاه مرد بمیرد عملش تمام میشود و ارتباطش با دنیا قطع میشود مگر سه عمل که اجرش قطع شدنی نیست : ۱٫صدقه جاریه ( بناهای خیریه که ساخته است ) ۲٫علم و دانشی که مردم از آن بهره ببرند (کتابهای علمی که بعد از او باقی بماند ) ۳٫فرزند صالح و شایسته ای که بعد از او بماند و برای پدر طلب آمرزش کند.ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۴

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : آیا شما را به سخاوتمندترین مردم آگاه نکنم ، عرض کردند چرا یا رسول الله فرمود : سخاوتمند ترین مردم خداست و من سخی ترین فرزندان آدمم و سخاوتمندترین مردم بعد از من مردی است که بعد از من دانشی بیاموزد و آن دانش را نشر دهد و پراکنده کند ، روز قیامت آن مرد از قبر برانگیخته میشود در صورتی که در حکم یک امت و جمعیت است از نظر بزرگی و نیز مردی که در راه خدا جانبازی و فداکاری کند تا کشته شود.ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۴

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : بهترین و دوست ترین مومنین در پیشگاه خدا کسی است که نفس خویش را در طاعت خدا قرار دهد و امت پیغمبرش را پند و اندرز دهد و در عیبهای خویش اندیشه کند و آنها را اصلاح کند و بداند و عمل کند و بیاموزد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین انفاق مومن در پیشگاه پروردگار پندی است که بدان پند اندرز میدهد مردم پراکنده و گمراه را و خدا هم مسلم به آن پند نفع میدهد ایشان را و این موعظه بالاتر از عبادت و بندگی یکسال است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مثل کسی که علم و دانش می آموزد ولی به علمش عمل نمی کند ، مانند چراغی است که خودش را میسوزد و دیگری از نورش استفاده میکند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : در روز قیامت بنده قدم از قدم بر ندارد مگر اینکه پنج سوال از او بپرسند : ۱٫از عمرش می پرسند که در چه راهی مصرف کرده است .۲٫از جوانیش می پرسند که در چه راهی مصرف کرده ای .۳٫از دارائی و ثروتش می پرسند که از چه راهی درآوردی و در چه راهی خرج کردی ۴٫از علم و دانشش پرسند که چقدر از آن را عمل کردی. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : دانشی که بهره ای از آن برده نشود ( به آن عمل نشود ) ، مانند گنجی است که انفاق نمیشود. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : دانشمند کسی است که از دنیا می هراسد میلی هم به دنیا ندارد ، زیرا که دانش او رهنمایی میکند که دنیا زهریست هلاک و تباه کننده ، پس او را وادار میکند که از هلاکت و نابودی فرار کند پس هرگاه عالم میل به دنیا کرد ، مردم می فهمند که او در گفته خود کاذب و دروغگو است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین ارمغانیکه که مسلمان به برادر مسلمانش میدهد پند و اندرزیست که هدایت او را زیاد و از هلاکت نگه دارد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مرد مسلمان نخواهد بود تا زمانی که مردم از زبان و دستش در امان باشند ، و نیز مومن نمی باشد کسی که برادرش از ستم او در امان نباشد و همسایه اش از شر او ایمن نباشد و دانشمند نیست عالمی که به علم خویش عمل نکند و پرهیزکار نیست عابدی که دارای ورع نباشد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شب معراج دیدم گروهی را که لبهای آنان را با قیچی های آتشین قیچی میکنند ، به جبرئیل گفتم این گروه چه کسانی هستند ؟ جبرئیل عرض کرد : این گروه سخنرانان و خطیبان هستند که مردم را امر به خوبی میکردند ولی خودشان را فراموش می نمودند ( و به گفته هایشان عمل نمی کردند ) اینان کتاب خدا را میخواندند اما نمی اندیشیدند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : علم و دانش را برای بزرگی و مباهات به دانشمندان نخواهید ، علم و دانش را نخواهید برای کوچک شمردن بی سوادان و سفیهان ، علم و دانش را نخواهید برای مجادله با بی سوادان ، علم و دانش را نخواهید برای خودنمائی در مجالس ، علم و دانش را نخواهید برای جلب توجه مردم به خود برای ریاست طلبی ، که هرکس هدفش از آموختن علم و دانش این چنین باشد جایگاهش دوزخ است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به ابی ذر غفاری فرمود : جوری در دنیا زندگی کن که گویا غریبی و خود را در شمار مردگان حساب کن ، پس هرگاه شب را صبح کردی سخن از شب نگو و هرگاه روز را به شب رساندی حرفی از فردا نگو و در تندرستی خویش به فکر هنگام مریضی باش و در جوانی فکر روزگار پیری کن و در وقت زنده بودن و زندگی به فکر دوران مردن باش زیرا که نمی دانی فردا چه شرایطی از زندگی قرار میگیری. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۴۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بسیار به فکر درهم شکننده خوشیها ، مرگ باشید ، زیرا اگر شما در تنگنای ( فقر ) زندگی باشید یاد مرگ بر شما گشایش می دهد و شما را راحت میکند ، پس به زندگی خود راضی و خشنود و پابرجا میشوید ، و اگر در ثروت و دارائی زندگی باشید ، ثروت در نظر شما مبغوض میشود و کوشش در کمک کردن به فقرا میکنید و پاداش داده می شوید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۴۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هر اندازه که قدرت دارید از غم و غصه دنیا بیرون باشید و آسوده خاطر ، زیرا هرکس به فکر دنیا باشد دلش سخت میشود و فقر و نیازمندی پیش دو چشمانش باشد به او جز همان بهره ای که برایش نوشته شده چیزی پیش نخواهد داد ، اما آن کس که همتش آخرت باشد خدا کارش را درست کند و ثروت و بی نیازیش را در دلش قرار دهد و دنیا با فروتنی به او رو آورد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۴۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : به ابی ذر فرمود : ای اباذر دنیا زندان مومن است و گورستان جایگاه ایمنی ( راحتی ) او و بهشت جایگاه مومن است ، ولی دنیا بهشت کافر است و قبر مجازات و عذابش و جهنم آرامگاه کافر است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۴۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مومن برای آخرت زاد و توشه ( کار نیک ) برمیگیرد ، ولی کافر از دنیا بهره و لذت میبرد. ای پسر آدم از حرامهای الهی خود را نگه دار تا عابد باشی و خوشنود باش به آنچه که خدا برایت قسمت کرده است تا بی نیاز ، ثروتمند باشی ، به همسایه ات نیکی کن که مسلمان باشی و همراهی کن مردم را ( در کارهای خیر ) همان طوریکه دوست داری با تو همراهی کنند ، تا با انصاف باشی. همانا پیش از شما گروهی بودند که اموال زیاد و بسیاری جمع کرده بودند و بناهای بلند و زرنگار ساختند و آرزوهای دراز داشتند ، شب را به روز گزراندند در صورتیکه بامدادان تباه شدند و خانه هایش بصورت گورستان درآمد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۴۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : سخت ترین چیزی که بر شما بیمناکم از آن دو چیز است : یکی آرزوی دراز ، دیگری پیروی از هوای نفس ، زیرا که پیروی نفس جلوگیری میکند شما را از حق و درازی آروز آخرت را از یاد شما میبرد ، همانا خدا دنیا را می دهد به دوستان و دشمنانش ، ولی آخرت را جز به دوستانش به کسی عطا نخواهد کرد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۵۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مردم ! خویشتن را فریب ندهید زیرا که خدا چیزی را بیهوده نیافریده ، اگر چنین می بود آفریدن ذرات و مورچگان و پشه ها بیهوده بود. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۵۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : همانا خدای تعالی دنیا را خانه مصیبت و آخرت را سرای پاداش قرار داده ، پس قرارده گرفتاری دنیا را پاداش و ثواب آخرت و پاداش آخرت عوض از گرفتاریهای دنیاست ، پس می گیرد تا ببخشد و گرفتار میکند تا پاداش و جزا دهد و همانا دنیا زودگذر است و به سرعت انتقال پیدا میکند ، زینهار بترسید از شیرینی شیر دنیا که تلخی آن وقتی است که از شیر بگیرد و تو را از خود جدا کند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۵۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : مردم در دنیا میهمانانند و هرچه در دست آنان است عاریه باشد ، همانا میهمان کوچ کننده است ، عاریه هم به صاحبش برمیگردد ، آهای مردم همانا دنیا متاعست آماده که از آن نیک و بد میخورند ولی آخرت وعده ایست راست که در آن روز فرمان میدهد پادشاهی دادگر غالب پس خدا رحم میفرماید به هرکس که به نفس خویش نگاهی کند و آماده برای شب اول قبرش باشد و ریسمانش را بر گردنش افکنده باشد پیش از آنکه مرگ او برسد و آرزویش را قطع کند ، ندامت و پشیمانی برایش فایده ای ندارد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۵۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : زینهار بپرهیزید از گناهان کوچک زیرا که برای همان گناهان کوچک از طرف خدا پرسش کننده ایست و همانا گناهان کوچک بر مرد جمع میشود تا اینکه او را هلاک و تباه کند. ارشادالقلوب جلد ۱ صفحه ۸۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : همانا برای خدای تعالی فرشته ای است که هر شب فرود می آید سپس صدا میزند و می گوید : آهای بیست ساله ها سعی و کوشش کنید ، سی ساله ها زندگانی دنیا شما را نفریبد ، چهل ساله ها چه چیز را برای روز ملاقات پروردگارتان مهیا کرده اید ، ای پنجاه سالگان پیری رسید ، آهای شصت ساله ها شما مانند زراعت و کشتی هستید که فصل دروش نزدیک شده ، ای هفتاد ساله ها شما را صدا میزنند جواب دهید ، هشتاد ساله ها ساعت آخر عمر فرا رسید و حال اینکه شما بی خبرید ، بعد از آن فرشته می گوید : اگر نبود بندگانی که همیشه در رکوعند و مردانی که فروتنی میکنند و کودکان شیر خوار و چهارپایانی که سر گرم چریدن میباشند بر فراز سر شما عذاب میبارید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۸۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : اگر می دانستید آنچه را که من میدانم مسلما کم خنده می کردید و زیاد گریه بر ( حال) خود می نمودید و به کوه و صحرا خارج می شدید و گریه بر کردار و رفتار خویش می کردید ، اگر چهارپایان می دانستند از مرگ ، آنچه را که شما می دانید گوشت چاق و فربه پیدا نمی شد که شما بخورید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۸۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : پارسایان در دنیا دلهایشان گریه میکند اگرچه ظاهرا خندان باشد و سخت اندوهناکند اگرچه ظاهرا شادمان باشند و خشمشان بر نفسشان فراوان است ، اگرچه رشک ببرند به آنچه روزی داده شده اند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۸۴

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : زمانی بیاید که دو رویی آشکار شود ، امانتداری از میان برداشته شود ، خوبی و مهربانی عوض و بدل شود ، شخص امین تهمت زده شود ، خائن امین گردد ، فتنه ها مانند شبهای تیره شما را بیاید.ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۸۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرگاه زمامدار ستم کند باران کم میشود و هرگاه اهل ذمه را فریب دهند و نیرنگ بازی کنند ، دشمنانشان بر آنان آشکار گردد و هرگاه کارهای زشت و ناپسندیده آشکار شود ، زمین لرزه ایجاد شود و هرگاه امر به خوبی و معروف و پیشگیری از محرمات کم شود و گناهان ( محرمات ) مباح شمرده شود ، همانا گناه بجای ثواب و ثواب به جای گناه قرار گیرد.ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۹۶

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بهترین جوانان شما آنانند که روش پیران را داشته باشند و بدترین پیران شما کسانی باشند که به صورت جوانان درآیند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۰۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود که خدای تعالی فرموده است : سوگند به عزت و جلالم همانا آزرم و شرم دارم از بنده ای که در اسلام پیر شده اند آندو را عذاب کنم ، بعد رسول الله (صلی الله علیه و آله) گریه کرد ، سوال شد چرا گریه میکنید ، فرمودند : گریه میکنم برای کسانی که خدا شرم دارد از عذابشان ولی آنان از نافرمانی خدا شرم و حیا ندارند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۰۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : برای شخص مومن در ( مرض و بیماریش ) چهار خصلت است : قلم از او برداشته میشود ، و خدا به فرشتگان امر میکند که برایش بنویسند همان ثوابیکه در حال تندرستی انجام داده و گناهانش میریزد آنچنانکه برگ درخت می ریزد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۰۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : عیادت کننده بیمار غرق در رحمت الهی میشود ، و هنگامی که در پیش مریض بنشیند پوشیده در رحمت خدا شود و مستحب است که برای بیمار دعا کند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۰۸

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : ای مردم به سوی خدا برگردید ( توبه کنید ) ، برگشتنی خالص پیش از آنکه بمیرید و سبقت و پیشی بگیرید به کردار شایسته پیش از آنکه سرگرم دنیا شوید و اصلاح کنید بین خود و پروردگارتان را تا خوشبخت و سعادتمند شوید و صدقه بسیار بدهید تا روزی شما فراوان شود و امربه معروف کنید تا نگهداری شوید و نهی از بدیها کنید تا خدا شما را یاری کند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۱۲

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : ای مردم زیرکترین شما آنکس است که بسیار به یاد مرگ باشد و دور اندیش ترین شما کسی است که آماده مرگ است و همانا از نشانه های خرد اطمینان نداشتن به دنیای فریبنده است و برگشت به سوی سرای جاویدان است و رفت و آمد کردن به گورستان و آماده شدن برای روز قیامت. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۱۲

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در دعایش میفرماید : بار پروردگارا بیامرز برای من تمام گناهانرا و بپذیر توبه مرا همانا تو پذیرنده ای مهربانی. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۱۲

مردی به حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) عرض کرد : ای رسول خدا گناه کارم : حضرت فرمود : طلب آمرزش از خدا کن ، عرض کرد توبه کرده ام ولی باز هم مرتکب گناه شده ام ، حضرت فرمود : هرچه گناه می کنی باز هم بگو استغفرالله ، عرض کرد ای رسول خدا در آنوقت هم گناهم بسیار است ، حضرت فرمود : بخشش خدا از گناه تو بیشتر است همیشه توبه کن تا این که شیطان از تو دور گردد ، و فرمود : همانا خدا شادمانتر است به توبه بنده از خود بنده نسبت به خودش و خدا فرموده است : ( ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین ) سوره هود آیه ۳ ( خدا پاکان و توبه کنندگان را دوست میدارد ) ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۱۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : همانا بنده ای گناه می کند و وارد بهشت میشود ، گفته شد که چطور میشود این طور یا رسول الله ؟ حضرت فرمودند : این بنده همیشه گناه خود را پیش نظر دارد و دائما از آن گناه استغفار میکند و پیشمان بر آن کردارش میباشد ، پس خدا او را وارد بهشت میکند و من چیزی بهتر از کار نیکی که بعد از گناه قدیم و پیشین که پیدا میشود ندیدم ( ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین ) سوره هود آیه ۱۱۶ همانا نیکوئیها بدیها را میبرد و این اندرزیست برای پندگیرندگان. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هرگاه بنده ای گناه میکند نقطه ای سیاه بر دلش باشد پس اگر آن بنده توبه کند و برگردد آن نقطه را ریشه کن کند و چون طلب آمرزش نماید دلش از آن سیاهی پاک و نورانی گردد و اگر توبه نکرد و طلب آمرزش ننمود گناه بالای گناه باشد و سیاهی بالای سیاهی ، به طوریکه همه دلش را سیاهی بپوشاند پس بواسطه پرده های زیاد گناه بر آن دل دلش بمیرد . ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۱۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : زیاد به فکر و یاد درهم کوبنده لذتها ، (( مرگ )) باشید ، زیرا که اگر شما در تنگی معیشت ( فقر ) زندگی باشید آنرا بر شما گسترش و وسعت می دهد ، سپس خشنود و راضی می شوید به آن زندگی و پابرجا و ثابت قدم می گردید ، و اگر شما نیازمند و ثروتمند باشید آن ثروت در نظرتان مبغوض میشود ، سپس جود و بخشش می کنید پس پاداش داده میشوید زیرا که مرگها قطع کننده آرزوهاست و شبها نزدیک کننده مرگهاست و همانا مرد هنگام مردن و داخل شدن در قبر می بیند پاداش آنچه را که پیش فرستاده و ناچیزی دارائی را که پشت سرانداخته و شاید آن دارائی را از حرام گرد آورده یا اینکه دیگری را از حق مسلمش مانع شده. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۱۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : آیا می دانید زیرک ترین شما کیست ؟ عرض کردند نه ای رسول خدا ، فرمود : آنکه بیشتر به یاد مرگ است و آن که استعداد و آمادگی برای مرگ را از دیگران بهتر دارد ، عرض کردند نشانه این کس چیست ای رسول خدا ؟ فرمود : دوری کردن از سرای فریب ، برگشت به سرای جاویدان ، زاد و توشه برگرفتن برای سرای وحشت و وحدت قبر ، مهیا شدن برای روز قیامت و رستاخیز.ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۲۰

در خبر است که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود در روز قیامت مال و ثروت انسان بخیل را خدا به صورت ماری در آورد پس طوقی میشود در گردن صاحبش و می گوید آن مار من همان مال و ثروتی هستم که از آن صدقه ندادی ، سپس او را با نیشهایش بگزد در آنهنگام فریاد بکشد فریادی بزرگ. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۲۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : اهل بهشت بر چیزی از مالهای دنیا پشیمان نمیشوند ( حسرت نمیخورند ) مگر بر آن ساعتی که در دنیا بر آنان گذشت و به یاد خدا نبودند. ارشادالقلوب جلد ۱ صفحه ۱۳۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : روزی بر بنده نمی گذرد مگر اینکه خدای عزوجل صدا میزند : بنده من انصاف ندادی من تو را یاد میکنم ولی تو مرا فراموش میکنی ، من تو را به سوی عبادت خودم می خوانم و تو به سوی دیگری میروی ، از گنجینه خودم به تو روزی می دهم و می گویم به خاطر من صدقه و انفاق کن ، اطاعت مرا نمی کنی و به روی تو درهای روزی را گشوده ام و از مالم به قرض خواستم سرت را پایین افکندی ، بلاها را از تو دور کردم و تو شب زنده داری بر گناهان میکنی ، ای پسر آدم فردا جواب تو چه خواهد بود. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۳۱

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند : در باغهای بهشت بروید و استفاده کنید ، عرض کردند باغهای بهشت چیست ؟ فرمود ذکر خدا در هر شام و سحر بگویید و به یاد خدا باشید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۴۸

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : هرکس بخواهد بفهمد درجه اش در پیشگاه خدا چیست ( چه درجه ای پیش خدا دارد ) نگاه کند ببیند منزلت خدا در نزد او چقدر است ، زیرا که خدای تعالی بنده را احترام میکند ، به همان اندازه که بنده حرمت خدا را نگاه دارد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۴۸

رسولخدا (صلی الله علیه و آله) : همانا فرشتگان بر مجلسها و انجمنها ذکر خدا میگذرند و بر فراز سر آنان می ایستند بواسطه گریه آنان گریه میکنند و بر دعای آنان آمین می گویند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۵۰

براء بن عازب گفته است که در آن میان که با رسول خدا بودم ناگاه حضرت جنازه‏ اى را دید که دفن میکنند حضرت با سرعت به سوى آن جنازه رفتند تا اینکه در مقابل آن جنازه ایستاد ، بعد گریه کرد به طورى که جامه ‏اش تر شد بعد متوجه ما شد و فرمود : اى برادرانم : «لِمِثْلِ هذا فَلْیَعْمَلِ الْعامِلُونَ» ( سوره صافات آیه ۵۹ ) براى چنین جایى عمل کنند نیکوکاران ازاین مکان بترسید و برایش کردار نیک انجام دهید. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۱۵۹

رسول خدا که هر گاه داخل گورستان میشد می فرمود درود بر شما اى بدنهاى متلاشى و استخوانهاى پوسیده‏ اى که از دنیا با حسرت و اندوه بیرون شدند و در گرو کردار خود میباشند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۵۷

نبى اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود : ایمان به قرآن نیاورده کسى که محرمات ( حرام های الهی ) خدا را حلال بشمرد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۶۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : بد بنده‏ ایست بنده‏ اى که از خدا آمرزش می ‏طلبد ولى گناه میکند، امیدوار نجات است ولى کارى براى نجاتش نمیکند از عذاب خدا میترسد ولى خود را نمیترساند و شتاب در گناه میکند ولى توبه را به تأخیر می ‏اندازد و با نداشتن کردار نیک از خدا آرزوهاى بیجا می ‏نماید پس واى بر او، واى بر او از آن روزى که او را در پیشگاه خدا بیاورند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۶۷

نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرمود : همیشه این امت از نعمتهاى خدا برخوردار و در پناه خدایند تا آنگاهى که قاریان آنان میل بسوى زمامداران نکنند و بر مردمان شایسته زمامداران ناشایسته فرمانروا نباشند پس هر گاه این کارها را انجام دادند خدا نعمتش را از آنان بگیرد و آنان را نیازمند و تهى دست کند و مردمان فرومایه را بر آنان مسلط کند و دلهاى آنان را پر از ترس و بیم کند و ستمگران آنان را آزار دهند، سپس مانند شخص غرق شده از روى اخلاص خدا را بخوانند ولى دعاى آنان مستجاب نشود. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۶۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : همانا یک نفر از شما دستهایش را براى دعا به سوى آسمان بلند میکند و میگوید: یا رب یا رب و حال اینکه خوراکش از حرام و لباسش از حرام با این حال چه دعائى از او مستجاب شود و چه عملى و کردارى از او پذیرفته گردد در صورتى که او از مال حرام انفاق میکند، حج بجا می ‏آورد، صدقه از حرام میدهد، اگر ازدواج کند به حرام ازدواج کرده اگر روزه بگیرد با غذاى حرام افطار کرده.پس واى بر او نمیداند خداوند پاک است و پاکیزه را می ‏پذیرد و در کتابش فرموده است « إِنَّما یَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ » « سوره مائده آیه ۳۰». همانا خداوند از پرهیزکاران می ‏پذیرد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۷۱

حضرت نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و آله فرمود : در میان شما زمامداران بدى میباشد پس هر کس گفتار آنان را تصدیق کند و آنان را در ستم ‏هایشان همکارى و کمک نماید و به دربار آنان داخل شود از امت من نخواهد بود آن کس و من هم پیغمبر او نیستم و روز قیامت در حوض بر من وارد نخواهد شد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۷۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : حضرت فرمود: دو طایفه ‏ى از امت من است که هر گاه شایسته باشند مردم شایسته ‏اند و هر گاه فاسد باشند مردم را فاسد کنند زمامداران و دانشمندان. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۷۲

نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرمود: که همانا براى اهل دوزخ فریادیست از بوى (فرج) شرمگاه زناکاران پس بپرهیزید شما از زنا کردن که در آن شش خصلت بد است سه تاى آن در دنیا و سه تا در آخرت پس آن سه تا که در دنیاست یکى اینست که آبروى انسان را می ‏برد دومى باعث فقر و تهی ‏دستى می ‏شود سومى عمر زناکار را کوتاه میکند و اما آن سه که مربوط بآخرت است یکى سبب خشم و غضب پروردگار می ‏شود دومى سبب بدى حساب گردد سوم مجازات و عذاب زناکار را در قیامت بزرگ میکند زناکاران روز قیامت می ‏آیند ولى از شرمگاه (فرج) آنان آتش زبانه میکشد آنان از بوى گند شرمگاه‏شان (فرج) شناخته میشوند که زناکارند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۷۴

نبى اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: که خداوند شما را خلیفه‏ ى خود در دنیا قرار داد پس مواظب باشید که چگونه عمل میکنید زینهار بپرهیزید از زنا و ربا خوردن. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۷۵

حضرت رسول فرمود: هر گاه در میان شما پنج چیز باشد به پنج بلا گرفتار خواهید شد هر گاه ربا بخورید زمین نعمتش را از شما دریغ دارد، هر گاه در میان شما زنا آشکار شد مرگ ناگهانى فراوان شود، زمانى که زمامداران ستم کنند چهارپایان بمیرند زمانى که مردم بیکدیگر ستم کنند دولت آنها بزوال گراید، وقتى که سنت واگذارده شود بدعت روى کار آید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۷۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : فرمود هر گاه مردمان پیمان شکنند ، دشمن بر آنان‏ چیره گردد، و هیچ قومى ستم نکردند مگر اینکه کشتار در میان آنان زیاد شد، و منع نکردند گروهى زکاه را مگر اینکه آسمان بارانش را از ایشان دریغ داشت، و هر قومى که در میانشان زنا شیوع داشت مرگ ناگهانى در آن جمعیت فراوان بود، هر قومى که کم فروشى کردند گرفتار قحط سالى شدند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۷۵

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش کرد و باو فرمود : که سفارش میکنم ترا بترسیدن از خدا و راست گفتن و پرداختن امانت، تواضع و فروتنى وفاى به پیمان، واگذاردن خیانت، خوش رفتارى همسایگان، پیوند خویشاوندى مهربانى یتیم، نرمى سخن، سلام کردن‏
بدیگران، کردار نیک، کوتاهى آرزو و آرمان. محکم کردن ایمان فقیه شدن در دین، اندیشیدن در قرآن، یادآورى آخرت، خاطر نشان کردن ناراحتى حساب، زیاد بفکر و یاد مرگ بودن و مسلمانى را دشنام ندادن. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۷۹

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش کرد و به او فرمود : پیروى گنه‏کار را منما، ترک رفت آمد با خویشاوندان مکن بکردار زشت مردم خوشنود مشو که تو هم مانند انجام دهنده‏ ى آن کردار زشت خواهى بود، خدا را بیاد بیاور در مقابل هر درخت و کلوخ و سنگى بویژه هنگام سحرها و در هر حالى بیاد خدا باش زیرا که خدا یادکننده است یادکننده‏ ى خود را و سپاس‏ کننده است سپاس‏گزارش را و براى هر گناهى که انجام میدهى تجدید توبه کن چه آن گناه نهان باشد و چه آشکار.
بدان که راست ‏ترین سخنان کتاب خداست و مطمئن‏ ترین عزت‏ها تقوا است، با شرافت‏ ترین ذکرها یاد خداست، بهترین داستانها قرآن است ( برای هوشیاری ) ، بدترین کارها بدعتهاست، بهترین هدایتها راهنمائى پیامبر است، بهترین مرگها شهید شدن در راه خدا، و در خون طپیدن است بدترین کوریها گمراهیست بعد از هدایت، بهترین دانش آنست که از آن بهره برده شود، بدترین کوریها کورى دل است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۸۰

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش کرد و به او فرمود : دست بالا بهتر است از دست پائین (دستى که میدهد بهتر است از دستى که میگیرد) آنچه که کم است و کفایت میکند انسان را در دنیا بهتر است از آنچه که زیاد است و انسان را غافل از خدا می‏کند بدترین پوزشها پوزش خواستن هنگام مرگ است، بدترین‏ پشیمانیها پشیمانى روز رستاخیز است بدترین گناهان زبان دروغ است بهترین ثروتها بی ‏نیازى نفس است، بهترین توشه‏ ها پرهیزکاریست سرآمد حکمت‏ها ترس از خدا است. در آشکار و پنهان، بهترین چیزى که در دل افکنده شود یقین است، و سرچشمه‏ ى تمام گناهان دروغ است و شک، زنان دامهاى شیطانند، و جوانى نمایندگى جنونست بدترین کاسبی ‏ها رباست ، بدترین گناهان خوردن مال یتیم است، خوشبخت کسى است که از دیگران پند بگیرد، بدنى پرورده‏ ى بحرام نمی شود مگر اینکه در آتش باشد، هر کس غذاى حرام بخورد پس آتش سزاوار اوست و دعایش مستجاب نمی‏شود. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۸۰

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش کرد و به او فرمود : نماز نور است، صدقه نگهدارنده است روزه سپر است از آتش وقار غنیمت است و ترک وقار ضرر است.
بر خردمند است که براى او وقتى باشد که در آن وقت با پروردگارش راز و نیاز کند و ساعتى باشد که در آن در آفریدگان خدا بیندیشد و ساعتى که در آن نفسش را بازجوئى نماید و ساعتى که در آن روزى حلال تهیه کند، بر مرد خردمند است که کوشش او خلاصه‏ ى در سه چیز شود، توشه برگیرد براى قیامت، اصلاح براى معاش، بهره بردن از غیر حرام، و بر انسان عاقل است که بینائى کامل بر عصر خویش داشته باشد، متوجه شأن خود باشد، زبانش را نگهدارد و در تورات حضرت موسى است که در شگفتم از کسى که یقین بمرگ دارد چگونه دلشاد است و از کسى که یقین بحساب دارد چگونه‏
گناه میکند. ارشاد القلوب جلد۱ صفحه ۱۸۱

رسول خدا معاذ بن جبل را سفارش کرد و به او فرمود : کسی که یقین به تقدیر الهى دارد چطور غمگین و افسرده خاطر است و براى کسى که یقین به دوزخ دارد چگونه میخندد و کسى که دگرگونى دنیا را براى اهل دنیا می ‏بیند چطور به دنیا مطمئن است و کسى که یقین بپاداش دارد چطور عمل نمیکند، خردى مانند دین نیست، پرهیزکارى مانند خود دارى از گناه نیست، حسب و نسبى مانند حسن خلق نیست. و ابو ذر گفته است که در وصیت کرد مرا رسول خدا به هفت خصلت، دوستى تهى دستان و نزدیک شدن بآنها، دورى از ثروتمندان و اینکه پیوند خویشاوندى کنم و بجز از سخن حق چیزى نگویم، در راه خدا از نکوهش نکوهش‏کننده نترسم، همیشه نگاه بزیر دستم کنم و ببالا دست خود نگاه نکنم، و بسیار بگویم‏
«سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و لا حول و لا قوه الا باللَّه العلى العظیم»
زیرا که اینها باقیات صالحات میباشند (بجا مانده‏ هاى شایسته از انسان بعد از مرگ است.) ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۸۲

رسول خدا فرمود: بهترین رزق آنست که انسان را کفایت کند و بهترین ذکر آنست که پنهان باشد و همانا من شما را سفارش‏
میکنم بپرهیزگارى خدا و نیکو توجه به نفستان کنید و از روز قیامت کمتر غافل و بیخبر باشید، خریدن نعمتهاى همیشگى را به نعمتهاى فانى، همانا بدانید که روزها شمرده شده و روزی ‏ها بخش و تقسیم شده، مرگها معلوم، آخرت همیشگى است و انتها و آخرى ندارد و نعمتهایش زوال پذیر نیست.
پس بشناسید چه میکنید و چه براى شما آماده شده، واگذارید کارهائى که در دنیا شما را از آخرت باز میدارد، بترسید از حسرت و اندوه اسراف‏ کنندگان و پشیمانى فریب دهندگان، چند روزى که از عمر مانده عمل را از سر بگیرید و تلافى کنید آماده‏ ى کوچ کردن باشید از سراى امتحان و آزمایش بسوى سراى جاویدان، بترسید از اینکه مرگ شما را ناگهان دریابد بر این حالت غرور و فریب و شتابش از آمادگى شما بیشتر باشد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۸۲

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : همانا خداى تعالى میفرماید : «فَلا یَسْتَطِیعُونَ تَوْصِیَهً وَ لا إِلى‏ أَهْلِهِمْ یَرْجِعُونَ» « سوره یس آیه ۵۰ » پس قدرت سفارش کردن ندارند و نه هم بسوى کسانشان باز گردند، پس چقدر از خردمندان اسیر و سرگرم هوى شدند بطورى که مانند بی ‏خردان گردیدند و براى خطاهاى نفسهایتان در گناه عذر و پوزش نتراشید، و بر آنچه که موافق هواى نفستان باشد بیهوده جدال نکنید.
همیشه همت‏تان را یارى کردن حق قرار دهید چه از طرف خودتان و چه از طرف کسى که با شما بحث میکند زیرا که خداى‏ تعالى میفرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ» « سوره صف آیه ۱۴ » اى گروهى که ایمان آوردید یاوران خدا باشید، مبادا اینکه یار هواى نفستان و یار شیطان باشید و بدانید که همانا چیزى مانند پیشوائى که گمراه شود و مانند بحث منافق بر باطل دین را ویران و خراب نمیکند، دنیا جدا کرده گردنهاى طالبین و آنان را که بدو میل کرده ‏اند همانا گورستان بوستانى است از بوستانها و باغهاى بهشت یا گودالیست از گودالهاى جهنم. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۸۳

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : پس فرش قبر را از کردار شایسته قرار دهید مثل یکى از شما که کار نیک و شایسته انجام میدهد مانند دانشمندیست که سخنش را گسترش میدهد و براى خودش عمل میکند چنانچه خداى تعالى میفرماید:
«وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ یَمْهَدُونَ»«سوره روم آیه ۴۳ و کسانى که کردار شایسته انجام دهند پس براى خودشان انجام داده ‏اند، و هر گاه دیدید که خدا هر چه را که بنده‏ اش دوست دارد باو می ‏بخشد و بنده هم قیام به معصیت خدا کرده پس بدانید که مهلتى است براى او چنان که میفرماید:
«سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ» ( سوره اعراف آیه ۱۸۲ ) بزودى بگیریم ایشان را از جایى که ندانند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۸۴

رسول خدا فرمود: سه چیز باعث هلاکت و سه چیز وسیله نجات است و اما آن سه که باعث هلاکت است حرص و آز است، پیروى هواى نفس، خود بینى و عجب مرد است، و اما آن سه که وسیله ‏ى نجاتست ترس از خدا در آشکار و نهان، میانه ‏روى در ثروت و تهی ‏دستى و دادگرى در حال خوشنودى و خشم. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۸۶

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : که همانا این دلها زنگار میگیرد همان طورى که آهن زنگار میگیرد و همانا جلوه ‏ى دلها بخواندن ( و عمل کردن ) قرآنست. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۱۹۱

حضرت نبى اکرم فرمود: مطالب قرآن در پنج بخش خلاصه می‏شود: بخشى حلال و بخشى محرمات و قسمتى محکم و بعضى متشابه و بعض دگر داستانها است بحلال عمل کنید و از حرام دورى کنید محکمات را پیروى نمائید به متشابهات ایمان بیاورید از داستانهایش عبرت و پند بگیرید، ایمان بقرآن نیاورده کسى که محرماتش را حلال بداند و بدترین مردم کسى است که قرآن را بخواند و رعایت حرام و حلال و منهیاتش را نکند. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۱۹۱

حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: که قرآن را منظم و نیکو بخوانید نه مانند نثر و مانند شعر تند نخوانید در عجایب قرآن بایستید و فکر کنید و بواسطه قرآن دلها را تکان دهید و همت شما این نباشد که تند بخوانید و زود بآخر سوره برسید (بلکه قرآن را بفهمید). ارشاد القلوب ج‏لد۱ صفحه ۱۹۳

حضرت رسول خطبه ‏اى خواند و فرمود: خیرى در زندگى نیست مگر براى عالم سخنور یا شنونده ‏اى که اندرزها را بگوش گیرد ، مردم شما در زمان بلا قرار گرفته ‏اید و همانا عمر بسرعت میگذرد شما شب و روز را دیدید که هر تازه ‏اى را کهنه می ‏کند و هر دورى را نزدیک میکند و وعده‏ ها را میرساند. ارشاد القلوب ج‏لد۱ صفحه ۱۹۳

حضرت رسول فرمود: آیا شما را راهنمائى کنم به کسل ترین، بخیل ‏ترین، ستمگرترین مردم، عاجزترین، و دزدترین مردم، عرضکردند بلى یا رسول اللَّه فرمود: کسل ‏ترین مردم بنده‏ ى سالم و آسوده خاطریست که زبان و لبانش ذکر خدا نمیگوید ( بهترین ذکر همواره به یاد خدا بودن و عالَم را محضر خدا دانستن و گناه نکردن است ) ، بخیل ترین مردم کسى است که بر مسلمانى بگذرد و سلام نکند، فرمود: دزدترین مردم مردیست که از نمازش بدزدد و ( کسی که نمازش را سبک شمارد ) مانند پارچه‏ اى کهنه‏ نمازش را درهم می ‏پیچد پس فرشتگان آن نماز را برگردانند و بصورتش بزنند و ستمگرترین مردم بنده‏ ایست که نام من در برابرش برده شود و بر من صلوات نفرستد و عاجزترین مردم مردمى است که از دعا کردن عاجز باشد. ارشاد القلوب ج‏لد۱صفحه ۱۹۴

سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) : اى مردم در باره‏ ى قرآن مجید اندیشه و فکر کنید که شما را راهنمائى براه راست کند و خدا قرآن را سالم از تحریف نگاهداشته زیرا که خدا آنچه را که اراده کند انجام میدهد بترسید از روز قیامت و فرمان خدا را اطاعت کنید این است شأن بندگان و از غضب خدا بترسید پس چقدر از ستمگران نابود شدند.
ق وَ الْقُرْآنِ الْمَجِیدِ سوگند بقدس و قدرت خداوندى کجایند کسانى که کاخهاى سر به فلک کشیده ساختند و بر مردم امارت و زمامدارى کردند و گمان میکردند که این ریاست از آنان بدیگران منتقل نمیشود ناگهان زمان برگشت و ریاست از آنان گرفته شد و سپس جام هلاکت را نوشیدند و صداى گریه بر آنان بلند شد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۱۹۵

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : و با برادران دینى خود نیرنگ و خدعه مکنید ظاهر و باطن‏تان یکسان باشد.
و هر کس چنین باشد آثار نیرنگ بر چهره ‏اش ظاهر و آشکار است و از لغزش‏هاى زبان مطلب روشن می شود پس بواسطه نیرنگ بازى ذلیل و پست می ‏شود در دنیا و عذاب پشیمانى است برایش در آخرت پس شب را بامداد کند در صورتى که از زیان‏کاران باشد از نظر کردار و عمل‏. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۰۶

رسول خدا فرمود: دو فرشته در طرف راست و چپ آدمى باشند فرشته‏ ى طرف راست بر دست چپى ریاست دارد پس هر گاه بنده گناهى از او سر بزند دست راستى بدست چپى می ‏گوید، شتاب مکن گناه او را تا هفت ساعت منویس مهلتش بده پس هر گاه هفت ساعت گذشت و آن بنده توبه نکرد میگوید بنویس که چقدر این بنده بی ‏شرم است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۰۷

از نبى اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت شده که فرمود : آبرو و شرف مؤمن به نماز شب است و عزتش در بی ‏نیازى از مردم است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۱۰

از نبى اکرم روایت شده که فرموده : بیشتر فرزندان آدم درغفلت و بیخبرى میباشند مگر اندکى از آنان ، آیا نمی ‏بینى هر گاه مالش زیاد می‏شود خوشنود است و اگر کم شود ناراحت و این شب و روز عمرش را کم و کوتاه میکند اهمیتى نمیدهد که عمر کوتاه شد براى عمر از دست داده افسرده خاطر و غمگین نمیشود و بی ‏نیاز نمیشود کسى که مالش زیاد و عمرش کم گردد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۱۳

رسول اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرموده : هر کس دو روزش با هم یکسان‏ باشد فریب خورده و هر کس فردایش از امروز بدتر باشد ملعون است و هر کس بفکر کمى کردارش نباشد خردمند نیست و آنکه کردار و عقلش کم باشد پس مرگ براى او بهتر است از زندگیش. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۱۴

از نبى اکرم روایت شده که فرموده : آفریده‏ اى نیست مگر اینکه روز قیامت پشیمان می ‏شود ولى پشیمانى او را فایده‏ اى ندهد امّا خوشبخت زمانى که می ‏بیند بهشت و آنچه را که خداى تعالى براى پرهیزکاران وعده فرموده پشیمان می ‏شود زیرا که او عملى مانند کردار متقین و پرهیزکاران ندارد و آرزو میکند عبادت بیشترى از عبادت ایشان تا به پایه ‏ى بلند از مقام آنان برسد در فردوس اعلى و اگر از بدبختها باشد زمانى که شعله‏ هاى آتش و آنچه را که خدا از عذاب دردناک در دوزخ وعده کرده به بیند فریاد میکشد و پشیمان می ‏شود هنگامى که نمیتواند گناه را ریشه کن کند تا سالم بماند از آنچه که در آن گرفتار است پس این است اندوه و غصه و درد بزرگ. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۱۷

حضرت رسول در وصیتش به امیر المؤمنین على علیه السّلام سه بار فرمود :
بر تو باد به نماز شب خواندن ، حضرت رسول این کلام را تکرار کرد سپس فرمود: مگر نمی ‏بینى شب زنده داران را که صورت آنان از تمام مردم زیباتر است چه آنان در شب با خدا خلوت میکنند خدا آنان را بنور خود میپوشاند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۲۵

حضرت نبىّ اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرموده: همانا خانه ‏هائى که در آنها نماز شب و قرآن خوانده می‏شود آسمان را روشن میکنند همان طورى که ستارگان درّى زمین را روشن مینمایند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۲۴

از عایشه روایت شده گفته است که : رسول خدا از خواب برمی ‏خاست و نماز و قرآن میخواند و گریه میکرد بعد می ‏نشست قرآن و دعا میخواند و اشک میریخت بطورى که محاسن و گونه ‏هاى مبارکش از اشک دیدگانش ‏تر می‏شد. عایشه گفت عرضکردم:
اى رسول خدا آیا خدا گناه گذشته و آینده‏ ى ترا نیامرزیده؟
حضرت فرمود: آیا بنده سپاسگزار نباشم‏. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۲۳

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرموده است : که هر گاه بنده از خوابگاهش بلند شود و دیدگانش خواب آلود باشد تا اینکه پروردگارش را بوسیله ‏ى نماز شَبَش خوشنود کند خداوند بوسیله ‏ى این بنده به فرشتگانش مباهات‏
و نازش کند سپس میفرماید: آیا نمی ‏بینید این بنده‏ ى را که از بستر خوابش بلند شده و لذت خوابش را واگذاشته براى خواندن نمازى که بر او واجب نکرده‏ ام، شما فرشتگان من گواه باشید که من او را آمرزیدم. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۲۲

حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و اله فرموده که خداى تعالى میفرماید:
همیشه بنده ‏ى من بوسیله نمازهاى نافله بمن نزدیک می ‏شود در صورتى که کاملا بمن اخلاص دارد تا اینکه او را دوست دارم پس هر گاه او را دوست داشتم آنچه را که من می ‏بینم و میشنوم او هم می ‏بیند و می ‏شنود او بمنزله ‏ى قدرت من است اگر از من چیزى بخواهد به او میدهم و اگر پناه بمن آورد پناهش می ‏دهم‏. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۲۲

از بیان پیغمبر صلّى اللَّه علیه و اله این استفاده می ‏شود که فرمود بهترین عبادت پنهان ‏ترین عبادات است و بهترین ذکرها ذکر پنهان است. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۲۷

حضرت رسول اکرم فرمود که خدا فرموده کسى که وضویش باطل شود وضو نگیرد به من ستم کرده و هر کس وضو بگیرد دو رکعت نماز با آن وضو نخواند مسلم بمن ستم کرده و هر کس دو رکعت نماز بخواند مرا نخواند بمن ستم کرده و هر کس وضو گرفت و نماز خواند و مرا یاد کرد و من او را جواب ندادم مسلم به او ستم‏
کرده ‏ام ولى بدانید که من پروردگارى ستم ‏کننده نیستم. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۲۹

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله فرمود هر کس یک ساعت از عمرش را بیهوده تباه کند سزاوار است حسرت و اندوهش روز قیامت طولانى باشد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۳۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود: هرکس بیخبر از آخرت باشد پشیمانیش در قیامت بسیار است‏. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۳۰

رسول خدا بحضرت امیر المؤمنین فرمود: که یا على بر تو باد به شک ریختن از ترس خدا زیرا که خدا بشماره‏ ى هر دانه‏ ى اشک تو خانه ‏اى در بهشت برایت میسازد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۳۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : اگر گریه ‏کننده ‏اى در میان جمعیتى باشد خدا بواسطه‏ ى او بر تمام آن مردم رحم میکند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۳۳

پیغمبر اکرم فرمود: هر مؤمنى که باندازه بال مگسى اشک از چشمش بیرون آید و بگونه ‏اش برسد خدا آتش دوزخ را بر او حرام گرداند. ( البته گریه ای که با معرفت و برای خدا باشد ) حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود: سه چشم است که آتش را نمی ‏بینند چشمى که از خوف خدا گریه کند و چشمى که بیدار بماند در اطاعت پروردگار و چشمى که از نامحرم پوشیده شود. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۳۶

از پیغمبر اکرم صلّى اللَّه علیه و اله روایت شده براى بهشت دریست که آن را در مجاهدین و پیکارکنندگان در راه خدا میگویند از همان در وارد میشوند و فرشتگان به آنان مرحبا میگویند و اهل محشر تماشاى کرامتى که خدا بآنان فرموده میکنند و بزرگترین جهاد، جهاد با نفس است زیرا که نفس فرمان دهنده ‏ى بدیها است میل‏ کننده‏ ى به شرها و شهوتهاست و در اعمال خیر آدم نسبت بآن اعمال سنگینى میکند آرزوهایش زیاد، فراموش‏ کننده است هول و هراسهاى قیامت را طلب‏ کننده ریاست و آسایش است خداى تعالى میفرماید: «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّی» « سوره عنکبوت آیه ۶۹ » همانا نفس فرمانده بدیهاست مگر اینکه پروردگار من رحم فرماید. و نیز حضرت فرمود: بهترین نبرد و پیکار سخن عدل است که در پیشگاه سلطان ستمگر گفته شود و هر کس بخواهد که خودش را اصلاح کند باید مرامش را جنگیدن با نفس قرار دهد مخالفت این مرام را نکند تا آنجا که موافق کتاب خدا و سنت پیغمبر و آداب‏ امامان از اهل بیت آن پیغمبر باشد. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۳۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : هیچ قطره آبى در پیشگاه خدا دوست‏ تر از قطره‏ ى اشکى که از ترس و بیم خدا ریخته شود و از قطره‏ ى خونى که در راه خدا ریخته شود نیست و هر بنده ‏اى که از خوف خدا گریه کند خدا او را از جام رحمتش سیرآب کند و او را در بهشت شادان و خندان کند و خدا بواسطه‏ ى او رحم کند بر تمام اطرافیان فامیلش اگر چه شماره‏ ى آنها به بیست هزار برسد و هر چشمى که اشک در آن دوران زند خدا بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند سختى و ذلت باو نرسد اگر بنده ‏اى در میان قومى اشک بریزد خدا بواسطه گریه‏ ى او تمام آن مردم را نجات عنایت فرماید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۳۶

رسول خدا به مردى فرمود: که آیا تو را بر کارى که خدا بواسطه آن تو را وارد بهشت کند راهنمائى نکنم ، عرضکرد بلى اى رسول خدا، فرمود: انفاق کن از آنچه خدا بتو عطا کرده، عرضکرد اگر چیزى نبود که انفاق کنم فرمود: یارى کن ستمدیده را عرضکرد اگر قدرت یارى نداشتم چه کنم؟ فرمود: سخن حق و خیر بگو تا فایده برى یا اینکه خاموش باش ( ساکت باش ) تا سلامت بمانى. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۴۸

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله فرمود: هر کس زبانش را نگهدارد خداوند
بدیهاى او را میپوشاند و هر کس خشم خود را فرو برد خداوند از عذابش او را نگهدارد و هر کس از خدا پوزش طلب کند خدا هم از او میپذیرد. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۴۹

مرد عربى به رسول خدا عرضکرد مرا بر کردارى راهنمائى کن که به آن عمل نجات بیابم ، فرمود: گرسنه را سیر کن، تشنه را آب ده، امر به معروف کن، نهى از منکر بنما اگر بر اینها قدرت نداشتى زبانت را نگهدار زیرا که بواسطه همین زبان شیطان بر تو چیره شود. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۵۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : هر گاه دیدى که مؤمن خاموش و با وقار است به او نزدیک شو زیرا که او کلمات حکمت آمیز گوید. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۵۰

حضرت رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله به ابى ذر فرمود: آیا تو را عمل و کردارى نیاموزم که بر زبان آسان و در میزان سنگین باشد عرضکرد بلى اى رسول خدا بیاموز مرا ، حضرت فرمود: آن عمل سکوت و خوش خلقى و ترک نمودن حرفهاى بی فایده است. ارشاد القلوب ج‏لد ۱ صفحه ۲۵۱

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله فرمود که جبرئیل گفته است که خداى تعالى فرموده: بنده‏ ى من هر گاه مرا شناختى عبادت مرا کردى و امیدوار بمن بودى و کسى را با من شریک نساختى ترا می ‏آمرزم اگر چه گناهانت دنیا را پر کرده باشد من هم دنیا را براى تو پر از آمرزش میکنم و باکى هم ندارم. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۵۸

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله فرمود: حیا از ایمان است‏. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۶۷

روزى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به همراهانش فرمود: از خدا شرم کنید عرضکردند چگونه شرم کنیم اى رسول خدا فرمود: اگر میخواهید حیا و شرم کنید خود را نگهدارید از سخنانى که نباید گوش دهید و شکم را از حرام و باید مرگ و بلاى طولانى را بیاد آورید و هر کس اراده‏ ى آخرت را دارد واگذارد زینت دنیا را پس هر کس چنین کند مسلم از خدا حیا کرده و حق حیا را ادا کرده. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۶۷

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود : حیا از ایمانست پس کسى که شرم ندارد ایمان ندارد و خیرى در او نیست. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۶۷

نبى اکرم (صلی الله علیه و آله) از تواضع و فروتنى زیاد ، خودش لباسش را وصله میکرد، کفشش را پینه می ‏نمود، گوسفندش را میدوشید، با غلامان به روى زمین می ‏نشست، بر الاغ سوار میشد و کسى را در ردیف خود سوار میکرد و شرم نمیکرد از اینکه خودش از بازار چیزى بخرد و به خانه بیاورد، با دارا و نادارا دست می‏داد ، دستش را از دست کسى رها نمیکرد تا وقتى که طرف مقابل دستش را رها مینمود و بر هر کس از مقابلش می ‏آمد چه کوچک و چه بزرگ چه فقیر و غنى سلام میفرمود. هر کس آن حضرت را دعوت به مهمانى میکرد می ‏پذیرفت اگر چه‏ به چند دانه خرما دعوت میشد، کم خرج بود از نظر زندگى طبیعتى گرامى داشت با مردم خوش برخورد بود ، چهره ‏اى بشاش و لبخندى بر لب داشت اما نه اینکه خندان باشد، غمگین بود ولى چهره ‏اش گرفته نبود، فروتن بود نه اینکه اظهار ذلت و پستى کند، بخشنده بود نه اینکه زیاد روى کند.دلى نازک و مهربان داشت نسبت به تمام مسلمانان، غذاى زیاد نمیخورد که باد گلو کند ، دست طمع به سوى کسى دراز نمیکرد، در ستایش او همین بس که خداى تعالى میفرماید: «وَ إِنَّکَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِیمٍ» « سوره قلم آیه ۴ ». تو را خلقى بزرگ است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۷۵

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود : مرد روز قیامت می ‏آید نگاه به نامه‏ ى عملش‏ میکند اثرى از کارهاى نیک خود را در آن نامه نمی ‏بیند سپس عرض میکند کجاست کارهاى شایسته‏ ى من که در دنیا انجام داده ام پاسخ داده می ‏شود تو غیبت مردم را کردى به جاى غیبت‏هایت ثواب‏هاى تو در نامه عمل کسانى که غیبت آنها را کردى نوشته شد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۷۷

حضرت رسول فرمود: در شب معراج بر گروهى گذشتم که رویشان را با ناخنها میکندند از جبرئیل پرسیدم که اینان چکاره ‏اند؟ گفت: ایشان کسانى هستند که غیبت مردم را میکردند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۷۹

رسول خدا در یک سخنرانى ، بزرگى خطر ربا را خاطر نشان ساخت و فرمود: که همانا یک دِرهم از ربا گناهش از هفتاد زنا آنهم با کسانى که محرمش باشند بزرگتر است و گناه بزرگتر از این بردن آبروى مسلمانست. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۷۹

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : کسى که آبروى مؤمنى را نگه دارد بر خداست که او را از آتش آزاد کند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۸۰

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند : خوشا به حال کسى که از عیبجوئى مردم صرف نظر کند و سرگرم عیبهاى خودش باشد ( و به اصلاح آنان بپردازد ) و آنچه سبب غیبت می ‏شود خشم و حسدى است که در سینه است هر گاه مردم خود را از این دو حفظ کردند غیبت مردم را کمتر میکنند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۸۰

از جابر بن عبد اللَّه روایت شده او گفته که رسول خدا فرموده : قناعت گنجى است که تمام نمیشود. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۸۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به بعضى از همراهانش فرمود : با ورع باش که عابدترین مردم باشى، قانع باش که سپاسگزارترین خلق باشى، هر چه را که براى خویش دوست دارى همان را براى مردم دوست داشته باش تا مؤمن باشى، با همسایگان نیکو رفتار کن تا مسلمان واقعى باشى، خنده ‏ات را کم کن زیرا که خنده‏ ى زیاد دل را می میراند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۸۳

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله فرمود:
همانا اگر بنده واقعا توکل به خدا کند خدا او را مانند مرغى قرار دهد که صبح با شکم گرسنه از آشیانه ‏اش بیرون آید و شب با شکم سیر به لانه ‏اش برگردد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۸۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود: که هر کس توکل به خدا کند خدا هم او را از حیث روزى کفایت کند و هر کس از دنیا امیدوارى داشته باشد خدا او را به دنیا واگذارد و هر کس اراده کند که روزیش را خدا برساند از جایى که گمان ندارد ( روزیش میرسد ) پس باید توکل بخدا کند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۸۸

عربى وارد مسجد شد ، حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به او گفت شترت را بستى عرضکرد نه توکل بر خدا کردم حضرت فرمود شتر را ِببَند و برخدا هم توکل کن‏. ( یعنی همیشه کارها را درست انجام بده و به خدا توکل کن ) ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۲۹۰

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و اله فرمود: از سه خصلت بپرهیزید زیرا که این سه خصلت سرآمد تمام گناهانست. زینهار از تکبر و سرکشى دورى کنید زیرا که تکبر شیطان را وادار کرد که بر آدم سجده نکند پس خدا او را راند و نفرین کرد و زینهار از حرص و آز بپرهیزید زیرا که حرص و آز سبب شد که آدم از آن درخت بخورد و خورد و از بهشت بیرون شد و زینهار از حسد بپرهیزید که که قابیل را حسد وادار کرد بر کشتن برادرش هابیل و شخص حسود منکر است و خشمگین به ( اراده ) و قضاى خداوند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۱۱

رسول اکرم فرمود که حسد کردار نیک انسان را میخورد آنچنان که آتش هیزم را میخورد بنا بر این پس حسد نورزید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۱۳

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرموده است که آدم خوش‏خو درجه‏ ى روزه ‏دار و نماز شب خوان را دارد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۱

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: همانا خوى خوش گناهان را آب میکند آنچنان که خورشید یخ را آب می ‏کند و همانا خو و اخلاق بد عمل را فاسد می ‏کند آنچنان که سرکه عسل را فاسد میکند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۱

حضرت نبى اکرم پرسیدند که کدام یک از مؤمنان برترند از نظر ایمان فرمود : آنان که داراى خوى نیکند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۰

پیغمبر اکرم فرمود از روشن بینى مؤمن بپرهیزید که او با نور خدا نگاه می ‏کند یعنى به نورى که خدا به او بخشیده است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۱۴

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : که خوى خوش دوستى را پا بر جا میکند و تواضع و فروتنى کینه را میبرد و هر کس که یقین داشته باشد که عوض انفاقش به او داده خواهد شد بخودش سختى میدهد و انفاق مینماید.روزى را بوسیله صدقه دادن فرود آورید زینهار مبادا اینکه صاحب حقى را از حقش محروم کنید و عکس العمل آن را در گناه نشان دهید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود : مدارا برکت است و زشتخوئى شومى و نامبارکى است. و فرمود : نزدیکترین شما به من روز قیامت راستگوترین شماست و کسى که امانت را به صاحبش برگرداند و باوفاترین شما در پیمان خوشخوترین شما است. و نیز فرمود: که اى فرزندان عبد المطلب سلام را آشکار کنید، پیوند خویشاوندى نمائید، مردم را غذا بدهید، خوش کلام باشید تا به سلامت وارد بهشت گردید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۱

حضرت نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرمود : همیشه بنده راستگوست تا اینکه خدا نامش را در شماره راستگویان نویسد و همیشه دروغگوست تا خدا او را در ردیف دروغگویان قرار دهد و راستى ستون دین و سبب نجات مسلمانان است و راستگوئى درجه‏اى است که همتاى پیامبریست و سرچشمه‏ ى جوانمردى و سبب رفاقت با پیامبرانست در بهشت چنان که خداى تعالى می ‏فرماید «فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقاً» « سوره نساء آیه ۱۷۱ » پس ایشان با کسانى هستند که خدا نعمتش را بر آنان ارزانى داشته از پیمبران و راستگویان و شهیدان و مردان شایسته و اینان نیکو رفیقانى هستند و صادق اسمى است که لازم است براى راستگوئى و صدیق کسى است که مبالغه‏ کننده است راستى را در کردار و گفتارش، در تمام احوال تصدیق میکند عملش و گفتارش را و هر کس میخواهد که خدا با او باشد همیشه راستگو باشد زیرا که خداى تعالى میفرماید: «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصادقین» ( سوره بقره آیه ۱۵۳ ) همیشه خدا با راستگویان است و آدم بازیگر ( دروغگو ) بوى‏ بهشت را نمی ‏شنود و راستگو کسى است که ظاهر و باطنش یکى است‏. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۱۷

رسول اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرمود همانا من دو چیز گرانبها در میان شما می ‏گذارم که اگر شما بر آن دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد بعد از من ، یکى کتاب خدا و دیگرى فرزندان منست این دو از هم جدا نمیشوند تا اینکه بر من وارد شوند در کنار حوض پس رسول خدا فرمان به پیروى اهل بیتش داده تا روز قیامت‏. این بیان دلیل است بر اینکه در هر عصرى کسى از آل پیغمبر میباشد که بپاخیزد با کتاب و سنت و عمل بدستورات کتاب نماید در تفسیرش و تفصیل حلال و حرامش و این قول را جز مردمان شیعه‏ ى دوازده امامى کسى قائل نیست و همین تفصیل نیز دلالت بر صدق و و درستى گفتارشان دارد پس واجب است که بر مذهب شیعه بود و همانا راستى کلید تمام خوبیها و قفل در تمام باب بدیهاست و هر کسى این صفت را دارا باشد از تمام وادیهاى گناه و رسوائیها و عیب‏ها نجات پیدا می ‏کند و حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود که راستگو بر شریفترین جاهاى نجات قرار گیرد و گرامى باشد و دروغگو در مقامى بسیار پست باشد. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۱۶

رسول خدا فرمود: که صبر نصف ایمان و یقین تمام ایمانست و هر کس بر مصیبتى شکیبائى کند به هر مرتبه‏ اى که صبر کرده خدا در نامه‏ ى عملش سیصد درجه مینویسد فاصله ما بین هر درجه‏ اى از هفت طبقه‏ ى زمین است تا عرش و هر کس در مقابل زحمتهاى طاعت و بندگى‏ صبر کند خداوند امر میفرماید که در نامه‏ ى عملش ششصد درجه بنویسند فاصله‏ ى درجه ‏اى تا درجه‏ ى دیگر از دل زمین تا بالاى عرش است و هر کس صبر در مقابل گناه نماید خداوند امر فرماید که نهصد درجه در نامه‏ ى عملش بنویسند فاصله از درجه‏ اى تا درجه دیگر از هفت طبقه‏ ى زمین تا فراز عرش است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۰۷

حضرت رسول فرمود: که بردبارترین مردم آنانند که هنگام خشم کردن می ‏بخشند ، شکیباترین مردم کسانی هستند که خشم خود را فرو برند، ثروتمندترین مردم کسانى باشند که به آنچه که خدا نصیب آنان قرار داده راضى باشند، دوست‏ ترین مردم در پیشگاه خدا آنانند که بسیار به یاد خدایند ( کسانی که دائم به یاد خدا هستند ، دیگر به فکر گناه نیستند ) ، دادگرترین خلق خدا کسى است که حق را بدهد، دوست‏دار براى مسلمانان همان چیز را که براى خود دوست دارى و ناخوش‏دار براى مسلمانان آنچه را که براى خود ناخوش دارى. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۲

حضرت نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرمود: شما که نمیتوانید با مالهایتان به مردم کمک کنید پس با خوى خوش خود و روى گشاده به مردم‏ کمک کنید. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۳

از رسول خدا پرسیدند که شومى چیست ؟ فرمود بد اخلاقى‏ است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود : سه چیز است که شناخته نمی ‏شود مگر در سه موقع : ۱- بردبارى شناخته نمی ‏شود مگر در حال خشم۲- شجاعت شناخته نمی ‏شود مگر در میدان جنگ ۳- برادر شناخته نمی ‏شود مگر هنگام نیازمندى به او. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۲۴

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود دو صفت است که خدا آن دو را دشمن دارد یکى بخل ‏ورزیدن و دیگر زشتخوئى و خدا این صفات را در این آیه ‏ى شریفه جمع کرده چنانچه میفرماید «وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» « سوره حشر آیه ۹ » و آنکه نگه داشته شود از بخل نفسش پس ایشان رستگارانند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۳۱

نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و اله فرموده سخاوت درختى است از درختهاى بهشت هر کس به شاخه ‏اى از آن بچسبد نجات پیدا کرده است. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۳۱

از پیغمبر اکرم راجع به این آیه پرسیدند که خدا میفرماید: «فَمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ» « سوره انعام آیه ۱۲۵ » پس کسى را که خدا بخواهد راهنمائى کند سینه ‏اش را می ‏گشاید از براى اسلام ، فرموده است در دلش نورى واقع می ‏شود که دلش را گشاده و پهناور می ‏کند.
و فراست از خصوصیات مؤمنین است که در دلش نورى درخشش می ‏کند به واسطه آن حقایق را درک می ‏کند و هر کس از محرمات چشم پوشى کند و نفسش را از شهوتها نگه دارد و دلش را با صفاى سرشتش و مواظبت خداى تعالى آباد کند و ظاهرش را پیرو کتاب الهى و سنت پیغمبر قرار دهد و در معده ‏اش مال حرام وارد نکند و زبانش را از دروغ و غیبت و سخنان بیهوده نگه دارد هیچ گاه فراستش اشتباه نمیکند.و سزاوار است براى کسى که با راستگویان همنشینى میکند با آنان با راستى و درستى معامله کند زیرا که دلهایشان کارآگاهان دلهاست و سزاوار است که با آنان باشد چنانچه خداى تعالى میفرماید «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» « سوره توبه آیه ۱۲۰ » اى کسانى که ایمان آوردید از خدا بپرهیزید و با راستگویان باشید یعنى آنان که راستگوئی‏شان معلوم است و ایشان آل محمّد صلّى اللَّه علیهم می ‏باشند.
و دلیل بر اینکه اینان راست‏گویانند فرمایش خداى تعالى است که میفرماید: «إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً» « سوره احزاب آیه ۳۳ » همانا خدا اراده می ‏فرماید که از شما آل پیغمبر پلیدى را ببرد و شما را پاک و پاکیزه نماید و دروغ هم یکى از پلیدیهاست. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۱۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمود که روزى به سوى سخاوتمند تندتر میرود از کاردى که به گلوى شتر میرود خداوند بکسى که بر دیگران غذا میخوراند بر فرشتگانش مباهات و فخر میکند. ارشاد القلوب جلد ۱ صفحه ۳۳۱

مقداد عرض کرد اى پیغمبر خدا هدنه چیست؟ فرمود:
سراى بلا و جدائى پس هر گاه شما را فتنه‏ ها مانند پاره‏ اى شبهاى تاریک فرا گیرد در این هنگام بر شما باد بقرآن زیرا که قرآن شفاعت‏ کننده ایست که شفاعتش پذیرفته می ‏شود و گواهیست راستگو.
هر کس که قرآن را پیشواى خویش قرار دهد او را بسوى بهشت میکشاند و هر کس که قرآن را پشت سر اندازد او را بسوى دوزخ میکشاند و قرآن راهنمائیست روشن بسوى راه خیر و خوبى ظاهرش حکم است و باطنش دانش است شگفت انگیزیه ایش بی ‏شمار است امور غریبه ‏اش تمام ‏شدنى نیست و او ریسمان متین خداست.
راه قرآن راست است هر کس سخن قرآن بگوید راست گفته است و هر کس باو دادگرى کند دادگر است، هر کس بقرآن عمل کند نتیجه میبرد همانا مؤمنى که قرآن بخواند (وعمل کند ) مانند ترنج است مزه‏ اش خوش و بوى عطر از دهانش بیرون آید و همانا کافر مانند حنظل طعمش تلخ است و بویش بد است‏. ارشاد القلوب ج‏لد۱ صفحه ۱۹۳

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند : کسی که خاندان ما را دوست دارد ، باید خدا را به خاطر نخستین نعمتهایش سپاس گوید ، گفته شد : نخستین نعمتها کدام است ؟ فرمود : پاکزاد بودن ( حلال زاده بودن ) ، { چون } دوست نمیدارد ما را مگر کسی که ( حلال زاده ) باشد و دشمن نمیدارد ما را جز کسی که پاکزاد نباشد. معانی الاخبار صفحه ۱۶۰

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : پس از بت پرستی ، نخستین چیزی که پروردگارم مرا از آن نهی کرد ، شرابخواری و بدگویی و ستیزه با مردم است. نهج الفصاحه صفحه ۱۹۷ حدیث ۹۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : نخستین بشارتی که به مومن داده میشود این است که به او گفته شود : مقدمت گرامی باد ، خداوند تشییع کنندگان تو را بخشود ، و دعای کسانی را که برای تو طلب مغفرت کردند و شهادت کسانی را که به نفع تو گواهی دادند پذیرفت. بحارالانوار جلد ۸۲ صفحه ۵۱

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند : نخستین سوال ( عقیدتی ) که از بندگان سوال میشود دوستی ما خاندان است. بحارالانوار جلد ۷ صفحه ۲۶۰

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند : نخستین اسباب نافرمانی خداوند بزرگ شش چیز است : ۱٫دنیا دوستی ۲٫ریاست طلبی ۳٫شکمبارگی ۴٫پرخوابی ۵٫راحت طلبی ۶٫زن بارگی اصول کافی جلد ۳ صفحه ۳۹۷

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : نخستین عامل دوزخی شدن امت من دو چیز میان تهی است. گفتند : آن دو چیز کدام است ؟ حضرت فرمود : شهوت و دهان ، و بیشترین عامل ورود به بهشت پرهیزگاری و خوش خُلقی است. خصال شیخ صدوق صفحه ۷۸

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : به من وحی شده است که علی (علیه السلام) سرور مومنان و پیشوای پارسایان و رهبر سپید چهرگان و نخستین جانشینی است که خاتم پیامبران او را به جای خود نشانده است. بحارالانوار جلد ۳۶ صفحه ۸۶

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند : کسی که لباس بپوشد و با آن فخر فروشی کند ، خداوند او را به پرتگاه جهنم می افکند و او همنشین قارون خواهد بود ، چون قارون اولین کسی بود که فخر فروشی و مباهات کرد و خدا او و خانه اش را در دل زمین فرو بُرد و کسی که فخر فروشی کند در مقام جبروت با خدا رو در رو شده است. بحارالانوار جلد ۳۶ صفحه ۸۶

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود : ای علی ! تو پس از من مظلوم هستی ، پس ویل ( جایگاهی در جهنم ) برای کسی است که با تو بجنگد. و طوبی ( از منازل بهشت ) برای کسی که همراه تو ( با دشمنان دین ) بجنگد. بشاره الصطفی ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۱۲۲ حدیث ۹۱

رسولخدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : ای علی ! تو بهترین فرد بشر ( پس از من ) هستی . در این مطلب هیچ کس غیر از کافر شک و تردید ندارد. عیون الاخبار الرضا (علیه السلام) ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۱۳۰ حدیث ۱۱۷

رسولخدا (صلی الله علیه و آله) به امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود : ای علی ! اگر تو نبودی ، پس از من ، مومنان شناخته نمی شدند. عیون الاخبار الرضا (علیه السلام) ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۱۲۹ حدیث ۱۱۱ ( توضیح : چنانچه در احادیث متواتره از رسولخدا (صلی الله علیه و آله) وارد شده ، حب امیرالمومنین (علیه السلام) نشانه ایمان و بغض حضرتش نشانه نفاق است.از این رو ، امام امیرالمومنین (علیه السلام) شاخص برای تعیین مومن از منافق است.چنانچه از بعضی صحابه نقل شده که گفته اند : (( ما ، در زمان صدر اسلام ، فرزندان خود را با حب امیرالمومنین (علیه السلام) می شناختیم )) ( که مومن هستند یا منافق ).

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمودند : ای علی ! تو فاروق اعظم ( برترین جدا کننده حق از باطل ) هستی ، و تو صدیق اکبر ( بزرگترین صدیق در میان گذشتگان و آیندگان ) هستی …. ای علی ! پس از من ، ( مردم ) از تو جدا خواهند شد . ای علی ! پس از من ( مردم ) تو را رها میکنند. عیون الاخبار الرضا (علیه السلام) ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۱۲۷ حدیث ۱۰۶

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود : هنگامی که من از دنیا رفتم ، کینه هایی در سینه های گروهی ظاهر میشود ، که آنان علیه تو مجتمع میشوند ، و تو را از حقت منع میکنند. عیون الاخبار الرضا (علیه السلام) ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۱۳۳ حدیث ۱۵۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در نخستین روز ولادت حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) ، فرزند خود را دید و گریست . اسماء بنت عمیس که قابله امام حسین (علیه السلام) بود ، علت گریه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را پرسید ، پیامبر فرمود : گروه سرکش پس از من او را می کشند . خدا آنان را به شفاعت من نرساند. عیون الاخبار الرضا ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۱۴۹ حدیث ۱۹۸

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : بهشت حرام شده بر هر کسی که به اهل بیت من ظلم کند ، و با آنان بجنگد ، و بر کسی که متعرض به آنان باشد ، و هرکسی که دشنام گو به ایشان باشد. امالی شیخ طوسی ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۲۳۸ حدیث ۴۴۱

رسولخدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : من خزانه علم هستم ، و علی (علیه السلام) کلید این خزانه است و هرکس خزانه را بخواهد ، باید از کلید بهره گیرد. عیون الاخبار الرضا (علیه السلام) ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۱۳۵ حدیث ۱۶۳

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : مَثَل او ( حضرت مهدی ع ) مَثَل ساعت ( قیامت ) است که هیچ کس جز خدا آنرا در زمان خودش آشکار نمیسازد ، در آسمانها و زمین سنگین است . بر شما نمی رسد مگر به طور ناگهانی. کمال الدین و تمام نعمه ، ینابیع الموده ، مسند امام رضا (علیه السلام) جلد ۱ صفحه ۲۲۴ حدیث ۳۹۱

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در ضمن وصیت های خود به شاه ولایت حضرت علی (علیه السلام) چنین فرموده اند : ای علی به وصیت های من توجه کن ، همواره در خیر و سعادت خواهی بود تا هنگامی که وصیت های مرا عمل کنی ، هرکس از انتقام دست بکشد و از آن چشم بپوشد در صورتیکه قدرت بر انتقام داشته باشد ، خداوند روز قیامت او را در محل امنی قرار خواهد داد و مزه عفو را به او خواهد چشانید. بهترین جهاد برای آدم این است که چون صبح کرد و وارد جامعه شد ، همتش این باشد که به هیچ فردی ستم روا ندارد و به حقوق احدی تجاوز نکند.آن انسانی که جامعه از زبانش آرامش نداشته باشند و مردم از شر زبانش در امان نباشند ، این چنین آدمی از اهل آتش است. بدترین مردم آن کسی است که مردم از ترس او را احترام کنند ، تا از شرش در امان باشند ، بدترین مردم کسی است که آخرت خود را برای رسیدن به جاه و منال دنیا بفروشد ، و بدتر از این آن انسانی است که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد. خداوند دروغ مصلحتی را که برای اصلاح برادران ایمانی گفته شود دوست دارد ، ولکین راستی را که موجب فساد و دشمنی بین افراد میشود را دشمن میدارد.هر مست کننده ای که عقل را از آدمی سلب کند ، حرام است ، و هرچیزی که زیادی آن مست کننده باشد ، آشامیدن یک جرعه از آن نیز حرام است.تمام گناهان در یک خانه قرار گرفته اند ، کلید این خانه آشامیدن شراب است ، یعنی اگر آدمی شراب نوشید مرتکب هرگناهی میگردد و هر فسقی از او سر میزند. بر شارب الخمر ( شرابخوار) لحظه میگذرد که در آن حال خداوند را نمی شناسد ، یعنی در حال مستی از خداوند غافل است و مرتکب هرکاری میشود و هر معصیتی را مرتکب میگردد.کوههای بلند و سر بر آسمان کشیده را میتوان از جای کَند ، ولیکن زمامداریکه هنوز ایام حکومتش سپری نشده و وقت مرگش فرا نرسیده نمیتوان از بین برد.چهار نفر هرچه از خداوند بخواهند مستجاب میگردد : پیشوای عادل ، دعای پدر برای فرزند ، مردیکه برای برادر دینی خود در پنهان بدون اطلاع او برایش دعا کند و کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد و به ظالم نفرین کند ، خداوند متعال میفرماید : به عزت و جلالم سوگند انتقام مظلوم را از ظالم خواهم گرفت ، ولو بعد از مدتی که از ستم گذشته باشد.خداوند بهشت را به مردی که بدزبان و فحاش باشد و هرچه به زبانش آید بگوید حرام کرده است.مزاح نکن ، تا وقارت از بین نرود ، و دروغ نگو تا نور چهره ات محفوظ بماند ، و از دو خصلت دوری گزین : دل تنگی و تنبلی ، تن آسائی ، اگر دل تنگ شدی در برابر حق شکیبا نخواهی شد ، و اگر تنبل شدی حق کسی را اداء نخواهی کرد. ده نفر از این امت به خداوند کافر شدند ، و آنان عبارتند از : سخن چین ، جادوگر ، مرد بی غیرت ( دیوث ) ، مردان زناکار ، کسی که با حیوان درآمیزد ، کسی که با محارم خود زنا کند ، شخصی که فتنه برانگیزد ، و به دشمنان مسلمان ها اسلحه جنگی بفروشد ، و کسی که زکات ندهد و با استطاعت زیارت خانه خدا را ترک کند و بمیرد.مرد عاقل باید جز در این سه طریق راه دیگری نرود ، اول دنبال معاش خود را بگیرد ( پی روزی رود ) ، دوم در فکر آخرت خود باشد ، سوم از لذائذ مشروع استفاده کند.مکارم اخلاق در دنیا و آخرت سه چیز است : کسی که بر تو ستم کرده از وی درگذری ، و کسی که ارتباط خود را با تو قطع کرده تو با او از در آشتی درآیی و ارتباط خود را با او برقرار سازی ، و کسی که از روی نادانی برای تو موجب ناراحتی فراهم آورده با بردباری از وی درگذری.از چهارچیز قبل از رسیدن چهار چیز دیگر هرچه زودتر استفاده کنید : از جوانی قبل از پیری ، از تندرستی پیش از اینکه بیمار گردی و ناتوان شوی ، از ثروت قبل از اینکه فقیر و ناتوان گردی.آفت شرف و بزرگی فخر و مباهات است ، و اینکه انسان همواره به اصل و نسب خود مغرور باشد.هرکس از خداوند متعال بترسد ، همه موجودات از وی خواهند ترسید و از او حساب خواهند برد ، و هرکسی که از خداوند واهمه و ترس نداشته باشد خداوند او را از هر چیزی خواهد ترسانید.هرکس این چهار خصلت را دارا باشد خداوند برای او خانه ای در بهشت میسازد : ۱٫کسی که یتیمی را جای دهد ۲٫و ناتوانی را حمایت کند ۳٫و به پدر و مادرش مهربانی نماید ۴٫و به زیر دستانش با محبت رفتار کند.هرکس با سه خصلت خداوند را ملاقات کند از بهترین مردم است : آنکس که واجبات خداوند را انجام دهد و از محرمات دست بکشد ، و به آنچه خداوند داده قناعت کند ، این چنین آدمی پرستنده ترین و پارساترین و بی نیازترین بندگان است.مجالست و هم نشینی با سه دسته از مردم دل را می میراند: هم نشینی با مردمان پست ، مجالست با توانگران ، و سخن گفتن با زنان. انجام سه عمل از حقائق ایمان است : انفاق در هنگام تنگ دستی ، و گذشت از خود در برابر مردم ، و بخشش علم و دانش برای کسی که طالب علم است.هرکس دارای این هفت خصلت باشد به حقیقت ایمان رسیده و کامل شده است و درهای بهشت به روی او بازگردیده است : کسی که وضوی خود را کامل بگیرد ، و نماز خود را با وجه نیکویی ادا نماید ، و زکات مال خود را بدهد ، و خشم خود را فرو برد ، و زبانش را نگه دارد ( غیبت نکند ، دروغ نگوید و … ) و از گناهانش استغفار کند و افراد خانه اش را نصیحت و اندرز دهد.سه چیز موجب خوشحالی مومن در دنیا است : دیدن برادران دینی ، و افطار روزه داران و نماز خواندن در آخر شب.از سه چیز تو را نهی میکنم : حسد ، حرص ، و تکبر.هرکس دارای این سه خصلت نباشد اعمالش تمام نخواهد شد : ترسی که او را از نافرمانیهای خداوند باز دارد ، و اخلاقیکه به وسیله آن با مردم مُدارا کند ( البته مُدارا با مردم همرنگ شدن با خلافها و گناهان آنها نیست ، مُدارا با مردم به این معنی نیست که در مقابل گناه آنها بی تفاوت باشیم و تاییدشان کنیم ) ، و حلمیکه به وسیله آن نادانان را از خود دور سازد.چهار خصلت موجب شقاوت آدمی می گردد : ۱٫خشکی چشم ۲٫تیرگی دل ۳٫آرزوهای دور و دراز ۴٫دوست داشتن زندگی در دنیا.اشخاص متظاهر و فریبکار سه علامت دارند : هرگاه با انسان روبرو گردند چاپلوسی میکنند ، و هرگاه دور باشند ( پشت سرت ) غیبتت را میکنند ، و اگر برای آدمی مصیبت و ناراحتی پیش آید شماتت میکنند.ستمکاران را سه علامت است :۱٫زیردستان را آزار و اذیت میدهند۲٫با افراد بالادست خود با نافرمانی زندگی میکنند۳٫ از ستمکاران پشتیبانی مینمایند.منافقین هم دارای سه علامت هستند : ۱٫ سخنان دروغ و غیر واقع می گویند ۲٫هرگاه وعده بدهند به وعده خود وفا نمیکنند ۳٫هرگاه مورد امانت واقع شدند و چیزی در نزد آنان گذاشته شد خیانت میکنند. ریاکاران سه علامت دارند: از کارهای خود تمجید می نمایند و اظهار سرور و شادمانی میکنند ، و هنگامیکه تنها بمانند اوقات خود را به کسالت میگذرانند و دوست دارند که مردم پیوسته از آنان به نیکی یاد کنند. به خدا سوگند اگر مرد متواضع در ته چاه قرار گیرد ، خداوند متعال بادی را میفرستد و او را از قعر چاه بیرون میآورد و در دولت بد کاران ، بالای نیکوکاران قرار خواهد داد. مومن آن کس است که جان و مال مسلمان از دست وی در امان باشد ، و مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از دست و زبان او در آرامش باشند ، و مهاجر کسی را گویند که از گناهان دست بکشد.محکمترین رشته ایمان دوستی در راه خدا و دشمنی برای رضای خدا است. هرکس از زنش اطاعت کند خداوند او را به رو در آتش خواهد افکند ، مولا علی (علیه السلام) فرمود : یا رسول الله مقصود از اطاعت زن چیست ؟ حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمود : مرد به زن خود اجازه می دهد در هر مجلسی شرکت کند ، و به هر محفل نامناسبی برود ، و لباس نازک بپوشد و خودنمایی کند. خداوند متعال به وسیله اسلام غرور جاهلیت و افتخار به آباء و اجداد را از بین برد ، مردم همگی از حضرت آدم هستند ، و حضرت آدم نیز از خاک است ، گرامی ترین مردم در نزد خداوند کسی است که پرهیزگارتر باشد. هرکس علم بیاموزد و نظرش این باشد که با نادانان لجبازی کند و یا با دانایان مجادله نماید ، و یا مردم را به طرف خود جلب کند ، این چنین آدمی از اهل آتش است.هرگاه بنده ای بمیرد ، مردم گویند : از خود در جهان چه گذاشته است ؟ ( چقدر مال و ثروت زمین و …. گذاشته است ) ولی فرشتگان می گویند : قبل از خود چه توشه ای برای آخرتش فرستاده است. این جهان برای مومن زندان است ، و برای کافر مانند بهشت. مرگ ناگهانی برای مومن راحتی و برای کافر موجب حسرت و ندامت است. خداوند برای دنیا وحی فرستاد به کسانیکه به من خدمت میکنند ، خدمت کن. و کسانیکه به تو خدمت میکنند آنها را در ناراحتی و مشکلات قرار بده. اگر این جهان به اندازه یک بال مگس در نزد خدا ارزش داشت هر آینه یک جرعه آب هم به کافر نمی داد. ناله های مومن بیمار به منزله تسبیح و تهلیل اوست ، و خوابیدن او در بستر مرض مانند این است که خداوند را عبادت میکند ، و از این پهلو به آن پهلو شدن مثل این است که در راه خداوند جهاد میکند ، و اگر مرد مومن از مرض خود بهبودی حاصل کرد و در جامعه قدم گذاشت گناهانش محو خواهد شد. اسلام همانند مردی عریان است ، حیاء به منزله لباس او ، وقار زینت او ، و عمل صالح مردانگی او و پرهیزگاری اساس زندگی اوست ، هرچیزی پایه ای دارد ، و پایه اسلام محبت ما اهل بیت (علیه السلام) است. بد اخلاقی شوم است ، و اطاعت از زن موجب پشیمانی است ، و اگر در چیزی شومی باشد همانا در زبان زن است ، و سبکباران نجات پیدا کردند.هرکس بر من دروغ بندد جایگاه او پر از آتش خواهد بود.سه چیز حافظه را زیاد میکند و بلغم را زایل میسازد ، کندر خوردن و مسواک زدن و قرائت قرآن.مسواک زدن سنت است ، دهان را پاک میکند ، و چشم را بینا میسازد ، و خداوند را خشنود میکند ، و دندان ها را سفید میکند ، بوی بد دهان را از بین میبرد ، و لثه ها را محکم میکند ، و اشتها را زیاد میکند ، و بلغم را دفع میکند ، و حافظه را زیاد میکند ، و نیکیهایی را زیاد مینماید ، و فرشتگان را خوشحال میسازد.رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به مولا علی (علیه السلام) فرمودند : خداوند ذریه هر پیغمبری را از نسل او قرار داده ، ولیکن ذریه مرا در صلب تو قرار داده است ، و اگر تو نبودی من ذریه ای نداشتم.گروهی در آخرالزمان خواهند آمد که یقین و ایمان آنان موجب شگفتی خواهد بود ، با اینکه آن جماعت پیغمبری را ندیده و حجت ظاهری از آنها پوشیده شده است ، آنان فقط با دیدن آثار ، ایمان میآورند.سه چیز موجب قساوت قلب میشود ، شنیدن لهویات ، و دنبال شکار رفتن ، و به خانه حُکام و پادشاهان رفت و آمد کردن.خداوند دعای مردی را که با غفلت اداء میکند ، نمی پذیرد ، . خوابیدن عالم ، از عبادت عابد جاهل ، بهتر است.دو رکعت نماز که عالم میخواند از هزار رکعت که عابد جاهل ، میخواند بهتر است.در زنا شش عقوبت و کیفر گریبانگیر است که سه خصلت آن در دنیا گریبان زنا کننده را می گیرد ، و سه خصلت آن در آخرت گریبانگیر فرد زنا کننده را می گیرد ، اما سه خصلتی که در دنیا به آن دچار میشود : آبرو و حیثیت را میبرد ، و مرگ را زودتر میرساند ، و روزی را قطع میکند و اما سه خصلتی که در آخرت گریبانگیر شخص زنا کننده میشود : در محاسبه اعمال با او بدرفتاری میگردد ، و موجبات خشم و غضب خداوند منان را فراهم میسازد ، و مجازات و عذاب زناکار را در قیامت ، بزرگ میکند.در عمل ربا هفتاد گناه هست که آسانترین آنها مانند زنا با محارم در خانه خداست.یک درهم ربا در نزد خداوند بزرگتر است از هفتاد بار زنا با محارم در خانه خدا.هرکس اندکی از زکات مال خود را نپردازد ، این شخص در زمره مسلمانان و مومنان نیست و هیچ ارزش و اعتباری ندارد.کسی که مستطیع شد و به حج نرفت کافر است ، خداوند میفرماید : از طرف خداوند بر مردم واجب است که حج خانه خدا را به جا آورند در صورتیکه استطاعت داشته باشند ، و هرکس پس از استطاعت این فریضه را ترک کند ( بر خود ستم کرده است ) و خداوند از جهانیان بی نیاز است. هرکس حج را به تاخیر اندازد تا وقتیکه بمیرد ، خداوند او را روز قیامت یهودی و یا نصرانی مبعوث میگرداند.صدقه دادن بلای حتمی را دفع میکند.صله ارحام و ارتباط با خویشاوندان عمر را زیاد میکند.قبل از اینکه شروع کنی به غذا خوردن نمک بخور و بعد از غذا هم نمک بخور ، در این کار هفتاد دو مرض از شما دفع میگردد.عقل آن است که به وسیله آن بهشت به دست آید ، و رضای پروردگار حاصل شود.اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود ، پس فرمود : روی آور او هم روی آورد ، و بعد فرمود پشت کن ، و او هم پشت کرد ، سپس خدای عزوجل فرمود : به عزت و جلال خودم سوگند ، آفریده ای را دوست و نزدیک تر به خود از تو نیافریدم ، مردم را به وسیله تو مورد مواخذه قرار می دهم و آنان را به وسیله تو پاداش خواهم داد و یا عذاب خواهم کرد.گفتار بی کردار ( بی عمل ) اثری و خیری در آن نیست ، نگریستن در چیزی بدون اطلاع از آن فائده ای ندارد ، و مالی که در آن بخشش نباشد ، و راستی که در آن وفا نباشد سودی ندارد ، دانش بدون پرهیزکاری ، و صدقه بدون نیت ، و زندگی بدون تندرستی ، و وطن بدون امنیت و خوشحالی فایده و سودی برای انسان نخواهد داشت.خداوند خوردن هفت عضو از گوسفند را حرام کرده است : خون ، مذاکیر ، مثانه ، نخاع ، غدد ، طحال ، مراره.آیا شما را به شبیه ترین مخلوقات به خودم خبر ندهم ؟ فرمود : آری ، حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمود : آن که اخلاقش از همه بهتر و بردباریش از همه بزرگتر ، و خویشاوندانش مهربانتر ، و از همگان با گذشت تر باشد.امت من هرگاه این ذکر را بخوانند از هم و غم نجات پیدا میکنند (( لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم )) حق فرزند بر پدر این است که نام او را نیکو بگذارد ، و او را ادب بیاموزد ، و به مقام شایسته ای برساند ، و حق پدر بر فرزند این است که او را با نام صدا نزند ، و جلوتر از او راه نرود ، پیش روی او ننشیند.خداوند پدر و مادری را که موجبات عقوق ( عاق شدن ) فرزند خود را فراهم آورند لعنت کرده است.همان طور که فرزندان عاق والدین میشوند ، والدین نیز عاق فرزندان خود میگردند.خداوند پدر و مادری را که فرزندان خود را به نیکی وادارند رحمت میکند.هرکس در نزد او از برادر مسلمانی غیبت شود و او قدرت دفاع از آن را داشته باشد و دفاع نکند ، خداوند در دنیا و آخرت او را رسوا میکند.هرکس یتیمی را سرپرستی کند و مخارج او را از مال خودش پردازد تا آنگاه که بی نیاز گردد ، بهشت برای این چنین آدمی واجب میگردد.هرکسی از روی احسان و محبت دست عطوفت بر سر یتیمی بکشد خداوند روز قیامت به تعداد هر مویی از سر آن کودک نوری به آن مرد عطا خواهد کرد که در پرتو آن از تاریکیهای روز قیامت نجات پیدا کند.فقری بدتر از نادانی ، و ثروتی بالاتر از عقل ، و تنهایی وحشت آورتر از عُجب و خودپسندی ، و عقلی بهتر از تدبیر نیست ، هیچ پرهیزکاری مانند باز داشتن نفس از حرامها و از سخنان نابجا نیست ، شرفی بالاتر از حُسن خُلق و عبادتی مانند تفکر در امور نیست. آفت سخن دروغ گفتن است ، آفت علم فراموشی ، آفت عبادت فاصله انداختن است ، و آفت زیبایی تکبر و خودپسندی ، و آفت حلم ، حسد است.خداوند متعال به دنیا توجه کرد و مرا از میان آن برگزید ، و بار دیگر توجهی کرد و تو را از میان مردان اختیار کرد و بار سوم توجه کرد امامان از فرزندانت را از میان مردان برگزید ، و مرتبه چهارم توجه نمود و فاطمه (س) را بر زنان جهان اختیار کرد.ای علی نام تو را در چهار جا با نام خود همراه دیدم ، و به آن اُنس گرفتم ، هنگامی که در شب معراج به بیت المقدس رسیدم ، دیدم در (( صخره )) نوشته شده : (( لااله الا الله ، محمد رسول الله )) خداوند فرمود : او را تایید کردم و یاری نمودم به وسیله وزیرش ، پرسیدم ای جبرئیل وزیر من کیست ؟ گفت : علی بن ابی طالب (علیه السلام) ، و هنگامی که به سدره المنتهی رسیدم دیدم در آنجا نوشته شده منم خداوند که خدائی جز من نیست ، محمد برگزیده من از میان مخلوقات من است ، او را به وسیله وزیرش تایید و یاری کردم ، پرسیدم از جبرئیل که وزیر من کیست ؟ گفت : علی بن ابیطالب (علیه السلام) ، پس از اینکه از سدره المنتهی گذشتم و به نزدیک عرش خداوند رسیدم ، مشاهده کردم بر پایه های عرش نوشته شده است منم خداوند که جز من خدایی نیست ، و محمد (صلی الله علیه و آله) دوست من است ، و او را به وسیله وزیرش تایید و یاری کردم. ای علی خداوند متعال تو را در هفت خصلت با من برابر قرار داده است : تو اولین فردی هستی که با من از قبر سر بر میاری ، و نخستین کسی هستی که با من در کنار پل صراط توقف میکنی ، و اول فردی هستی که با من زنده می شوی و با من لباس می پوشی و نخستین فردی هستی که با من از آشامیدنیهای سر به مهر بهشتی خواهی نوشید. کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه ۳ الی ۴۹

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) به سلمان فارسی (ره) فرمودند : ای سلمان هرگاه مریض شدی در هنگام مرض و کسالت خداوند سه نوع توجه به تو دارد : همواره در نظر خداوند هستی ، دعای تو در هنگام کسالت و مرض مستجاب میگردد و گناهانت آمرزیده میشود ، و تا هنگام مرگ خداوند تو را از عافیت برخوردار میکند ، سپس حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) متوجه ابوذر شد و فرمود : ای ابوذر تو به تنهایی زندگی میکنی و به تنهایی از جهان می روی ، و به تنهایی داخل بهشت میگردی ، گروهی از اهل عراق به خاطر غسل دادن و کفن کردن و دفن کردن تو خوشبخت خواهند شد ، سپس رسول الله (صلی الله علیه و آله) روی خود را به طرف اصحاب کردند و فرمودند : از اشرار و بدهای شما به شما خبری ندهم ؟ عرض کردند : خبر دهید ، فرمود کسانیکه در جامعه رفت و آمد میکنند و سخن چینی مینمایند ، و بین دوستان را تفرقه می اندازند ، برای افراد پاک و بی آلایش عیب جویی میکنند. کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه ۴۹ الی ۵۰

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : آنچه کم باشد و کفایت کند از آنچه بیشتر باشد و مشغول نماید بهتر است ، بهترین توشه تقوی و پرهیزکاری است ، ترسیدن از خداوند سرمایه حلم و بردباری است.بهترین چیزی که در قلب جای می گیرد یقین است ، شک و تردید از ناسپاسی و کفر است ، مستی از پاره های آتش جهنم است ، سرودن شعر ( گمراه کننده ) از کارهای شیطان است ، شراب جامع ( جمع کننده ) همه گناهان میباشد ، زنان دام شیطان هستند.بدترین کسبها رباخواری است ، بدترین خوردنیها خوردن مال یتیم است ، خوشبخت کسی است که از غیر خودش پند گیرد ( یعنی از کارهای بد دیگران پند گیرد و آنها را انجام ندهد ) ، بدبخت کسی است که از شکم مادر بدبخت متولد شود ، از ربا بدتر دروغ است ، فحش و ناسزا گفتن به مومن فسق است ، جنگیدن با مومن کفر است ، غیبت کردن مومن نافرمانی کردن خداوند است ، احترام مال مومن مانند احترام خون اوست ، غیبت کردن مومن معصیت خداوند است ، مال مومن مانند خون او محترم میباشد ، هرکسی خشم خود را فرو برد خداوند به او پاداش می دهد ، هر آن کسی که در مصائب صبر کند ، پروردگار به آن عوض خواهد داد. اکنون تنور جنگ گرم شده است ( شاید مقصود جنگ با نفس و شهوات باشد ) مومن دو بار در یک سوراخ فرو نمی رود ، یعنی باید زرنگ باشد و فریب نخورد ، شنیدن مانند دیدن نیست ، خداوندا برای امت من در سحرها برکت قرار بده ، مخصوصا روزهای شنبه و پنجشنبه ، در هم نشینی با همدیگر مراعات امانت و راز نگهداری را بکنید ، رئیس یک خانواده و عشیره در حقیقت خادم آنها است.اگر کوهی بر کوه دیگر ستم کند ، خداوند آن کوه را متلاشی میکند ، قبل از همه به افرادیکه تحت کفالت تو هستند توجه کن ، جنگ خدعه و نیرنگ است ، مسلمان در برابر برادر مسلمانش مانند آینه است ، ابتلاء و گرفتاریهای زندگی از سخن گفتن برمی خیزد ، مردم مانند دانه های شانه برابر هستند ، کدام مرض بدتر از بخل است ، شرم و حیاء بهترین کلمه است ، دروغ خانه ها را ویران کند و اجتماعات را پراکنده میسازد ، ستم کردن بدترین چیزی است که آدمی زودتر به عقوبت آن میرسد ، و نیکی بهترین کاری است که انسان زودتر نتیجه آنرا مشاهده میکند ، مسلمانان اگر با همدیگر معاهده و شرطی بستند باید به آن عمل کنند ، بعضی از اشعار حکمت آمیز است و آدمیان را به اخلاق پسندیده وامیدارد ، بعضی از بیانات سحرآمیز است ، و انسانی را فریب میدهد.با مردمان روی زمین با عطوفت و مهربانی رفتار کن و آن کس که در آسمان ها است با تو مهربانی خواهد کرد ، هرکس که در راه دفاع از مالش کشته شود در زمره شهداء محسوب میگردد ، اهل ایمان نباید بیش از سه روز برادران ایمانی خود را ترک گویند ( با آنها قهر کنند ) و اگر بین آنان کدورتی پیدا شده باید هرچه زودتر آشتی کنند ، هر کس به دیگران رحم نکند ، مورد محبت دیگران قرار نخواهد گرفت ، پشیمانی از گناه و معصیت به منزله توبه و بازگشت است.هرکس مردم را به طرف خیر و سعادت دعوت کند مانند آن است که خود آن افعال نیک را انجام داده باشد ، اظهار علاقه و محبت مفرط به یک چیزی آدمی را کور و کر میکند.کسی که از خداوند شاکر نباشد ( خدا را شکر نکند ، شکر فقط گفتن الحمدلله نیست ، بلکه از شکر و سپاسگذاری این است که از اعضای بدنمان در راه طاعت خداوند متعال استفاده کنیم ) و او را در برابر لطف و احسان سپاسگذاری نکند ، شکر مردم را نیز انجام نمی دهد ، از آتش جهنم بترسید ولو با انفاق نصف خرما باشد ، آدمیان مانند معدن های طلا و نقره هستند ، صاحب مجلس شایسته است در صدر مجلس بنشیند ، به صورت چاپلوسان و ستایشگران خاک بپاشید ، به وسیله صدقه دادن روزی خود را زیاد کنید ، به سبب دعا بلاهای نازله را دفع کنید ، دلهای آدمیان و جانوران به طور طبیعی به طرف کسانیکه به آنها نیکی میکنند متمایل میباشند ، و هم چنین دشمن میدارند آن کسی را که با آنان دشمنی میکند ، هیچ مالی از صدقه دادن نقصان پیدا نمیکند ( کم نمیشود) ، در صورتیکه انسان دارای ارحام و خویشاوندان محتاج و فقیر باشد نمیتواند صدقه خود را به دیگران بدهد.تندرستی و آسایش دو نعمتی است که قدر آن دانسته نمیشود ، تسلط و قدرت مرد در خانه موجب زیادی عفت زن میگردد ، اطاعت مخلوق در جائیکه موجب معصیت و گناه خالق میشود جائز نیست. کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه ۵۰ الی ۵۵

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : خوشا به حال آنکسی که عمرش طولانی گردد و کارهایش به نیکی بگذرد ، و سرانجامش نیکو باشد و خداوند از وی راضی گردد ، و وای بر آن کسی که زندگانیش به طول انجامد و کارهایش بد باشد و پایان کارش به خوبی نیانجامد و خداوند را بر خود خشمگین کند.

حضرت باقر (علیه السلام) فرمود : خداوند به حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) وحی فرستاد و فرمود : من از چهار خصلت که در جعفر بن ابیطالب هست راضی هستم و او را تقدیر میکنم، حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) ، جعفر را احضار فرمودند و او را از جریان مطلع کردند. جعفر عرض کرد : اگر خداوند شما را از خصلت ها من خبر نداده بودند من هم شما را مطلع نمیکردم ، یا رسول الله من هرگز شراب ننوشیدم زیرا میدانستم اگر شراب بنوشم عقلم زائل میگردد ، و هرگز دروغ نگفتم زیرا میدانستم دروغ مردانگی را در آدمی میکاهد ، و در بستر زنا قدم نگذاشتم زیرا میدانستم اگر این کار را بکنم ، عذاب آنرا درباره خود خواهم دید ، و بت نپرستیدم زیرا میدانستم که از این عمل ضرر و نفعی برای من نیست ، در این هنگام حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) دست مبارک خود را روی شانه او گذاشت و فرمود : چه قدر شایسته است که خداوند به تو دو بال عطاء کند که با فرشتگان در بهشت با آن دو بال پرواز کنی. حضرت فرمودند : خداوند تبارک و تعالی میفرماید : ای بندگان من همه شما گمراه هستید مگر آن کسانی را که هدایت کرده باشم ، و همه فقیر هستید مگر آنهایی را که بی نیاز کرده باشم ، همه شما گناه کار هستید مگر آنهایی را که بی نیاز کرده باشم ، همه شما گناه کار هستید مگر آنهایی را که من نگهداری کرده باشم. در روایت سکونی از حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) روایت شده که آنجناب فرمود : هر روزیکه بر فرزند آدم میگذرد آنروز می گوید : ای فرزند آدم من روزی جدید هستم که بر تو طالع شده ام و بر اعمال تو گواهی می دهم ، پس امروز سخن حق بگو و کارهای نیک انجام بده تا در روز قیامت به نفع تو گواهی دهم و بدان که مرا هرگز نخواهی دید.

در روایت مسعده آمده که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمود : مومن را بر مومن هفت حق است که از خداوند واجب شده است : نخست در ظاهر او را احترام کند ، و در دل خود او را دوست دارد ، و با مال و ثروت خود او را مساعدت کند و مواسات داشته باشد ، و غیبت او را نکند.و هرگاه مریض شده از وی عیادت کند ، و هرگاه درگذشت از وی مشایعت نماید ، و بعد از مرگ درباره او به حق سخن گوید.

عبدالله بن وهب از حضرت صادق (علیه السلام) روایت میکند که فرمود : برای مومن به همین اندازه بس است که خداوند او را یاری میکند و او می نگرد که دشمنانش در معصیت خداوند روزگار میگذرانند.

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود : روز قیامت خداوند همه مردم را در یک بیابان هموار جمع میکند ، و ترازوهای عدل و داد را میگذارد ، در این هنگام خون شهیدان را با قلم دانشمندان هم وزن میکنند ، و مداد علماء بر خون شهیدان سنگینی میکند.

و نیز حضرت از پدرانش از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود : به آن چه که امید نداری امیدوار باش تا به چیزی که امیدوار آن هستی ، موسی بن عمران (علیه السلام) از نزد اهلش بیرون شد تا برای آنها آتش فراهم سازد ، در اثر این کار خداوند با او سخن گفت و به عنوان پیامبری به نزد اهلش برگشت ، و ملکه سبا از خانه اش بیرون شد و در نتیجه در دست سلیمان (علیه السلام) مسلمان شد ، و جادوگران فرعون برای عزت و غلبه فرعون دست بکار شد ولیکن سرانجام از او دست برداشتند و مومن شدند.

جبرئیل بر حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرود آمد و حضرت فرمود : ای جبرئیل مرا موعظه کن. گفت : ای رسول خدا هرچه میتوانی زندگی کن ولیکن بدان که پایان زندگی مرگ است و هرکسی را میخواهی دوست بدار ولیکن بدان که با او مفارقت خواهی کرد ( از او جدا خواهی شد ) ، هر کاری میل داری انجام بده و بدان که آن عمل را درک خواهید کرد ( هرکاری که انجام دهی نتیجه اش را می بینی ) ، شرف مومن نماز او در شب است ، و عزت او دست کشیدن از آزار و اذیت مردم میباشد.

و نیز آن حضرت از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) روایت کرده که فرمود : هرکس دوست دارد از آنچه که در دست مردم است بی نیاز باشد باید از آنچه که در نزد خداوند است اطمینان داشته باشد به آنچه که در دست اوست. کِتابُ المَواعِظ شیخ صدوق صفحه ۸۸ الی ۹۳

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) فرمودند : شهید شش پاداش نزد خدا دارد : ۱-همان گاه که به زمین افتاد ، گناهش آمرزیده شود ، جای خود را در بهشت ببیند ، از عذاب قبر ایمن است ، از وحشت قیامت در امان است ، تاج وقار بر سرش نهند که یک دانه یاقوتش از همه دنیا بهتر است ، هفتادو دو حوری تزویجش کنند و شفاعتش را درباره هفتاد نفر از بستگانش بپذیرند. نصایح صفحه ۲۴۶

دسته: پیامبر(ص) | نويسنده: admin


نظرات بینندگان:
احسان گفته:

سلام علیکم
خوشحال شدم وب شما رو دیدم من خودم یه مبلغ هستم سوالی دارم .استان شما چطور هست از لحاظ فرهنگی ،من خودم روحانی مستقر هستم برای انتقال به استان شما چه شرائطی مدنظر هست.جواب رو در قسمت نظرات وبلاگ برام قرار بدهید

مبلغ افتخاری گفته:

باسلام و آرزوی عزت روز افزون

من هم مدتی است که در یک گروه مبلغین افتخاری که مرکزیت آن در قم می باشد فعالیت می کنم بصورتی که حتی بیشتر مواقع پول بنزین رفت و آمد را هم خودمان می دهیم و همه مبلغین اهل خلوص و حضور جدی در این برنامه فرهنگی هستند که در شبهای جمعه و شبهای اعیاد و وفیات انجام وظیفه می کنند

از همین جا از زحمتکشان این طرح بسیار خداپسندانه(جبهه هنرهای زیبا و شورای عالی بصیرت) تشکر می کنم

مبلغ افتخاری

غفلت از کلام ولایت معصیت است | سنجا گفته:

[…] گزیده ای از سخنان گهربار حضرت …۲ نظر برای گزیده ای از سخنان گهربار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله […]


ارسال نظر

 

No Image
No Image No Image No Image
 
 
 

بایگانی شمسی

تقویم شمسی

تیر ۱۳۹۷
د س چ پ ج ش ی
« خرداد    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱
No Image No Image